histeroskopija

Šta podrazumeva histeroskopija i kada se primenjuje?

Za izvođenje histeroskopije neophodno je imati sledeće uredjaje: histeroskop ( sa radnim stolom),  hladni izvor svetlosti,  sistem za insuflaciju,  video sistem koji podrazumeva kameru, monitor i eventualno video rekorder ili računar, sistem i medijum za distenziju materice, kao i aparat za prikupljanje i merenje tečnosti.


Histeroskopija je vizuelni pregled zidova materične šupljine uz pomoć optičkog instrumenta koji se naziva histeroskop. Ovaj instrument ima oblik šuplje cevi, na čijem se prednjem kraju,  koji se uvodi u matericu, nalazi osvetljenje, pa se na taj način osvetljava  površina koja se posmatra. Središnji kanal histeroskopa se koristi za aplikaciju medijuma koji služi za distenziju (širenje) materice kao i za plasiranje različitih instrumenata (klešta, makaze, elektrokauter, laser). Tehnika izvođena je sigurna, jednostavna i brza. 

Bezbedna histeroskopija zahteva takodje lekara specijalistu ginekologije obučenog za izvodjenje ovakvih vrsta intervencija.

Histeroskopija je prvanstveno u početku praktikovana kao isključivo  dijagnostička procedura. 

Zahvaljujući razvoju nauke i tehnike, danas služi u dijagnostičke ali i operativne svrhe. 

Terapeutska histeroskopija

Terapeutska histeroskopija se radi u svrhu tretmana nekog poremećaja ili bolesti unutar šupljine materice, obično se radi u opštoj anesteziji ali može i u kratkotrajnoj što zavisi o dužini trajanja planiranog zahvata. Nakon zahvata potrebno je uglavnom odležati nekoliko sati do jedan dan. Razlozi za izvođenje su spaljivanje sluznice materice, odstranjivanje polipa i mioma koji se nalaze u šupljini materice, otklanjanje pregrade ili priraslica u materici te odstranjenje spirale koja se ne može ukloniti normalnim putem. Zahvat se obavlja u intravenskoj anesteziji i pacijent istoga dana ide kući (nakon nekoliko sati mirovanja) – za razliku od bolnice gde pacijent mora ostati dan-dva.

Dijagnostička histeroskopija

Dijagnostička histeroskopija je izuzetno pogodna za ambulantnu primenu. Jednostavno se izvodi, traje nekoliko minuta, ne zahteva anesteziju, najčešće ne zahteva čak ni primenu standardnog ginekološkog pregleda (uključujući i spekulum). 

Razlozi za izvođenje su ispitivanje neplodnosti, kod ponavljanja spontanih pobačaja, nepravilna i obilna menstrualna krvarenja, nepravilna krvarenja u peri i postmenopauzi, kontrola sluznice materice kod žena koje uzimaju neku vrstu leka zbog karcinoma dojke. Na kraju postupka nekad je potrebno uzeti uzorak tkiva sluznice materice kako bi se provela histopatološka analiza.

 Izuzetno koristan metod kojim se obavlja vizualni pregled materične duplje, kanala grlića materice ali i spoljnog dela vaginalne porcije uterusa, vaginalnih zidova i svodova. 

Prvu histeroskopiju izveo je 1869.godine Pantaleoni koristeći adaptirani cistoskop. Napredak tehnologije proizvodnje sočiva i optičkih vlakana omogućili su konstruisanje histeroskopa, koji se koristio za vizualizaciju materične šupljine.

Simptomi koji se ponakad javljaju posle ovog zahvata odnose se na bolove nalik menstrualnim, iscedak ili lagano krvarenje (7-14 dana nakon zahvata). 

Komplikacije su moguće kao kod svakog operativnog zahvata ali u slučaju histeroskopije su vrlo male, čak manje od komplikacija vezanih za kiretažu materice jer se celo vreme radi pod kontrolom oka. Komplikacije uključuju krvarenje, perforaciju materične šupljine i infekciju.

Mada pruža velike mogućnosti, histeroskopija je kao metod dopunska i komplementarna sa drugim dijagnostičkim procedurama (kolposkopija, ultrasonografski pregled, histopatološki pregled posle ciljanih biopsija…) 

Izvodi sa uz adekvatnu pripremu pacijentkinje, uredne razultate laboratorijskih analiza, posebno vaginalnog sekreta, cevikalnog i vaginalnog brisa, i to u početku ciklusa (neposredno nakon završetka menstruacije) kada je endometrijum (sluzokoža materice) najtanji da bi se izbegla eventualna trudnoća ili krvarenje tokom same intervencije. Pacijentkinja leži na ginekološkom stolu u položaju kao za ginekološki pregled.

Pre svake histeroskopije neophodan je ginekološki pregled radi određivanja položaja, oblika i veličine materice. Intervencija se može raditi u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji, ali je i lokalna anestezija dovoljna da se ublaži nelagodnost kod pregleda.

Nakon pripreme polja za intervenciju raširi se vagina, fiksira se hvataljkama grlić materice i histeroskop se aplikuje kroz grlić. Razvoj malih histeroskopa omogućio je da se ova intervencija radi bez dilatacije (širenja) grlića. Materična šupljina se raširi ubrizgavanjem tečnosti (različiti rastvori) ili gasa (ugljen-dioksid). 

Indikacije za histeroskopiju se mogu svrstati u dve grupe. Prva obuhvata ispitivanje i lečenje neurednih krvarenja iz materice: krvarenje u peri/postmenopauzi sa urednim nalazom eksplorativne kiretaže ili izraženim suženjem kanala grlića, ciljana biopsija sluzokože materice,  atipična rndometrijalna  hiperplazija, sumnja na polipe ili miome. 

Histeroskopija se ne sme raditi ako kod pacijentkinje postoje:  bilo koja upala u maloj karlici (pelvična inflamatorna bolest) , prethodna perforacija materice , alergija na medijum za distenziju ili insuflaciju ili anestetik i relativne kontraindikacije su : teško krvarenje, zbog otežane vidljivosti u samom kavumu materice  i dijagnostikovani ginekološki karcinom, zbog opasnosti od diseminacije. Komplikacije mogu biti perforacija materice, krvarenje i infekcija.

Klasičnom kiretažom se mogu prevideti manja polja karcinoma materice dok je prednost histeroskopije u tome što se kamerom može precizno sagledati cela površina endometrijuma i ukoliko postoji potreba, načiniti biopsija. 

Histeroskopija je takođe mnogo preciznija za otkrivanje polipa i submukoznih mioma od kiretaže. Ablacija (odstranjivanje) endometrijuma histeroskopskim putem pomoću električne omče ili lasera može biti alternativa histerektomiji pre lečenju nepravilnih krvarenja bez organskog uzroka. 

Druga namena histeroskopije je ispitivanje i lečenje neplodnosti: spontani pobačaji, sumnja na pregradu u šupljini materice kao i priraslice u grliću i materici,  anomalije genitalnog trakta, sumnja na prisustvo stranog tela ( npr. spirale), posle ispitivanja pokretljivosti spermatozoida kod partnera i ispitivanje materične šupljine nakon neuspelih van telesnih oplodnji.