Čemu tačno služi dekanter za vino?

Često ćete ih pomešati sa vazama za cveće. A još češće ćete videti kako se u njima zaista nalaze voda i cveće, posebno kod baka, koje uvek imaju tako fine i posebne vaze. I zaista, dekanter za vino se često mogao videti kod baka na policama, na kredencima, a još češće da se u njima nalazi svežanj nekog poljskog cveća. A da li mu je to jedina funkcija ili predstavlja važnu bocu za vino?

Dekanter ima svoju posebnu namenu, naravno, pa i razlog zašto je specifičnog izgleda, a ne poput flaše za rakiju koja specifičan izgled dobija samo iz estetskih razloga. 

U čemu je važnost dekantera za vino?

Kada pogledate dekantere, uvek će vas podsećati jedan na drugi, bez obzira na to što nisu isti. Imaju duguljast, uži vrat boce, te telo koje je šire. Takav izgled, tj. takva anatomija dekantera je važna, jer omogućava vinu koje se u njemu nalazi da „diše“. Ovo znači da dekanteri za vino zaista nisu slučajno uvek tako duguljast, duguljastog vrata i širokog donjeg dela, već je to važan deo za samo vino i utisak koji odaje prilikom ispijanja. 

U ovakvoj boci dolazi do aeracije vina, do mogućnosti da ono diše kako smo već napisali, čime se tanini u njemu smekšavaju, a aromevino otpušta do čula onoga ko želi vino da pije ili kome se služi. Osim ove uloge koju dekanter za vino ima, postoji još jedna vrlo važna koja se tiče starijih vina.

Zašto je bolje starije vino sipati u dekanter i kako se to radi?

Upalite sveću i postavite je tako da plamen dodiruje „grlo“ flaše u kojem se vino nalazi. Onda polako krenite da sipate iz flaše u dekanter za vino. Tokom sipanja ćete imati jasan pregled taloga i koliko brzo stiže do „grla“ flaše, pa ćete moći da manevrišete tako da se ništa od taloga ne prenese u dekanter. Važno je da sporo i polako presipate i tako ćete moći da ispijete vino koje je duže odstojalo. Sam dodir sa kiseonikom podstiče arome da se pokrenu i da učine vino spremnim za ispijanje i uživanje. A da li se onda dekantiraju i mlada vina?

Dekantiranje mladih vina

Dekanter za vino je veoma lep kada govorimo o posluženju, kada govorimo o dobrom i estetski prihvatljivom izgledu trpeze. To je svakako jedan od razloga što se vino dekantira, a videli smo i da postoji razlog zašto mora da se vrši dekantiranje starijih vina. I dok starija vina dobijaju mogućnost da se piju, mlada vina kada se prebacuju u dekanter za vino simuliraju starenje vina. U dodiru sa kiseonikom dolazi do dobijanja kompleksnosti mirisa i ukusa, pa je to razlog zašto se i ona prebacuju u dekanter. Važno je znati da se presipanje vrši pred samo posluživanje i da se u dekanterima vino ne čuva, već isključivo služi.