Da li su nam potrebne redovne medicinske kontrole, iako smo zdravi?

Ustaljena ubiđenja su, da ako je čovek zdrav, ne mora posećivati lekare. Praksa pokazuje suprotno. Prevencija je pola zdravlja. Redovni i kontinuirani pregledi mogu u znatnoj meri popraviti I zdravsktveno i mentalno stanje pacijenta, dok rizik svesti na minimum.

Društvena briga o zdravlju stavnovištva ostvaruje se na rupubličkom nivou. A cilj svake zemlje je da im je nacija zdrava. To se može obezbediti podizanjem ljudske svesi o svom zdravstvenom stanju, o značaju prevencije i o redovnim pregledima. 

Da li su muškarci i žene jednako ugrožene?

Gldano kroz dug istorijski period nema nekog pravila niti ustaljene dinamike u oboljenju između muškarcia i žena. Muškarci češće oboljevaju od raka creva i rektuma, raka prostate, hroičnih bolesti disajnih organa, bolesti srca, dijabetisa i sl. Dok žene češće oboljevaju od multipla skleroze, raka dojke, raka grlića materice, bolesti jetre, urinarnih infekcija i sl. Bez obzira na pol, na starnosni vek ili način života, niko nije pošteđen. Način života, pravilna ishrana, rekreacija, sve su preduslvi za ređu pojavu bolesti.

Koje organe je potrebno redovno kontrolisati

Ustaljen je izraz da je čovečiji organizam jedna jedinstvena mašina sastavljena iz velikog broja malih delova, odnosno organa. Prestankom ili pak usporenim radom jednog organa remeti se normalan tok rada čitavog organizma. Da ne bi došlo do problema neopisivih razmera obavezna je redovna sistematska kontrola.

Obično je poželjno kontorlisati rad određenih organa jednom godišnje, ali na osnovu saveta lekara možda i više puta godišnje. Pregled svakog organa počinje biohemijskom analizom, adnosno analizom iz krvi. Nakon toga pristupa se redovnom pregedu, sve u zavisnosti od potrebe. Pregled dojeke, citavog abdomena, pregled jajnika i sl vrši se ultrazvučno. Neretko se dešava ako lekar utvrdi potrebu za skenerom, mangnetnom rezonansom ili pak vadjenjem biopsije, pacijent sve mora ispoštovati . 

Laboratorije u Novom Sadu

Još je ranije rečeno da svako od nos mora redovno ići na preglede, radi utvrđivanja stvarnog stanja pacijenta. Obično svaki pregled započinje davanjem uzoraka krvi i urina. Opšte je poznato pavilo da se u državnim laboratorijama prvenestveno zakazuje, a nakon toga i čeka na red. Baš iz tih razloga sve se češće pribegava odlasku u privatnu laboratoriju.

Privatna laboratorija nudi sigurnost i efikasnost. Privatne laboratrije u Novom Sadu ističu se kao najekspeditivnije laboratorije u zemlji. Sama činjenica da su lokali u Novom Sadu jeftiniji nego u drugim gradovima, zatim odlična prekogranična saradnja nudi siroku lepežu savremene oprereme, pa tako je i otvaranje laboratorijija dobar i unosan biznis. Zatim, sa povećanom konkurencijom cena usluga opada. Iz tog  ragloga može se zaključiti da su laboratorijske usluge u Novom Sadu jeftinije nego u drugim gradvima u zemlji. Da bi se odrzali u poslu i pobedili konkurencijiu svaka Novosadska laboratorija mora drzati do kvaliteta i efikasnosti.

Kao rezime navedenog, zaključuje se, da su i muškarci i žene znatno ugržene. Nakon nekog životnog doba obavezno se mora pristupiti sistematskim pregledima. Pregled određenog organa mora se preventvno sprovoditi ako pacijent ima genetskih predispozicija za oboljenje. Redovne laboratorijske analize umnogome mogu olakšati uspostavljanje adekvatne dijagnoze. Novosađani imaju tu mogućnost da svoje zdravstveno stanje laboratorijski provere po vrlo pristupačnim cenama.