Alarmni sistem automobila

Kao svoju primarnu funkciju alarmni sistem ima zaštitu automobila, takođe pravi blokadu porketanju bilo u poziciji stajanja ili pokretu. Takođe, on vozilo štiti od čupanja brave, rezanje lima.

Kada je vozilo zaključano ono je automatski alarmirano i bilo koji pokušaj udaranja alarm se automatski uključuje. Otvaranjem vozila dolazi do deaktiviranja alarmnog sistema. Alarm je integrisan na orinalnom ključu automobila, koji u svojoj konfiguraciji šalje signal alarmu o tome da li je u posedu vlasnika ili ne.

To može biti dobro kod otmica, dođe do nasilnog otuđenja vozila i isterivanja vlasnika vozila iz auta. Kada čip nije prisutan u vozilu alarm ga aktivira, detektuje i primećuje da nije prisutan. Posle trideset sekundi od jednog minuta, što zavisi od toga kako je programiran alarm pirećuje da nije prisutan mikročip. Vozilo tada staje i prvo je prisutan svetlosni signal, posle određenog brja sekundi alarm se aktivira i vozilo staje.

Za krađu automobila koristi se poseban alat, kako se su razvijali automobile razvijala se i oprema prilikom njihove krađe. Međutim, dobar alarmni sistem će usporitie kradljivce automobila ali i odvratiti ih od krađe Vašeg ljubimca. Dobar alarm reaguje na udarce u vrata i čupanje brave. Servisi prilikom urgradnje nude i garanciju , tako da sa te strane možete biti dodatno osigurni.

Alarmni sistem protiv požara

Arhitekte danas sve komlpeksinije osmišljavaju izgled objekata. Kroz većinu zgrada tokom dana prođe veliki broj ljudi a da oni kao ni vlasnici nisu upoznati sa tim gde se nalazi protivpožarni izlaz ili protivpožarne stepenice.

Tako postoji rizik da ukoliko se u toj zgradi desi požar, da njeni satanari ili prolaznici neće znati da se evakuišu na pravilan i bezbedan način. Za sigurnost u nekoj zgradi zaduženi su njeni vlasnici, tako da ukolio se desi neka nepredviđena okolnost ili se desi neki slučaj ugrožavanja bezbednosti celokupna odgovornost pada na njih. Isto važi i kada su u pitanju alarmi za kuću.

Bitno je da u zgradi postoji sigurnosni alarmni sistem koji upozorava na nastanak požara. Kada se požar desi mnoge kompanije, kancelarijiski blokovi imaju strategiju oko toga kako da se zaštite, pa se tako jednom do dva puta godišnje izvode i protiv požarne vežbe oglašavanjem protivpožarnog alarmnog sistema, gde se zaposleni pripremaju na situaciju ukoliko dođe do izbijanja požara.

U takvim neželjenim i nepredviđenim situacijama bitno je se predržavati izričitih naredbi i neodsupati od zadatog. Jer pokušaj nečeg što je van protokola spašavanja može Vas koštati života. Sa evakuacijom se kreće od onih zona koje su najugroženije, zatim sledi postepno oslobađanje i napuštanje prostora. Važno je da prilikom izlaska iz zgrade nema guranja niti nekih nasilničkih reakcija.

Protivpožarni alarmni sistem u ovakvim situacijama ima ogromnu humanu vrednost, jer njegovim jednostavim oglašavanjem u trenutku spašava veliki broj ljudskih života. Prilikom oglašavanja alarma mogu se čuti upozoravajuće poruke koje dodatno podstiču da što pre napustite zgradu. Svaka zgrada treba da ima protivpožarnu opremu koja je smeštena na adekvatan način. Neposedovanjem protivpožarne opreme možete doći u situaciju da morate da platite određenu nočanu kaznu, jer tako automtski kršite Zakon.  Pored alarmiranja na pošar, alarm može poslužiti i kao dojavljivanje o tome da se u objektu može desiti poplava.