A ta vožnja sanitetom sve se nekom drugom desi

Nije lako kada čovek ostari i kada ga stignu sve prateće pojave starenja, bolesti pre svega. Često se, na žalost same osoba koja je stara i bolesna, ali i čitave njegove porodice, dešava da i život mora da se preokrene naglavačke. Ono što je do juče važilo odjednom više ne važi, ono što se do juče moglo i smelo sada se više  ne može i ne sme, a ono što nam nije bilo ni na kraj pamet odjednom postaje sastavni deo svakodnevnog života.

Pa se onda preuređuje soba u kojoj star i(li) bolestan čovek boravi, a često se i čitavi stanovi, kuće i dvorišta prilagođavaju tako da što više budu u funkciji olakšavanja kretanja starog lica.

Prilagođavaju se i onome ko se otežano kreće, ali i onima koji mu, ako je nepokretan, pomažu da kako-tako manipuliše u tom, na novi način organizovanom životnom prostoru. Osposobljava se kupatilo tako da sam lakše može da mu priđe ukoliko je iole pokretan ili da to uspe da učini zajedno sa osobom koja mu pomaže u održavanju lične higijene.

Isto tako se novim okolnostima prilagođavaju i stepeništa, hodnici, prozori i vrata u kući ili u stanu.

Nepokretni bi trebalo da leže, a ako sede – da često menjaju položaj

I ako se životni prostor koliko-toliko uspešno preuredi, u cilju olakšavanja boravka u njemu osobe koja se sve teže kreće ili i ne može da se kreće bez posebnih pomagala, često se dešavaju neke situacije koje se ne mogu unapred predvideti, niti se za njihovo rešavanje možemo organizovati u okviru same porodice, ma koliko nameravali da ostarelom članu pomognemo i da mu maksimalno olakšamo tegobe.

Pre svega, ovde je reč o transportu teško pokretnih ili nepokretnih osoba. Samo onaj ko je bio u situaciji da ovim osobama pomaže pri ulasku, smeštaju ili izlasku iz porodičnog automobila ili taksi vozila, zna koliko je to za sve stresno i naporno, a za njih same još i bolno i teško.

Komfor je tu najmanje u pitanju. Ako se ikako smesti, ima da trpi i čeka da se vožnja završi što pre, unapred strahujući od predstojećeg izlaska iz vozila. Ako nekako i uđe i izađe i to, naravno, po nekoliko puta, posle toga danima oseća bolne posledice svih tih cimanja, saginjanja, savijanja… Da ne pominjemo i činjenicu da je transport bolesnika i teško pokretnih osoba običnim putničkim automobilom vrlo često i opasan za njihovo zdravstveno stanje.

Posebno valja naglasiti i činjenicu o potrebi da se vodi računa o položaju  pacijenta koji su nepokretni ili teško pokretni. Preporučuje se da leže. U slučaju da sede tokom prevoza, trebalo bi da češće menjaju položaj sedenja.

Od vozača se očekuje posebna opreznost i pažnja kad je u pitanju prevoz pacijenta, budući da posledice svakog trzaja mogu biti i te kako loše po pacijenta koji se prevozi.

Najveća pomoć u takvim situacijama kada je porodični automobil ili taksi neprijatno, nepraktično i čak bolno rešenje za pacijenta, jeste – sanitetski prevoz.

Sanitetski prevoz – i u zemlji i u inostranstvo

Paralelno sa nastojanjem da pruže adekvatnu uslugu kućnog lečenja i nege korisnicima svojih usluga, institucije tog tipa trude se da im pruže i adekvatan komfor i sigurnost prilikom prevoza do određene lokacije, koja je najčešće – dom zdravlja, ambulatna, bolnica, klinički centar…

Sanitetski prevoz, kako pacijenata, tako i starih lica koja se otežano kreću, organizuje se u pratnji ne samo vozača, nego i posebnog pratioca. Po potrebi, ovakve ambulante i klinike mogu organizovati i profesionalnu pratnju, odnosno prisustvo lekara ili medicinske sestre ili medicinskog tehničara. Zavisno od potreba.

Prevoz se organizuje na teritoriji grada u kojem pacijent boravi, ali i na teritoriji čitave zemlje, a moguće je organizovati prevoz i u inostranstvo. Reč je o transportu “od kreveta do kreveta”, budući da se podrazumeva i iznošenje i unošenje pacijenta iz stana do lifta i iz lifta u vozilo. I obrnuto.

Naravno, sve to podrazumeva i pružanje adekvatne pomoći tokom puta.

Ovakva sanitetska vozila mogu biti opremljena svim potrebnim ortopedskim pomagalima i invalidskim kolicima, a podrazumeva se da se pored pacijenta nalaze i lekovi, injekcije, infuzije, boca s kiseonikom, set za intubaciju i reanimaciju i sve ono što je potrebno na tom putu, zavisno od dužine puta: voda, hrana, toplija garderoba ili jastučići i ćebe. Za duža putovanja koristi se i antidekubitni dušek.

Podrazumeva se i da je sanitetsko vozilo klimatizovano, kao i da je besprekorno čisto, sterilno i izdržljivo na eventualne udare koji su posledica loših puteva.

U suštini, pacijent u sanitetskom vozilu može imati uslove kao da se nalazi na intenzivnoj nezi, što je posebno značajno kada je reč o transportu težih bolesnika na dužim relacijama, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.