Hipotonus kod beba


Hipotonus kod beba nije posebno oboljenje, već posledica ili simptom nekog drugog osnovnog stanja ili bolesti, uključujući i povrede. Hipotonus se definiše kao oslabljen ili nizak mišićni tonus. Hipotonus se može pojaviti odmah na rođenju (urođena hipotonija) ili kasnije. 

Hipotonija kod dece obično se uoči i dijagnostikuje vrlo rano, uglavnom do 6 meseci starosti. Kod odraslih, hipotonija može biti posledica povrede mozga, moždanog udara, tumora na mozgu ili nekih bolesti kao što je Parkinsonova bolest.

Hipotonus kod beba je najčešće stanje koje utiče na motoričke sposobnosti deteta a stopa učestalosti nije poznata jer je hipotonus retko samostalno stanje, već najčešće simptom nekog drugog uzroka.

Hipotonija nije invalidet ali osnovna bolest može biti invalidet. Izuzetno, ako se hipotonija javlja kao samostalno stanje može se podvoditi pod invaliditet jer utiče na mogućnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti ali ne utiče na intelektualne sposobnosti. 

Simptomi hipotonusa kod beba i uzroci

Simptomi hipotonije koji se mogu identifikovati odmah po rođenju deteta uključuju:

  • poteškoće sa podizanjem glave i kontrolom mišića vrata,
  • nemogućnost oslanjanja na noge,
  • nemogućnost savijanja kolena i laktova,
  • poteškoće sa gutanjem i sisanjem,
  • poteškoće sa okretanjem na leđa ili stomak,
  • generalna mlitavost (mekoća) tela,
  • slab plač.

Deca sa hipotonus dijagnozom mogu zaostajati u razvoju motoričkih veština u odnosu na svoje vršnjake. Mogu se uočiti tegobe sa uspravnim sedenjem, puzanjem, hodanjem, izgovaranjem prvih reči i samostalnim hranjenjem. 

Do hipotonije može doći i usled infekcija, problema sa razvojem ili oštećenjem mozga u fetalnom dobu, prevremenog rođenja, kao i nedostatka kiseonika prilikom porođaja. 

Međutim, hipotonus kod beba je obično simptom drugih stanja odnosno bolesti. Ova stanja mogu biti genetska kao što su Daunov sindrom, spinalna mišićna distrofija, trizomija 13, Vilijamsov sindrom, Tej-Saksova bolest.

Pored toga, hipotonus se može javiti kao posledica cerebralne paralize, poremećaja štitaste žlezde, povrede pučane vrpce, „sleep apnea“ sindroma, povreda kičmene moždine ali i izloženosti negativnom spoljašnjim faktorima kao što su određeni otrovi. 

Uspostavljanje dijagnoze hipotonije kod beba

Dijagnoza hipotonusa uspostavlja se nakon neurološkog pregleda i testova. Lekar proverava funkciju mišića bebe posmatrajući njenu ravnotežu i koordinaciju, motoričke sposobnosti kao što su hvatanje, prevrtanje na leđa i stomak, sedenje. 

Takođe, ispituje se refleksna funkcija i senzorne veštine koje uključuju vid, sluh i dodir, kao i porodična istorija bolesti u potrazi sa mogućem genetskim uzrocima hipotonije. Lekar utvrđuje i da li je bilo izvesnih komplikacija u trudnoći ili prilikom samog porođaja. 

Ukoliko lekar na osnovu neurološkog pregleda bebe, posumnja na dijagnozu hipotonusa, ona se definitivno utvrđuje skeniranjem mozga (MRI i CT testovi). Takođe, meri se funkcionisanje mišića i nerava a slučaju sumnje da je nasledni faktor uzrok hipotonusa rade se i genetski testovi. 

Hipotonus kod beba i lečenje

Hipotonus kod beba tretira se kroz fizikalnu terapiju za poboljšanje motoričkih sposobnosti deteta. Terapija se može sprovoditi u specijalnim ustanovama ali i kod kuće, u kom slučaju stručna lica obučavaju roditelje kako da kod kuće rade vežbe sa svojim detetom.

Obično fizikalnu terapiju prati i govorno-jezička terapiju kojom se rešavaju ne samo teškoće u govoru, već gutanju i disanju. Ukoliko odmah nakon rođenja beba ima problema sa gutanjem, stanje se rešava hranjenjem na cevčicu. Hipotonus kod beba može izazvati i poteškoće sa vidom, sluhom i dodirom u kom slučaju se radi na dodatnoj stimulaciju ovih senzornih funkcija i čula. 

Roditelji se moraju aktivno uključiti u terapiju deteta sa dijagnozom hipotonije. Vežbe prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti kao što su presvlačenje, kupanje, igranje, mogu biti od velike pomoći da se mišićni tonus bebe popravi. Redovna terapija i sistematski pregledi se podrazumevaju. 

Hipotonus kod beba ukoliko je blagog oblika može se poboljšati tako da dete u kasnijem razvoju nema posebne teškoće u motoričkim i drugim sposobnostima u odnosu na svoje vršnjake. Međutim, kada se jednom dijagnostikuje, hipotonus se tretira kao doživotno stanje.