Kako se leče proširene vene?

Proširene vene su sve veći problem savremenog čoveka i tom problem treba pristupati izuzetno ozbiljno. Kada su krvni sudovi na nogama prošireni i postoji neki problem sa njima, potrebno ih je ukloniti kako se stanje ne bi pogoršalo i kako se ne bi izazvale komplikacije koje bi mogle da vode ka težim oboljenjima kao što je nastanak tromba ili u težim situacijama, otvorenih rana.

Tok lečenja proširenih vena, kao i sami rezultati, zavise od metode za koju ste se odlučili. Važno je napomenuti da je, kao što je to slučaj i sa ostalim bolestima, veoma bitno na vreme krenuti sa tretiranjem ovog problema.

Lečenje u prvoj fazi bolesti uz jednostavnije metode

Kao što smo naveli, problem proširenih vena treba shvatiti ozbiljno in a vreme početi sa lečenjem. Kada je to slučaj, lečenje se obavlja jednostavnijim metodama i šanse da se problem otkloni su velike.

U početnoj fazi bolesti najčešće se primenjuje kompresivna terapija kojom se tretiraju proširene vene i koja ide u kombinaciji sa kremama i lekovima. Uz to, uvek se savetuje i pojačana fizička aktivnost koja će dovesti do toga da se mišići nogu ojačaju, a to će za posledicu imati i sprečavanje zadržavanja krvi u nogama jer će ojačani mišići pomoći pumpanje krvi ka srcu.

Operacija proširenih vena kao jedini izbor

U situaciji kada kompresivna terapija nema efekta i bolest proširenih vena je uznapredovala, operacija se nameće kao neophodna i jedini način da se problem reši.

U prošlosti, klasična operacija koja se sprovodila, podrazumevala je pravljenje rezova, podvezivanje i izvlačenje obolelih vena. Takva operacija je bila izuzetno bolna, tako da se sprovodila pod kompletnom anestezijom. Danas ovaj metod otklanjanja proširenih vena se sve manje primenjuje i zamenjen je savremenim metodama koje su po pacijente daleko pogodnije.

Koje su to savremene metode lečenja proširenih vena?

Među savremene metode lečenja proširenih vena se ubrajaju laserska operacija, zatim tretman proširenih vena sa radio talasima, kao i operacija vena sa vodenom parom.

Operacije radio talasima i laserom podrazumevaju korišćenje energije radio talasa i laserske svetlosti kako bi se uz pomoć nje u proširenim venama regulisala temperatura koja će dovesti do denaturacije proteina u venskim zidovima. Isto važi i za operaciju proširenih vena vodenom parom. Jedina razlika je u tome što se to postiže vodom, odnosno vodenom parom i taj tretman je potpuno neškodljiv.

Inače ovaj poslednji metod je ujedno najefikasniji i najsavremeniji način lečenja proširenih vena.

Dužina oporavka posle operacije

Dužina postoperativnog perioda zavisi isključivo od vrste metode koja je primenjivana prilikom lečenja proširenih vena. Najduži oporavak je posle klasične operacije. Ona je ujedno i najkomplikovanija, pa je i vreme koje je potrebno za potpuni oporavak duže.

Savremene metode sa sobom nose i mnogo kraće vreme oporavka, pa tako oporavak od operacije proširenih vena vodenom parom pacijent se oporavlja tri do četiri dana.