insert-network-patch-cord-lan-commutator-switch_155165-735

Gde se sve koriste UTP kablovi i koje vrste postoje?

Nemoguće je da ne znate koji su to UTP kablovi, budući da ih svaka kuća poseduje, a u prošlosti ih je posedovala i u većem broju, jedino je moguće da niste znali kako se zovu.

To su najpre bili jednožičani kablovi koji su telefonski aparat povezivali sa uzemljenjem kako bi postojao signal, a kasnije su unapređeni i korišćeni za dial-up i uopšte analogne internet mreže. Ovi mrežni kablovi i danas predstavlja najveći deo svetske mrežne infrastrukture, samo što se vrste UTP kabla koje se koriste menjaju shodno njihovim napredovanjima i poboljšanjima. Mrežni kabl, tačnije UTP kabl se ne koristi samo za internet konekciju, danas on povezuje izvor sa wi-fi uređajem, nekad je povezivao izvor sa kompjuterom, već i za POS siteme, povezuje kamere sa nadzornim video sistemom i ima uopšteno vrlo široku primenu kod povezivanja različitih mreža, iako je najpoznatiji kao internet kabl. Ima dosta različitih vrsta, ali dve su osnovne, to su UTP kablovi kategorije 5 i 6, među kojima ima razlike, ali i poboljšanih verzija.

UTP kabl kategorije 5

Mrežni kabl kategorije 5 osmišljen je najpre da bi zamenio kabl 3. Njega odlikuje posedovanje dva para upredenih bakarnih žica putem kojih se podaci prenose, kao i konektori naravno, a imaju sposobnost prenošenja 100 Mbp/s, kao i mogućnost dužine do 100 metara. Dužina je jako važna kod ovih kablova, pa će ona najčešće i učestvovati u glavnom formiranju cene UTP kabla.

UTP kabl kategorije 5e

Ova kategorija, označena kao 5e, zapravo je poboljšanja verzija UTB kabla cat 5. Poseduje mogućnost prenosa podataka 350 Mbp/s, a osim toga, postoji i mogućnost da se dužina izradi i preko 100 metara. Osim ovih karakteristika, kategorija 5e je smanjila šum prilikom upotrebe, te obezbeđuje stabilniji prenos podataka, što je svakako jedna od najvažnijih stavki kod svakog kabla.

UTP kabl kategorije 6

UTP kabl kategorije 6 predstavlja već napredniju verziju koja se danas u najvećoj meri koristi, budući da na dužini od 100 metara kabla prenos podataka je brzine 1000 Mbp/s, tačnije jednog gigabajta. Međutim, kategorija 6 može prenositi i do 10 gigabajta, ali samo kada je kabl kraći od 50 metara. Da bi se postigla ovako povećana frekvencija rada, ovaj tip UTP kabla poseduje žice debljeg kalibra.

UTP kabl kategorije 6e

Kategorija 6 mrežnog kabla ima svoja dva izdanka, to jest, poboljšane verzije. Tu je najpre kategorija 6e koja da bi obezbedila protok od 10 gigabajta u sekundi, osmišljena je tako i poboljšana da ne mora da se žrtvuje dužina, već je to moguće i na dužini do 100 metara kabla. Upravo ovo jeste glavna razlika kategorije 6e.

UTP kabl kategorije 6a

Kada govorimo o kategoriji 6a, onda je ona skoro sasvim ista kao kategorija, 6e, budući da po pitanju dužine i same brzine prenosa podataka nema nikakvih razlika. Jedina razlika među ovim kablovima je to što je kategorija 6a zapravo utoliko poboljšana verzija koja obezbeđuje rad bez šuma, kao i vrlo stabilan prenos podataka, što je kod interneta, prenosa video materijala, te uopšte bilo koje vrste podataka, jedna od najvažnijih stavki.