Uobičajeni problemi sa klima uređajem

 Opet mi klima uređaj ne funkcioniše kako treba. Opet treba da nađem dobrog servisera. Opet gubljenje vremena oko klime. Ukoliko ste u ovakvom problemu ili dilemi obavezno kontaktirajte što pre servisera za klima uređaje.

Ono što je dobro da to uradi profesionalni majstor za servis klima uređaja jer u suprotnom ponovan kvar vašeg klima uređaja je neminovan. U daljem tekstu možete se upoznati sa najčešćom problemima koji se javljaju kad klima uređaj ,, poludi“.

Loša instalacija klima uređaja

Jedan od uobičajenih problema sa postojećim klima uređajima jeste  pogrešna instalacija. Nepravilna instalacija klima uređaja može dovesti do propuštanja kanala i slabog protoka vazduha. Mnogo puta punjenje rashladnog sredstva (količina rashladnog sredstva u sistemu) ne odgovara specifikacijama proizvođača.

Ako se tokom instalacije ne izvrši pravilno punjenje rashladnim fluidom, performanse i efikasnost jedinice su smanjene. Nekvalifikovani serviseri klima uređaja često ne uspevaju da pronađu probleme sa punjenjem rashladnog sredstva ili čak pogoršavaju postojeće probleme dodavanjem rashladnog sredstva u sistem koji je već pun. 

Proverite osigurače i prekidače

Proizvođači klima uređaja uglavnom proizvode proizvode visokog kvaliteta koji traju godinama. Ako vaš klima uređaj pokvari, počnite tako što ćete proveriti sve osigurače ili prekidače. Pustite da se jedinica ohladi oko pet minuta pre nego što resetujete bilo koji prekidač.

Ako se kompresor klima uređaja zaustavi tokom vrelog dana, možda se isključio granični prekidač visokog pritiska; možda ćete moći da ga resetujete pritiskom na dugme koje se nalazi na pristupnoj tabli kompresora.

Curenje klima uređaja

Ako vaš klima uređaj curi, jednostavno dodavanje rashladnog sredstva nije rešenje. Obučeni tehničar treba da popravi svako curenje, testira popravku, a zatim napuni sistem odgovarajućom količinom rashladnog sredstva.

Imajte na umu da su mogućnosti i efikasnost vašeg klima-uređaja najveće kada se punjenje rashladnog sredstva tačno poklapa sa specifikacijom proizvođača i nije ni nedovoljno ni prepunjeno. Curenje rashladnog sredstva takođe može biti štetno po životnu sredinu. Obavezno se obratite serviseru klima uređaja jer vam je potreban ponovan servis klima uređaja.

Neadekvatno održavanje

Ako dozvolite da se filteri i kalemovi klima uređaja zaprljaju, klima uređaj neće raditi ispravno, a kompresor ili ventilatori će verovatno prerano otkazati. Ljudi koji servisiraju klima uređaje mogu vas upoznati sa načinom na koji možete adekvatno održavati vaš klima uređaj.

Greška električne kontrole

Kontrole kompresora i ventilatora se mogu istrošiti, posebno kada se klima uređaj često uključuje i isključuje, kao što je uobičajeno kada je sistem prevelik. Pošto je korozija žice i terminala takođe problem u mnogim sistemima, električne veze i kontakte treba proveriti pre servisa klima uređaja. Ukoliko ovo ne pomaže, moraćete uraditi servis klima uređaja.

Problemi sa senzorom

Sobni klima uređaji imaju senzor termostata, koji se nalazi iza kontrolne table, koji meri temperaturu vazduha koji dolazi u evaporativni kalem. Ako je senzor izbačen iz položaja, klima uređaj bi mogao stalno da radi neadekvatno. Senzor treba da bude blizu zavojnice, ali da ga ne dodiruje; podesite njegov položaj pažljivim savijanjem žice koja ga drži na mestu.

Problemi sa drenažom

Kada je napolju vlažno, proverite odvod kondenzata klime da biste bili sigurni da nije začepljen i da li se pravilno odvodi. Sobni klima uređaji možda neće pravilno odvoditi vodu ako nisu montirani u nivou. Ukoliko se ne snađete moraćete uraditi servis vašeg klima uređaja.