Nenamenski krediti i kako ih iskoristiti

Gotovinske, odnosno nenamenske kredite možete da zatražite od banke ukoliko se nalazite u neodređenom  radnom odnosu, ili ako ste penzioner. Takođe, finansijsko stanje mora banka da oceni kao pozitivno, a isto tako treba da imate i otvoren tekući račun kod odabrane banke. Ova vrsta kredita je poznata i pod imenom „keš“ kredit, i jedan je od najpopularnijih kredita. Ukoliko ste se odlučili za podizanje nenamenskog kredite – obratite pažnju na sledeće stvari koje slede u tekstu.

Zaštovam je potreban nenamenski kredit?

Uzimanje kredita je velika obaveza, ali i odgovornost. Veoma dobro morate da razmislite pre nego što podignete nenamenski kredit. Vaše finansijske mogućnosti igraju glavnu ulogu, odnosno kako i na koji način ćete biti u mogućnosti da otplatite podignuti nenamenski kredit.

Prvi korak kod podizanja kredita je taj da utvrdite za šta vam je potreban kredit i koliko novca biste želeli da podignete. Kada uzimate veliki iznos – treba znati da u tom slučaju možete da plaćate i određene troškove i dodatnu  kamatu, a prilikom podizanja manjeg iznosa, takođe treba imati u vidu da može da dođe do određenih stvari koje mogu da vam „osakate“ mesečni budžet.

Kredit upotrebite za pokretanje pravog posla

Pametna investicija i odlična ideja su od krucijalnog značaja kada ste podigli kredit. Ulaganje u započinjanje posla je možda i najbolja ideja. Za to se opredeljuju mnogi, posebno oni koji nisu našli sreću i zadovoljstvu drugim ili državnim poslovima. Biti „sam svoj gazda“ je želja mnogih, posebno u Srbiji. To je, zaista, moguće ostvariti uz pomoć nenamenskog kredita iz banke.

Nenamenski krediti njegova visina zavise od vas, odnosno od vaše finansijske  mogućnosti, kako ina koji način ćete vraćati novac i koliko vam je potrebno. Ponovo treba istaći, ne treba podizati preveliki kredit, ali ni premali. Treba naći zlatnu sredinu. A kako biste tu zlatnu sredinu našli – sednite i odradite kalkulacije.

Na primer, kada pokrećete sopstvenu firmu, izračunajte koliko vam treba novca za mesto, odnosno, kancelariju, ili kancelarije, i koliko bi vam novca trebalo da opremite te kancelarije.

Kada sve stavite na papir – dobićete ukupan iznos, i tada možete da se obratite banci sa svojim planom  i programom  za realizaciju posla, kao i sa potencijalnim planom otplate nenamenskog kredita.

Podizanjem nenamenskog kredita nije sve završeno

 

Štaviše, proces tek tada počinje. Kredit morate uredno da vraćate, jer, ukoliko se to ne desi – može biti drastičnih posledica, koje biste svakako  želeli da izbegnete. Uredno plaćanje kredita je od velikog, moglo bi se reći i od najvećeg značaja.

Potpišite ugovor sa bankom  tako da vam sve odgovara, dogovorite se o uslovima otplaćivanja, kao i o svemu ostalom  što se navodi u ugovoru. Ne nasedajte na jeftine trikove i dobre reklame. Sve lično proverite i pročitajte i najmanja slova u ugovorima. Tek onda potpisujte i krenite da sarađujete. Bilo kakva nejasnoća da se pojavi – banka je obavezna da vam pojasni sve i da vam objasni svaku sitnicu. Nemojte da se libite da pitate, jer ako ne pitate – nećete ni saznati.

Sa kreditima raspolažite pametno, i ne brzajte sa odlukama.