Šta nam je važno pri odluci u kojoj banci štedeti?

U našoj zemlji posluje na desetine banaka i iako imaju sličnu ponudu, deviznu i dinarsku štednju, oročenu i po viđenju, ali se uslovi štednje često dosta razlikuju.

Šta je to što naši građani žele kada dođu u banku i šta ima je presudno za odluku od deponovanju, da li je to kamata na štednju ili neki drugi činilac koji je klijentima važan?

Svi odgovori se nalaze u daljem tekstu i zato nastavite sa čitanjem.

Kamata na štednju

Kamata na štednju je važan, ali nije uvek presudan faktor za odluku o otvaranju štednog računa. 

U svakoj banci je kamata na štednju u dinarima viša od svih drugih štednja i to je zato što naša Narodna banka vodi proaktivnu politiku i stimuliše štediše da štede u dinarima.

Pravi dokaz da visina kamate nije uvek najvažnija je i to što veliki broj pojedinaca ipak bira štednju u stranoj valuti, najčešće evrima, i želi da svoja sredstva čuva u stranoj valuti iako zarađuju manje.

Klijentima su važni uslovi pod kojim dobijaju kamatu na štednju i pristaće radije na uslove kod kojih postoji neki oblik fleksibilnosti i dogovora pre nego da je kamata na štednju visoka, ali uslovi striktni.

Prilagodljivi uslovi štednje

Banke koje imaju uslove štednje koji se koriguju su uvek poželjnije za ulaganje. Svako želi da mu kamata na štednju bude najviša, ali za to je potrebna oročena štednja na duži rok. Opet, sa druge strane to nosi i rizik da ako želite dobit, novac ne smete povlačiti pre ugovorenog roka.

One banke koje daju fleksibilne uslove i omogućavaju da se novac delimično podiže, a da se ne gubi kamata na štednju su vrlo atraktivne za ulaganje novca i svaku vrstu saradnje.

I ovde važi pravilo da klijenti radije pristaju na nižu zaradu, a da dobiju povoljnije uslove štednje nego da je samo zarada glavni cilj.

Važno je i da li ima minimalan ulog, način obračunavanja kamate, način isplate kamate

Sve pogodnosti uz štedni račun

U svim bankama je moguće dobiti neke od dopunskih uslova uz otvoren štedni račun i klijenti to vole.

Najčešće se uz štednji račun dobijaju i drugi računi – tekući, devizni, besplatno pa klijenti imaju mogućnost da nastave da koriste i druge usluge banke i postanu redovni klijenti.

Važno je i da se dobijaju online pristupi računima, putem kompjutera i telefona jer se i tako vrlo lako pristupa računima banke. Putem tih M-banking i E-banking aplikacija se koriste i sve druge usluge banke, komunicira, a na sličan način se i aplicira za kredite i vrši komunikacija sa bankom.

I banci odgovara to da čak i besplatno daju korišćenje svojih usluga jer im se isplati kroz veći broj klijenata i korišćenje drugih usluga, a klijenti vole dodatne pogodnosti i krenu sa korišćenjem često samo zato što su im tada dostupne.

Iz svega navedenog je jasno da klijenti nisu uvek zainteresovani da kamata na štednju bude visoka, već traže i druge pogodnosti. Kada se odabere banka koja ima sve uslove, dobijaju se verni klijenti koji koriste sve usluge banke na obostrano zadovoljstvo.