Roditeljska dilema: državni ili privatni vrtići

Onda kada je vreme za polazak u vrtić, roditelji su često stavljeni pred odluku da li su bolji državni ili privatni vrtići, kao i koliko će ih isti koštati i kako će, i u kojoj meri, uticati na mališane.

Kako je, posebno u većim gradovima, veliki problem dobiti državni vrtić, potrebno je znati da su privatni vrtići subvencionisani, odnosno da je moguće da ih grad plati ukoliko odnesete odbijenicu iz državnig vrtiće i završite ostale formalnosti.

Svakako, pojedini privatni vrtići su skuplji, te će roditelji morati da plate razliku, koja u navedenim slučajevima iznosi i do 20 000 dinara. Ipak, treba napomenuti da su cene mahom iste, te da ćete za samu razliku morati da izdvojite oko 300 dinara mesečno, ukoliko vas državni vrtić odbije.

Koji su vrtići bolji?

Iznova i iznova se postavlja pitanje da li su bolji državni ili privatni vrtići, i iznova su najrazličitiji mogući odgovori na to pitanje.

Iako se do pre nekoliko godina bez rezerve odgovaralo na ovo pitanje tako što su privatni vrtići izbijali u prvi plan, danas postoji zaista mnogo različitih odgovora na ovo pitanje.

Naime, sve će, naravno, zavisiti od vaspitača, kao i od broja dece u samoj grupi. Neretko se dešava da u državnom vrtiću budu bolji vaspitači, ali da se u privatnom pazi da broj dece u grupi bude što manji, što su svakako mnogo zahvalniji uslovi za rad sa decom.

Zbog toga nema univerzalnog odgovora na ovo pitanje, ali ima saveta: raspitajte se o vaspitačima, i neka to bude glavni uslov u dilemi državni ili privatni vrtići.

Da li privatni vrtići ispunjavaju sve uslove i da li su skuplji?

Ne morate se brinuti o tome da li će privatni vrtići ispunjavati sve potrebne uslove i oko toga se raspitivati, jer oni svakako moraju dobiti licencu za rad da bi uopšte bili otvoreni.

Kada je reč o ceni, privatni vrtići mogu biti, kao što smo napomenuli, i duplo skuplji od državnih. Međutim, dobra vest je da se ovi troškovi mogu subvencionisati, čak i u potpunosti, ukoliko ste zbog prezauzetosti dobili odbijenicu iz državnog. Ovo se, nažalost, često dešava u velikim gradovima, ali je dobra vest da nećete morati – makar ne u većini slučajeva – da plaćate razliku.

Sa druge strane, privatni vrtići zaista mogu biti i dosta skuplji, ali ovde imajte na umu da su uglavnom u istu cenu uračunati časovi engleskog, fiskultura, časovi glume i slično, koji se u državnim odvojeno plaćaju.

Kakvo je radno vreme?

U skladu sa malopre pomenutim cenama, privatni vrtići mogu imati i tu prednost da decu možete ostavljati i vikendom, ili duže radnim danima nego što je to slučaj sa državnim vrtićima.

Kako i državni i privatni vrtići uglavnom počinju da rade oko 6, tu nema prevelike razlike u vremenu.

Jedino što ih, dakle, može odvajati jeste rad vikendom, odnosno organizovanje prema radnom vremenu roditelja od 9 do 5 (koje je i najčešće), dok se državni orijentišu prema radu od 8 do 4. Ovo je, međutim, kriterijum koji verovatno neće prevagnuti prilikom samog izbora.