Građevinski poslovi i zaštitna oprema

Da li znate koji poslovi su među najrizičnijima?

Statistika pokazuje da se građevinarstvo svrstava među oblasti u kojima radnici najviš rizikuju. Naime, čini se da je danas nemoguće neki veliki objekat izgraditi, a da ne dođe do neke povrede radnika. Nažalost, učestalost smrtnih ishoda se iz godine u godinu uvećava, ali kako takvo stanje sprečiti?

Suočavamo se sa brojnim paradoksima u ovom modernom dobu. Iako tehnologija napreduje, iako se stalno usavršavaju načini zaštite na radu, sve je više radnika koji se bave građevinskim poslovima, a da za to nisu adekvatno plaćeni, da rade na crno i pritom da usled povreda moraju da ćute i da nikako ne govore da su se povredili na radu.

A za to ne možemo reći da su krivi samo poslodavci. I radnici dele odgovornost, jer pristaju na lošije uslove rada. Tako, na primer, mnogi radnici koji se bave građevinom nemaju adekvatnu opremu, pa svakoga dana se suočavaju sa mogućim rizicima po zdravlje. Zbog toga bi poslodavci trebalo da svakom radnicu obezbede adekvatnu zaštitu. Tome najpre služi HTZ oprema. Ona je propisana zakonom, a poslodavci su dužni da je kupe za svoje zaposlene. Naravno, osim nabavke adekvatne opreme, nadređeni bi radnicima trebalo da objasne kako se oprema koristi.

Zašto je važno zaštiti se na radu?

Građevinski poslovi se često obavljaju u neprilagođenim vremenskim uslovima. Izgradnja mostova, objekata, puteva i drugi slični radovi ne mogu da čekaju da se vreme pogorša, da temperatura bude niža, jer čekanja nema. Pojedini radovi se u vlažnim uslovima obavljaju, a se je više radova koji se izvode i zimi.

Usled ekstremnih temperatura najviše strada ljudsko telo. Ako su tereni klizavi, vlažni i propadaju može da dođe do povrede ekstremiteta, a glavu treba čuvati ako postoji mogućnost pada materijala sa visine. Takođe, kada se u prostorijama gde se radovi obavjaju širi kontaminirajući vazduh, treba zaštiti disajne organe, a ako preti opasnost od prskanja štetnih hemijskih supstanci, onda je neophodno zaštiti oči i lice. U tome vam najbolje može pomoći HTZ oprema.

Zaštita ruku i nogu

Zaštitne rukavice se radnicima obavezno preporučuju, a za betonske radove koristite rukacije. Ukoliko se bavite zavrarivanje, obavezne su rukavice specijalizovane za ovu vrstu poslova. Ako radite sa strujom, obavezno kupite izolacijske ruavice.

Uz šlemove i zaštitne rukavice, obavezna je i zaštitna obuća, a ona mora da bude od neprobojnog materijala koji može da spreči prdiranje eksera ili armature do samog stopala.

Zaštita glave i lica

Građevinski šlemovi su neizostavni deo građevinske opreme. Čuvaju glavu od ozbiljnijih povreda, a kada se desi da neki objekti padnu sa visine, šlem i te kako može da bude od koristi. Ukoliko obavljate poslove u kojima postoji mogućnost da do oka dopre neko strano telo, onda obavezno koristite zaštitne naočare.

Zaštitite se od pada sa velike visine!

Užad bi trebalo radnike da spreče da padnu sa visine, a ova HTZ oprema slična je onoj koju koriste alpinisti. Pojas čuva kičmu i sprečava njene ozbijne povrede, a ako obavljate građevinske radove na mostovima i putevima obavezno bi trebalo koristiti zaštine prsluke koji svetlost reflektuju kako biste bili uočljiviji drugim učesnicima u saobraćaju.