Upotreba video nadzora kod nas i u svetu

Danas mnoge evropske države koriste video nadzor na javnim mestima kako bi pratili kretanje stanovništva, ali i da bi se sprečio terorizam. U Velikoj Britaniji se, recimo na video nadzor organi vlasti oslanjaju, jr im on služi kao sredstvo za borbu protiv kriminala i sprečavanje terorističkih napada. Prema nekim istraživanjima, u Velikoj Britaniji video nadzor je uspeo da obeshrabri kriminalce i da smanji stopu kriminala.

Zašto je u Velikoj Brianiji video nadzor veoma važan?

Sistemi za video nadzor u Velikoj Britaniji imaju veliku podrđku građana, jer sprečavaju upad u živote običnih ljudi dok se bave svakodnevnim poslovima, a samim tim se smanjuju problemi koji mogu biti u vezi sa privatnošću građana.

Prekretnicu za uvođenje javnog nadzora u Britaniji imao je teroristički napad koji se desio u Bostonu na maratonu. Tada su bostonski napadači uhvaćeni zahvaljujući snimcima koje je zabeležio video nadzor, a onda se u Velikoj Britaniji povela rasprava da li treba i u ovoj državi uvesti javni nadzor. I onda su se svi usaglasili da je javni nadzor dobar za smanjivanje stope kriminala.

Ko reguliše sprovođenje i ugradnju javnog sistema za praćenje građana?

Ko je zadužen da uspostavi granicu između javnog interesa i uznemravanja građanja kada je postavljanje kamera na javnom mestu u pitanju? Šta se dešava sa privatnim video nadzorom koji se postavlja kako bi se obezbedila privatnost i sprečio upad u privatni posed? Ko reguliše kamere na privatnoj imovini? Jesu kamere za video nadzor važne za obezbeđivanje sigurnosti i bezbednosti građana, ali i za ličnu zaštitu na privatnom posedu, ali ko je zadužen za regulisanje kamera na privatnoj imovini?

Kada je privatni posed u pitanju, većina građana koja koristi sisteme za video nadzor želi da spreči upad na svoju imovinu ili pak želi da se oseća bezbedno i sigurno u svom domu. Kada ste na javnom mestu, javnost je uperena u vas. Tako vas na ulici može posmatrati bilo ko, bilo vozač u saobraćajju, bilo pešak, bilo službeno lice, jer smo svi izloženi očima javnosti. Ali, treba napomenuti da se na privatnom posedu kamere najčešće postavljaju kako bi se obezbedila sigurnost ukućana.

U Srbiji nije jasno definisano kada se remeti lična privatnost na poslu, a tek nije regulisano kada se sme koristiti video nadzor u privatne svrhe. U svakom slučaju, na javnim mestima sistemi za praćenje znače neku sigurnost i bezbednost stanovništva, te stoga funkcija javnog nadzora ima smisla. U ovom slučaju javna sigurnost građana se obezbeđuje, a policija pomoću snimaka koje zabeleže kamere mogu da identifikuju kriminalce ili da ih spreče da počine neko krivično delo.

Takođe, kamere služe i da spreče vandalizam i krađu imovine. Ako su kamere postavljene u nekom maloprodajnom objektu, retko ko će se usuditi da počini krađu ako zna da može da bude odmah uhvaćen.

Međutim, javni video nadzor ima toliko prednosti, a često se može govoriti i o manama ovog sistema za praćenje. Naime, ako se redovno ne održavaju, na primer kamere koje prate saobraćajne prekršaje, onda se može dogoditi i da počinilac saobraćajnog prekrđaja ne bude primećen, niti kažnjen iako je možda doveo u pitanje bezbednost drugih učesnika u saobraćaju. Stoga, da bi sistem za praćenje dobro funkcionisao, on mora da bude i dobro obezbeđen.