Uvedite program za evidenciju radnog vremena i sprečite gubitke u poslovanju

Sve češće, kompanije uvode različite sisteme za evidenciju radnog vremena kako bi imali tačan uvid u radon vreme zaposlenih, Na tržištu se mogu pronaći različiti sistemi evidencije radnog vremena, a mi vam u nastavku predstavljamo My Work system – multufunkcionalno rešenje kada je reč o evidenciji radnog vremena.

Laka upotreba My Work sistem za evidenciju radnog vremena

My Work je program koji služi za evidenciju radnog vremena koji je osmislila Cards Print Security grupa. Karakteristike ovog sistema za evidenciju radnog vremena je jednostavna upotreba i pouzdanost informacija. Naime, reč je o sistemu koji se sastoji od svega nekoliko komponenti: ID kartice, ID čitača i CLOUD WEB aplikacija i Android i IOS mobilneaplikacije. 

ID kartica odnosno RFID mediji, koji mogu biti i u obliku priveska ili stikera dobijaju svi zaposleni u jednoj firmi i uz čiju pomoć evidentiraju svoje prisustvo na poslu. 

ID čitač je zadužen za obradu podataka na osnovu kojih se formiraju izveštaji. Id čitači mogu biti postavljeni na više mesta u okivru jedne kompanije, što ih čini veoma pogodnim kada je reč o velikim kompanijama koje imaju veliki broj zaposlenih i koji rade na različitim mestima. Pored toga, ova vrsta terminala može biti i pokreta. Pokretni ID čitači se najčešće koriste u kompanijama koje često rade na terenu, kao što su građevinske kompanije koje uz pomoć ovakvog programa za evidenciju radnog vremena imaju uvid u vreme koje radnici provedu radeći na terenu.  Treći element programa za evidenciju radnog vremena jesu CLOUD WEB aplikacija i Android i IOS mobilneaplikacije koje su zadužene za to da izveštajima pristupite u bilo koje vreme sa bilo kog mesta. Zahvaljujući ovom sistemu možete biti miljama daleko od svog malog, velikog ili srednjeg preduzeća i imati precizne informacije o radnom vremenu vaših zaposlenih.

Evidenciju o neograničenom broju zaposlenih

S obzirom na to da se sistem sa evidenciju radnog vremena sastoji od nekoliko komponenti on se može jednostavno nadograditi, u skladu sa vašim potrebama. Kako se razvija vaše preduzeće i broj zaposlenih se povećava tako se i sistem, lako i jednostavno, nadograđuje. Ovaj sistem za evidenciju radnog vremena može voditi evidenciju o neograničenom broju zaposlenih, a nudi mogućnost ogranizovanja i raspoređivanja zaposlenih po različitim sektorima i smenama u kojima su zaposleni.

Detaljni zeleni i crveni izveštaji

Program sistem za evidenciju radnog vremena My Work menadžmentu preduzeća obezbeđuje dve vrste izveštaja. Prva vrsta izveštaja su zeleni izveštaji koji pružaju informacije o zaposlenima koji poštuju svoje radno vreme ili rade prekovremeno. Druga vrsta izveštaja je crveni izveštaj koji daje  informacije o zaposlenima koji kasne na posao, izlaze ranije sa posla ili  prekoračuju vreme predviđeno za pauzu. Na osnovu ovih izveštaja, rukovodstvo preduzeća i korporacije koje koriste ovaj sistem za evidenciju radnog vremena znaju koje radnike treba nagraditi zbog posvećenosti poslu sa jedne strane, a sa druge strane znaju koje radnike treba dodatno motivisati kako bi poštovali svoje radno vreme i na taj način dali svoj maksimum kada je reč o ostvarivanju ciljeva kompanije u kojoj rade.