Kanabis kao onkološka pomoć

Kanabis (lat. cannabis) je kao pomoć kod onkoloških bolesti u javnosti izazvao mnogo polemike, ali prvenstveno zbog svog psihoaktivnog dejstva u Srbiji nije došao na listu dozvoljenih supstanci, te je njegovo laboratorijsko uzgajanje zakonom zabranjeno.

Iz navedenih razloga, ljudi koji se javljaju kao kupci navedenih proizvoda zbog svog zdravstvenog stanja, neretko završavaju registrovani kao uživaoci narkotika.

Labaratorijski se iz kanabisa dobijaju kanabinoidi koji se koriste kao pomoć pri lečenju raznih onkoloških oboljenja kao i nus pojava lečenja onkoloških bolesti, bolova i grčenja mišića kod osoba koji boluju od multiple skleroze. Čak i kod anoreksije, reumatoidnog artritisa, dijabeta, epilepsije kod dece.

Prema podacima iz Svetskom izveštaju o drogama za 2016. godinu, Kanabis je vodeća ilegalna supstanca, ali je njena takozvana rekreativna upotreba legalizovana u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i u Španiji i Holandiji, gde je promet kanabisom pod kontrolom države.

Iako je korišćenje kanabisa u medicinske svrhe različito zakonski tretirano, u mnogo većem broju zemalja je dozvoljeno.

Laboratorijska analiza pre korišćenja Kanabisa kao leka

Da bi koristili Kanabis kao lek ili kao pomoć pri lečenju najtežih bolesti potrebna vam je potvrda lekara koja se u Srbiji ne izdaje. U drugim zemljama Evropske Unije možete dobiti ovu potvrdu uz analizu krvi specijalizovane biohemijske laboratorije. Na osnovu ove analize krvi doktori utvrđuju da li bi ova metoda pomogla u lečenju neke bolesti, umanjila bolove i generalno pomogla bolesniku. Biohemijska analiza krvi se izvodi kao i svaka druga analiza krvi, uzimanjem krvi iz vene i daljim analiziranjem. Kada su tema laboratorije Novi Sad nudi veliki broj privatnih laboratorija gde ćete dobiti brzu i kvalitetnu uslugu od stručnog i prijatnog osoblja.

Da li su lekovi na bazi Kanabisa legalni u Srbiji?

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije zauzelo je stav da ulje kanabisa nije lek, da njegova proizvodnja nije standardizovana, kao ni sastav, što izaziva oprečne reakcije raznih udruženja za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe.

Naime, udruženja vrše pritisak jer bi, po njihovom uverenju, legalizacija kanabisa olakšala bolove pacijentima koji boluju od najtežih bolesti, ta da je njihovo pravo na izbor lečenja, kao osnovno ljudskog pravo, ugroženo.

U tom cilju, Komisija za psihoaktivne supstavne koju je formiralo Ministarstvo zdravlja odobrila je upotebu (2) preparata koji sadrže,sintetske, labaratorijske kanabinoide, za koje je i podnet zahtev za registarciju Agenciji za lekove, kako bi se na recept izdavali pacijentima koji boluju od multiple skleroze, ali ne kao lek već prvenstveno kao sredstvo za ublažavanje bolova.

Međutim, Predsednik Socijalnog Kanabis Kluba “Irka”, Miloš Simić, ukazao je na stanje danas u Srbiji, a to je da se na praktično nelegalan način, kanabisovim uljem leči veliki broj obolelih i ukazao na ekonomski aspekt lečenja najtežih bolesti, odnosno činjenicu da je lečenje kanabisom koji je labaratorijski prerađen, jedan od jeftinijih i u isto vreme u odnosu na druge lekove, prirodni i efikasni način lečenja.

Na taj način, sprečavanjem njegove legalizacije, zaključuje, ugrožava se veliki broj pacijenata, kojima opet ni na koji način ne ide u prilog tržište koje nije legalno.

Što se zamalja u okruženju tiče, situacija je sledeća: u Bugarskoj je legalno saditi kanabis a u Makedonije je usvojen zakon koji dozvoljana trgovinu lekovima čija je osnova kanabis, kao i ulje od kanabisa. To isto važi i za Hrvatsku.

I među samom strukom, među lekarima, ima neslaganja na ovu temu, počev od onih koji strepe od neželjenih efekata upotrebe kanabisa a to su psihičke smetnje i povećanja broja narkomana kao odgovor na legalnost i dostupnost kanabisa, kao i onih koji su zagovornici upotrebe kanabisa u medicinske svrhe, koji potvrđuju njegovo antikancerogeno, antiinfalamatorno i antikonvulziono dejstvo.

Postoje i mišljenja da bi se lagelizacijom kanabisa, koji ima manji procenat neželjenih dejstva u odnosu na lečenje konzervativnim sredstvima, ugrozila investicija farmakološke inustrije u navedenu oblast teška milijarde dolara.