Da li se snimanjem ispita u auto školama gubi na zaštiti ličnosti i podataka?

Brojne su novine koje su usvojene za polaganje vožnje. Osim što je smanjen kriterijum za uspešno obavljanje teorijskog dela u auto školama je sada jedna od novina i polaganje testova elektronski. Međutim, polemika se vodi oko toga da je zbog smanjenja kriterijuma u auto školama prolaznost vea i da je je elektronsko polaganje prednost ili mana.

Međutim, ima još mnogo novina, pa se tokom praktičnog dela na polaganju policajci i komisija služe laptopovima, a umesto da se čitava procedura ubrza, na ovaj način su se pojavile bojne poteškoće.

Naime, kada je u pitanju teorijski deo, sada se elektronski polaže, a podaci se čuvaju na računarima. S pravom se može postaviti pitanje o zaštiti podataka o ličnosti u auto školama kada se ovako polažu testovi.

Kandidati svoje podatke ostavljaju u auto školama, ali pošto se elektronski polaže, sada su auto škole ograničene, jer se mora pojaviti na polaganju broj kandidata koji je isti kao broj računara koje auto škola poseduje. Sada je to manje od 10 kandidata po polaganju, a nekada je polagalo i više od petnaest ljudi.

Naravno, postoje i drugi problemi koji se u auto školama mogu primetiti. Naime, mnogi kandidati nisu spretni za elektronsko polaganje, pa ako slučajno naprave grešku, povratka nema, jer ne postoji mogućnost prepravljanja odgovora. Takođe, treba imati na umu da ostavljenje ličnih podataka mora da bude propisano zakonom kako se podaci ne bi zloupotrebili, tako da bi sve auto škole trebalo  da obrate posebnu pažnju na zaštitu podataka o ličnosti.

Bolje na vreme sprečiti moguće zloupotrebe podataka

Zakon o saobraćaju se u poslednje vreme veoma često menja. Tako se i pravila za polaganje u auto školama prilagođavaju onome što je propisano zakonima, ali treba napomenuti da se i auto škole moraju ograditi kada je zaštita podataka o ličnosti u pitanju. Naime, niko vam danas ne gartantuje da će vaši podaci biti zaštićeni ukoliko jasno nije naznačeno da vaši podaci neće biti zloupotebljeni.

Zato s pravom možete tražiti u auto školama obrazloženje šta se sa vašim podacima dešava i kakav je daje postupak kada vi završite sve što je potrebno do dobijanja vozačke dozvole.

Doduše, ima i onih koji ne obraćaju pažnju gde ostavljaju svoje lične podatke, šta popunjavaju, ali imajte u vidu da su tehnologije izuzetno napredovale, a da su današnje mlađe generacije toliko usavršile tehnike korišćenja brojnih programa tako da olako vaši podaci mogu biti zloupotrebljeni.

Mada svve to još uvek zvuči neverovatno za našu zemlju, nemojte ništa prepuštati slučaju. Što je sigurno, sigurno je. Zato se na vreme raspitajte ko u auto školama pristupa vašim podacima, na koji način je uređena procedura polaganja teorijskog dela i šta se sa vašim podacima dešava nakon završenog ispita.

Ne kaže se slučajno u našem narodu bolje sprečiti nego lečiti. Iako se kod nas još uvek nije dogodila velika zloupotreba podataka i čini se da je sve to daleko od naše zemlje, nemojte da ste uvereni da se to nama nikada neće dogoditi.

Nikada ne reci nikad, jer Marfi uvek vreba iza ćoška. Tehnologije napreduju sve više, a mi nismo ni svesni dokle mogu da idu hakerski umovi. Zato vodite računa gde svoje podatke i kome oostavljate.