Ukoliko ste izgubili zub primeniti ugradnju zubnog implanta

Ukoliko unutrašnja vilica broji nedostatak jednog ili više zuba, usled izgubljene funkcije korena, primenjuje se ugradnja implanta.

Implanti poseduju kompaktnu strukturu sa funkcionalnom osnovom trajnijom od mostova ili proteza. Funkcionalnost implanta ogleda se kroz povezanost sa zubnom kosti, čineći ujednačenu strukturu. Zubni implati omogućavaju postavljanje zubnih krunica od keramike, ukoliko je gubitak zuba minimalan. Nadoknada većeg broja zuba, ostvaruje se primenom više implanta koji će imati funkciju nosivosti zubnih mostova. Krajnja primena zubnih implanta ostvarena je ukoliko je prisutna bezubost, pri čemu se ugrađuju zubni mostovi sa ulogom udobnih zubnih proteza.

Zastupljena primena All on 6 zubnih implanta

Gubitak više zuba dovodi do promena unutrašnjeg stanja vilice usled čega se remeti funkcija žvakanja. Svakodnevna komunikacija postaje otežana a estetski problemi sve više uočljivi. Efekat fiksnih zuba preko ugrađenih implanta, postiže se primenom All on 6 procedure u gornju i donju vilicu pacijenta. Procedura All on 6 zahteva vađenje svih prirodnih zuba pacijenta. 

Pacijenti koji su korisnici totalnih proteza, koje često mogu biti neudobne i manje komforne, spadaju u potencijalne za primenu tehnike All on 6. Navedena tehnika se u stomatologiji ističe kao zlatni standard. 

Primena All on 6 procedure svrstava se kod totalne bezubosti, odnosno unutrašnjeg patološkog stanja vilice, usled kojih koren zuba nema osnovnu funkciju. Indukovanom metodom ostvaruje se bolji efekat žvakanja, ravnomerniji zagrižaj i  implanti dobijaju ujednačenu čvrstinu. 

Procedura ugradnje šest implanta zasnovana je na fiksiranim zubima stabilne strukture. Svi pripremni stomatološki zahtevi vađenja zuba izvode se u lokalnoj anesteziji bez pritiska i bola. Pacijenti uz zagrižaj i adekvatan otisak dobijaju privremene zube. Zahtevni radovi tehnike All on 6 primenljivi su uz adekvatnu terapiju bezubosti. 

Sadžajni koncept složene All on 6  procedure 

Nove fiksirane zube pacijent dobija primenom složenog koncepta All on 6, odnosno ugradnje šest implanta na koje je utemeljen celovit zubni luk. Šest raspoređenih implanta u vilici obezbeđuje stabilnost, ujednačenost i lakoću svakodnevnog funkcionisanja. Univerzalni sistem protetike garantuje dugotrajnost ugrađenih implanta, raspoređenih ravnomerno u vilici. 

Fiksiranje zubnih implanta omogućeno je šrafovima, pri čemu stanje zubnih desni odnosno zubne kosti, garantuje lakoću primene. Tehnikom All on 6 fiksira se ugrađeni zubni luk. Konceptualna primena All on 6 ima prednostu u odnosu na All on 4,  naročito  zbog bolje funksionalnosti. 

Stanje vilične kosti određuje primenu i tok ugradnje zubnih implanta. Vilična kost ima ulogu nosivosti, pri čemu se adekvatnim ortopan snimkon utvrđuje stanje zubne kosti. U slučaju kada stanje zubne kosti nije adekatne strukture, primenjuje se metoda All on 6. 

Utvrđivanje opšteg zdravstenog stanja kao preduslov primene All on 6 tehnike

Utvrđivanje opšteg zdravstvenog stanja pacijenta, uvek predstavlja imperativ za izvođenje stomatoloških intervencija. Tačno utvrđeno stanje vilične kosti uz poziciju nerava i opšteg stanja sinusa, smatra se prvobitnom dijagnostikom. Usled dobijenog stanja vilične kosti, pacijentu se iznose najpraktičnija rešenja ugradnje zubnih implanta. 

Na osnovu 3D ortopan snimka, stomatolog predlaže tačan položaj implanta uz primenu adekvatne terapije. Vađenje zuba često može biti neprijatno za pacijente ali usled uvođenja u lokalnu anesteziju, bolovi su neprimetni. Upotreba analgetika se savetuje nakon prestanka dejstva lokalne anestezije. Imajte na umu blistav osmeh i funkcionalnost vilice, time se sve stomatološke neprijatnosti mogu ublažiti.