Najčešće postavljena pitanja kada je ugradnja alarmnih sistema u pitanju

Ugradnja alarmnih sistema više nije stvar luksuza i prestiža, već je nešto što se preporučuje svima onima za koje postoji visok stepen rizika da postanu meta provale i obijanja doma.

Sa druge strane, postoji pogrešno mišljenje kako je ugradnja takvih sistema izuzetno skupa, i da ih mogu imati samo izuzetno bogati i imućni pojedinci. Kolika će cena paketa biti zavisi od toga koliko objekata planirate da zaštitite, koliko prozora, vrata i sl.

Šta se najčešće postavlja pod zaštitom alarmnih sistema

Pod alarmni sistem zaštite, kao što je slučaj i sa sistemima video nadzora,  možete staviti svoj stan ili kuću, poslovni prostor, vikendicu, auto, kao i razne dragocene stvari koje posedujete a koje imaju veliku vrednost. Većina škola, marketa, kioska, kao i javnih ustanova imaju ugrađeni alarmni sistem zaštite. U zavisnosti od toga šta od ovih stvari planirate da učininite sigurnijim, zavisi i izbor adekvatnog paketa alarmne zaštite.

Pored toga što svoje objekte možete zaštititi od provale i krađa, takodje postoje i alarmi koji vas mogu osigurati od poplava, izbijanja požara i drugih elementarnih nepogoda.

Takođe, često su alarmni sistemi zaštite povezani sa video nadzorom koji podrazumeva ugradnju kamere koja zabeležava tj.snima svaki detalj u blizini.

Koje vrste alarmnih sistema su zastupljene na našem tržištu?

Osnovna, tj.bazična podela je na žičane i bežične alarmne sisteme zaštite. Između njih postoje značajne razlike, kako u ceni tako i u načinu samog funkcionisanja. Za žičani sitem zaštite potrebna je ugradnja, tj.instalacija, dok kod bežičnog sistema nećete morati da razvlačite kablove po stanu. Da bi se na adekvatan način instalirao žičani alarmni sistem, potrebno je da angažujete obučeno lice kako bi rezultat bio maksimalan. To će vas dodatno koštati, pa morate da računate i na ovaj trošak. Što se tiče bežičnog alarmnog sistema, on je dosta praktičniji za upotrebu, s obzirom da možete da ga nosite sa sobom gde god da krenete. Istina, oprema im je nešto skuplja, i periodično ćete morati da menjate baterije na senzorima. Paradox sistemi kod nas imaju najjeftinije baterije na senzorima kada je u pitanju bežični alarm.

Kako uopšte funkcionišu alarmni sistemi zaštite?

Ukoliko dođe do nasilnog upadanja u prostoriju koja je pod zaštitom, dolazi do automatskog aktiviranja senzora koji vam preko mobilnog telefona javlja da nešto nije u redu i da je zbog toga alarm aktiviran.

Da li alarmni sistemi zaštite rade ukoliko nestane struje?

U slučaja nestanka električne energije, budite bez brige. Glavnu bateriju zameniće pomoćna, tzv.”back -up”baterija koja obavlja identičnu funkciju kao i glavana baterija. Koliko će tako bez struje raditi alarm, zavisi od samog kapaciteta baterije. Ukoliko baterija normalno funkcioniše, tj.u potpunosti je ispravna, moguće je da izdrži i do 48 sati.

Da li kućni ljubimci mogu da borave u prostoriji u kojima postoji alarmni sistem zaštite?

Odgovor je – da. Najsavremeniji sistemi alarmne zaštite dozvoljavaju nesmetani boravak kućnih ljubimaca u “obezbeđenim” prostorijama.

Da li je moguće aktiviranje tzv. “lažne uzbune”?

Jeste, samo u sklučaju neadekvatnog održavanja i menjanja baterija, ili u slučaju kada se ostave otvoreni prozori pa u međuvremenu dođe do nevremena poput jake oluje i sl.