kako do Studentske vize za Nemačku

Mladi ljudi teže da svoje školovanje nastave van granica naše zemlje, kako bi stekli dodatne kvalifikacije. U tom smislu je vrlo često izbor i Nemačka, ali i druge zemlje na području Evropske unije. 

Svakako da bez obzira koja zemlja je u pitanju, najbitnije je da student pribavi na vreme sve potrebne informacije o tome koja dokumenta ima obavezu da priloži, kako bi kroz proces apliciranja, odnosno eventualnog dobijanje stipendije ili mesta na fakultetu prošao koliko – toliko lako. 

Kada je u pitanju studentska viza za Nemačku, ona je jedan od zahteva koji studenti sa područja Republike Srbije moraju ispuniti. Trebalo bi da naglasimo i to da mladi ljudi koji žele da studiraju u Nemačkoj, a dolaze sa teritorije zemalja koje su u sastavu Evropske unije, odnosno Evropske ekonomske zone ili iz Švajcarske nisu u obavezi takvu vrstu vize da pribave. 

Međutim, studentska viza za Nemačku obavezna je za sve mlade ljude koji dolaze iz takozvanih trećih zemalja, a u koje spada i Republika Srbija. Od njih se zahteva da pribave odgovarajuću vizu ukoliko žele da upišu studije na bilo kom univerzitetu na teritoriji Savezne republike Nemačke, a koje bi trebalo da traju duže od 90 dana, odnosno tri meseca

Iako studentska viza za Nemačku jeste bitan uslov koji moraju ispuniti svi studenti iz Republike Srbije, koji žele da pohađaju program na nekom od nemačkih univerziteta, takođe je važno i da posle toga pribave boravišnu dozvolu, kako bi imali legalan boravak na teritoriji Savezne republike Nemačke. 

Koje prednosti nudi studentska viza za Nemačku?

Ne treba zaboraviti da je za sve studente iz Republike Srbije, koji žele da nastave ili započnu studije na teritoriji Savezne republike Nemačke neophodno pribavljanje mnogih dokumenata. Među njima je svakako i studentska viza za Nemačku, koja im na prvom mestu nudi mogućnost da steknu vrlo kvalitetno obrazovanje na izabranom Univerzitetu, odnosno fakultetu, kao i mogućnost sticanja diplome koja je na međunarodnom nivou priznata. 

Takođe, svako ko bude dobio ovakvu vrstu vize ima mogućnost da u toku studiranja radi. Naravno da je vrlo važno i da pribavi odgovarajuću boravišnu dozvolu u skladu sa zakonima Savezne republike Nemačke za strance. 

Studentska viza za Nemačku je vrlo značajna za sve mlade ljude, jer im pruža mogućnost da mnogo bolje nauče nemački jezik, te da znanje steknu na jednom od vodećih evropskih univerziteta, odnosno fakulteta. 

Kako se dobija studentska viza za Nemačku?

Pre nego što student bude pribavio sva potrebna dokumenta kako bi dobio ovu vizu, potrebno je da se posavetuje sa stručnjacima i da odabere odgovarajuću obrazovnu instituciju, odnosno odgovarajući studijski program. Posle toga će dobiti obaveštenje o dokumentima koja mora da pribavi kako bi aplicirao za konkretni program, a nakon prihvatanja ponude od izabranog univerziteta, odnosno obrazovne ustanove, dobija potvrdu o upisu. Tek posle toga sledi studentska viza za Nemačku, odnosno apliciranje u skladu sa pravilima. 

Neophodno je da svako ko aplicira ispuni određene uslove. Na prvom mestu će studentska viza za Nemačku biti odobrena onim licima koji imaju dokaz da su se upisali na određeni studijski program u okviru bilo koje obrazovne institucije na teritoriji Savezne republike Nemačke. Od kandidata se zahteva i da imaju dokaz o tome da su stekli odgovarajući nivo obrazovanja, odnosno da imaju dokaz o tome da nemački ili engleski jezik poznaju na određenom nivou, a što sve zavisi u principu od toga na kom jeziku će biti organizovan konkretni studijski program. 

Vrlo je važno da svi koje zanima studentska viza za Nemačku imaju na umu i to da su finansije značajne, u smislu da se od svakog kandidata zahteva da ima otvoren takozvani blokirani račun u Nemačkoj, na kome se nalazi dovoljno finansijskih sredstava za finansiranje troškova i studiranja i boravka u toj zemlji. 

Pored svega toga, studentska viza za Nemačku može da bude da izdata svima koji imaju odgovarajuće zdravstveno osiguranje, odnosno koji prilože relevantan dokaz o tome da je njihov osnovni cilj i motiv zapravo privremeni boravak na teritoriji Savezne republike Nemačke sa ciljem studiranja na konkretnom studijskom programu.