Odabir sadnica iz rasadnika i njihova sadnja

Kod odabira četinara polazi se od toga kakav utisak želimo da postignemo u prostoru. Pre svega, izbor četinara zavisi od karakteristika samog prostora na kojem se sadi, kao što su kvalitet zemljišta i izloženosti suncu. Potrebno je naći pravo mesto četinara u vrtu kako bi on rastao i napredovao i imao boju četine. Svakom četinaru prija sunce do polusenke. Tisa može da se razvija u senci, polusenci i na suncu.

Kada se sade četinari potrebno je iskopati rupe od 40 cm x 40cm. Dubina sadnje je tolika da busen bude posađen 2 do 4 cm dublje nego što je to bilo u rasadniku gde je četinar kupljen. Dno rupe je potrebno nađubriti i šakom ga rasporediti po obodima rupe pre nego što se postavi biljka u iskopanu rupu. Zemlju iz iskopa vratiti i rasporediti oko biljke i dobro pritsisnuti i nabiti zemlju okolo dok se ne poravna sa nivoom tla. Odmah zaliti biljku sa oko 20 litara vode i voditi računa da se voda polako dozira i sipa ravnomerno.

Dekorativno šiblje

Za dekoraciju dvorišta kao interesantan izbor može biti i dekorativno šiblje. Veliki izbor dekorativnog šiblja se može naći u nekom od rasadnika. Dekorativno šiblje može biti lisno ili cvetno, kao i zimzeleno ili listopadno. Rasadnik Floraeskpres ima veoma zanimljivu ponudu vrtnih biljaka.

Većina ovih biljnih vrsta nije zahtevna prema kvalitetutu tla i potrebno je u rasadniku raspitati se o uslovim koji su neophodni za dalji neometan rast i razvoj izabrane biljke. Kod dekorativnih biljaka koren se prostire na plitkim slojevima zemljišta što je pogodno ukoliko se one sade blizu staza, neke vodene površine ili možda u blizini podzemnih instalacija.

Nadzemni deo dekorativnih biljaka može biti niži i da naraste do 20 cm, dok ima onih koje rastu i do visine od 4 do 6 metara. Pošto dekorativne biljke mogu biti i listopadne i zimzelene, potrebno je da se prilikom kupovine u rasadnicima zna koju od ove dve vrste želimo. One se mogu dobro kombinovati sa biljkama iz drugih kategorija i tako uticati na lepši I atraktivniji izgled površine na kojoj se sade.

Zaštita biljaka od zamrzavnja

Neke biljke su manje otporne na zimske uslove i iz tog razloga je potrebno da se tokom zimskih meseci sačuvaju od zamrzavanja. To se postiže tako što se biljke utopljavaju slojem zemlje za cveće koji se stavlja direktno preko biljke ili se same biljke uviju asurom. Ruže se štite kupastim nagrtanjem zemlje ili malča na mesto kalema i na oko desetak santimetara visine. Kada počne toplo vreme i pre orezivanja ruže, polako se odgrće naneti sloj dan za danom.

Zašto se biljke presađuju iz manje u veću saksiju
Rast korena je usklađen sa rastom biljke. Kada koren poraste toliko da napuni saksiju u kojoj je donet iz rasadnika, potrebno je presaditi biljku u drugu saksiju. Nova saksija mora da bude dva broja veća od prethodne. Ukoliko se ne bi presadila, biljka bi mogla da prestane da raste jer joj mala saksija onemogućava rast i razvoj korena. Biljke se presađuju svake druge godine. Kada koren preraste veličinu svih saksija sadi se na otvorenom.