Elektronsko bankarstvo po meri klijenata- E-banking

Razvojem interneta i informacionih tehnologija došlo se do toga da banke mogu da ponude opciju klijentima da svoje poslove obavljaju online. E-banking je deo ponude koju daje svaka online banka i jedna je od prvih opcija koja se i pokazala kao vrlo korisna kako za banku tako i za klijente.

Šta je to e-banking, kako funkcioniše? Da li je komplikovano za korišćenje? Da li je zaista moguće sve transakcije obaviti preko kompjutera?

Odgovori slede…

Šta je potrebno za pristup elektronskom bankarstvu?

Prvo je potrebno da osoba bude klijent banke ili da ima ovlašćenje na korišćenje računa u toj banci. 

Otvaranjem tekućeg računa se dobijaju elektronske kartice za verifikaciju i podizanje novca sa bankomata, dobijaju se SMS i e-mail obaveštenja, a online banka nudi i mogućnost pristupa računu i obavljanje prometa bez odlaska u banku.

Za e-banking je potreban pristup računaru ili mobilnom telefonu i stabilna internet konekcija i to je sve.

Kako online banka dozvoljava pristup računu?

Da bi se pristupilo svom tekućem računu online banka sklapa ugovor i otvara korisnički nalog sa vašim imenom i smišljenom lozinkom.

Kada želite da pristupite tekućem računu ulazite na opciju E-banking na sajtu vaše banke i online dolazite do opcije kada ukucavate svoje korisničko ime i lozinku. Ne treba puno govoriti o tome koliko je važno pravilno čuvanje ovih informacija jer rizik od zloupotreba postoji. 

Server banke je pouzdan i neće dozvoliti hakerske napade, ali za potpunu zaštitu dobar savet je da se ne pamti automatski korisničko ime i lozinka na računaru jer to olakšava onima koji žele da pokradu vaše podatke.

Kada se ukuca pravilna šifra i ime otvoriće se stanica sa vašim računom gde je jasan pregled prethodnih transakcija i opcija za korišćenje: plaćanje, interni prenos, konvertovanje novca u stranu valutu…

Svaka novčana transakcija mora biti potvrđena ukucavanjem šifre koja dolazi na telefon ili na neki drugi način tako da postoji višestepena zaštita dizajnirana od strane online banke tako da smanji rizik od namernih ili nenamernih greški pri transferu novca.

M-banking

Kao deo elektronskog bankarstva svaka online banka razvija sopstvenu aplikaciju za mobilni telefon koja pruža i drugačiji način pristupa računu korišćenjem pametnih uređaja.

Naime, preko mobilnog telefona je moguće pristupiti računu preko aplikacije banke i verifikovati transakciju jednostavnije. Nema potrebe da se ulazi na sajt banke i da se ukucava šifra i korisničko ime, već se na telefonu ukucava samo četvorocifreni PIN kod posebno određen za ovu namenu.

Kada se on ukuca pristupa se tekućem računu, a kada se vrši plaćanje nalog se potvrđuje ponovnim ukucavanjem PIN koda tako da se i tu štedi vreme jer se ne čeka na SMS banke.

Klijenti dobijaju obe verzije online banke i mogu da je koriste nezavisno, kada god to njima odgovara i nevezano za radno vreme banke. Zbog toga je online bankarstvo  popularno i u konstantnom unapređenju svojih usluga radi privlačenja novih klijenata i širenja poslovanja.

E-banking i m-banking su pojednostavile komplikovane procedure i smanjile redove u banci pa je svima lakše. Svakodnevno se razvijaju nove opcije i olakšava poslovanje koje putem elektronskog bankarstva bolje spajaju klijente sa bankom.