Kojesu prednosti učenja online engleskog jezika za decu?

Teško je danas izbrojati sve jezike kojima se u svetu govori, granice se brišu, kulture se mešaju, a ljudi pored maternjeg,  sve više govore još jednim jezikom, engleskim, koji je kao službeni jezik osvojio ceo svet.  Sve više se očekuje da u poslovnom svetu, pa i svakodnevnoj komunikaciji, govorimo i pišemo engleski, zato decu usmeravamo da još pre polaska u školu započnu učenje engleskog.  Deca koja tečno govore engleski privlače pažnju, divljenje  i simpatije okoline. Ta sposobnost tečnog govora jezika uticaće na samopouzdanje dece i na veću posvećenost  učenju i obrazovanju, ali dovodi i do psihološkog napretka zato što poboljšava kognitivne (saznajne) funkcije i utiče na način života dece. Zbog pandemije koja je zarobila čitav svet, iz korena promenila život  i obrazovanje, učenje se sve češće iz tradicionalne škole pomera ka onlline učenju, pa i onlline učenju engleskog za decu.

Dete od najranijeg perioda može početi sa online časovima

Roditelji u Srbiji polako hvataju korak sa svetom i prate trendove u vaspitanju i po malo podsećaju na američke roditelje i rezervišu mesto u elitnim školama, za tek rođenu decu. Iako smo daleko od američkog standarda, roditelje muči da li će dete uspeti na vreme da savlada sve veštine i znanja potrebna za uspeh u svetu gde je konkurencija sve nemilosrdnija. Mnogi roditelji brinu da dete kasno ne upišu za učenje engleskog jezika, pa se pitaju kad je pravo vreme. U dilemi su da li treba da počne sa učenjem što ranije ili tek kad nauči latinicu, da li da ide u školu ili uči engleski onlline. Ono što je bitno da roditelji znaju jeste da se učenje u učionici (realnoj ili onlline) razlikuje od prirodnog i spontanog učenja. Ukoliko je dete od rođenja okruženo ljudima koji govore engleski, u porodici, vrtiću, društvu, ono će bez poteškoća moći u isto vreme da usvaja dva jezika, maternji i engleski, onda su dragocene godine ranog detinjstva. Za učenje jezika u učionici, pravo vreme je predškolski uzrast, tada je kod dece već razvijena pažnja i mogu duže vreme da se usredsrede na jednu aktivnost, da slušaju, crtaju, pišu. U tom uzrastu deca ne uče već usvajaju jezik kroz igru. Da bi lakše savladali i uverljivije izgovarali, treba početi sa učenjem pred polazak u školu zato što tada brže i lakše usvajaju glasovni sistem engleskog jezika.

Opuštena atmosfera na časovima  onlline engleskog za decu

Iako je onlline učenje relativno nov način učenja, deci mnogo poznatiji no roditeljima, svi mora da prihvatimo da je pandemija samo otvorila vrata novom vidu obrazovanja koje smo zapostavljali u neznanju ili iz tradicionalnih pobuda i vezanosti za neposrednu nastavu. U školama engleskog jezika roditelji  imaju opciju da se opredele za nastavu u učionici ili onlline engleski za decu. Većina profesora koristi platforme za učenje kao što su Google meet, Teamsa, ali se učenje nesmetano odvija i preko Vibera i Zooma. Ove aplikacije su veoma jednostavne za korišćenje i sve imaju opciju poziva, individualnog ili grupnog, pa je učenje engleskog onlline deci čak zabavnije i lakše nego u učionici. Sve lekcije su na platforni, a nastavnici su stalno dostupni za pitanja i nedoumice. Deca ne misle da li su ponela svesku ili knjigu, samo treba da se uključe na čas, sav potrebni pribor i udžbenici su na radnom  stolu i rad može da počne.