Kako upotrebom nove tehnologije možete značajno unaprediti svoje poslovanje?

Svedoci smo da se savremena tehnologija sve češće koristi na radnom mestu. Savremena tehnološka dostignuća pomažu kompanijama da poboljšaju svoju produktivnost i efikasnost, kvalitet poslovanja i obezbede svoju konkurentnost. 

Efikasna upotreba radnog vremena – načelo uspešnog poslovanja

Sve češće kompanije usklađuju svoje poslovanje i njegova pravila sa novim načelima menadžmenta. Jedno od njih je što efikasnija upotreba radnog vremena, bilo da je reč o mikro ili marko preduzećima. Efikasna upotreba radnog vremena znači da zaposleni dolaze na vreme na svoje radno mesto, ne napuštaju ga ranije i ne produžavaju vreme koje je predviđeno za pauzu. Međutim, poslodavci se često suočavaju sa problemima u poštovanju ovih pravila, naročito ukoliko se ne vodi precizna evidencija o vremenu provedenom na radnom mestu. 

Na našem tržištu, kod CP Security groupe možetekupiti My Work sistem koji pruža precizan pregled efikasnosti radnog vremena vaših zaposlenih. Sistem za evidenciju radnog vremena My work sadrži ID karticu koju dobijaju svi zaposleni u kompaniji koja koristi ovaj sistem, zatim ID čitać pomoću koga se registruje vreme koje je zaposleni proveo na svom radnom mestu. Sistem obuhvata i CLOUD WEB aplikaciju, kao i  Android i IOS mobilna aplikacija. Uz pomoć ovih aplikacija, na mobilnom uređaju imaćete pristup izveštajima o efikasnosti radnog vremena vaših zaposlenih 24 časa u toku nedelje, i možete im pristupiti sa bilo kog mesta.

Sistemi za evidenciju radnog vremena kompanijama obezbeđuju dve vrste ozveštaja: 

  • Crveni koji menadžment kompanije izvešta o tome koji zaposleni kasni na posao a koji napušta posao pre kraja radnog vremena, odnosno koji zaposleni prekoračuje vreme predviđeno za pauzu;
  • Zeleni izveštaj obezbeđuje podatke o zaposlenima koji dolaze na radno mesto pre početka radnog vremena ili su radili i nakon isteka radnog dana. 

Provera auta po broju šasije – obezbeđuje brojne informacije o vašem automobilu

Broj šasije je idetifikacioni broj koji poseduje svaki automobil. Sastoji se od kombinacije brojeva i slova, ukupno njih 16 i daje osnovne informacije o automobilu, njegovoj nameni, motoru koji je u njega ugrađen, pređenim kilometrima vozila, i slično. Broj šasije se nalazi  utisnut na nekoliko metalnih pozicija na vozilu, a provera broja šasije i njegova verodostojnost vrši se prilikom tehničkog pregleda voziča. 

Provera auta po broja šasije može se vršiti uz pomoć različitih uređaja koji se mogu pronaći na našem tržištu. Jedan od njih je Regula 7505M. Ovaj uređaj je predviđen za nerazorno ispitivanje metalne površine na koju je utisnut broj šasije i vršenje provere broja šasije. Uređaj za proveru auta po broju šasije predstavlja pokretni kompleks koji se sastoji od nekoliko komponenti: USB uređaja za magnetno snimanje, komplet alata za magnetno kopiranje, spektralnu luminescentnu lupu Regula. Princip rada uređaja za proveru broja šasije je sledeći:

Pomoću magnetnog skenera beleži se magnetogram, odnosno snimak magnetnih polja lutalica na magnetnoj traci. Zatim se dobijeni magnetogram smešta u USB uređaj za magnetno-optičko snimanje, gde se nalaze podaci i očitava se površina objekta. Nakon toga se podaci očitani sa površine objekta pretvaraju  u digitalni signal koji se šalje PC-u, koji vrši ispitivanje i obradu uz pomoć NUCA softvera. 

Ovaj uređajn pronalazi sve veću primenu kod kompanija i uređaja koje rade sa velikim brojem automobila, kao što su osiguravajuća društva, auto servisni centri, forenzička odeljenja.