Inhouse ili outsource prevodilac

Piše: Jelena Aksić

Kada u ste u velikoj firmi prevodilac koji je i assistent u više službi.

 

Praktično svaka profesija redovno biva omalovažavana i nipodaštavana od strane neupućenih i laika, pa tako i prevodilaštvo. Ono što ga izdvaja u moru neshvaćenih zanimanja jeste što najčešće podrazumeva posedovanje fakultetske diplome, ali se na prevodioce iz nekog razloga mahom gleda kao na osobe bez visokog obrazovanja u poslu koji ne izaziva preveliko poštovanje. To je naročito izraženo u firmama gde se prevodioci pretežno bave simultanim i konsekutivnim prevođenjem i gde redovno prevode na sastancima direktora, upravnika, rukovodilaca i poslovođa, među kojima se kreću i sa kojima sarađuju bez ikakve titule i mogućnosti napredovanja, što je svojstveno još samo čistačicama i sekretaricama, pa otuda i poistovećivanje s njima, uz dužno poštovanje prema njihovom i svakom drugom poslu.

 

Autorka ovog teksta dugo je pokušavala da prokljuvi zašto je to tako, budući da je i sama mnogo puta bila nevidljiva, nebitna i lišena svakog obzira dok se trudila da, pre svega, postane dobar prevodilac, a zatim i da od toga napravi karijeru. Tako joj je trebalo svega nedelju dana rada na mestu samostalnog prevodioca u jednoj velikoj fabrici da se sretne sa svime gore navedenim u jednom danu na jednom sastanku.

Bilo je prisutno svega četiri lica:

1. predstavnik indijske firme zadužen za logistiku,
2. radnik na održavanju šina (fabrika je bila velika i imala je pravo na korišćenje dela železničke pruge za svoje potrebe),
3. rukovodilac službe za planiranje i razvoj i
4. prevodilac.

 

Sve je proticalo u najboljem redu, a mladi i neiskusni prevodilac prevodio je bez poteškoća i izazova, dok se sastanak nije pretvorio u „dan mrmota“. To je izgledalo otprilike ovako:

Šef logistike: „Koliko kilometara pruge pripada fabrici?“
Prevodilac: (isto to, samo na engleskom jeziku)
Rukovodilac službe za planiranje i razvoj: „Vidite li ovu novu fabriku? Ja sam je lično sagradio 1991. godine.“
Prevodilac: (isto to, samo na engleskom jeziku)
Šef logistike: „U redu. Koja tačno deonica pruge pripada fabrici i koliko je dugačka?“
Prevodilac prevodi.
RSPR: „Čitava nova fabrika urađena je prema mom projektu.“
Prevodilac prevodi.
Šef logistike (upućuje čudan pogled prevodiocu): „Jesi li ga pitala za deo pruge koji koristi fabrika?“
Prevodilac: „Naravno da jesam, ali on uporno priča nešto drugo.“
Šef logistike: „Pitaj ga ponovo i nemoj da mi prevodiš dok ne dobiješ odgovor.“
Prevodilac: „U redu. Gospodine, molim Vas da mi odgovorite na pitanje.“
RSPR: „Reci mu i da sam nadgledao sve radove na fabrici…“
Prevodilac: „Molim Vas da odgovorite na postavljeno pitanje.“
RSPR: „Molim? Ti ćeš da mi kažeš šta ću da govorim! Juče si došla ovde i već zavodiš red. Nećeš da prevodiš? Sad ću da odem i kažem generalnom da ti da otkaz!“

(Prevodilac napušta sastanak, smiruje se u rekordnom roku i vraća u kancelariju. Šef logistike pita o čemu se radi i dobija detaljan opis toka razgovora, nakon čega staje u odbranu prevodioca koji ipak neće tako brzo ostati bez posla.)

Nakon upornog mozganja o tome zašto prevodilac redovno ispada dežurni krivac, odgovor se sam nameće: zato što je pogodan. Zato što je uvek između dve vatre, a kada se situacija zakuva, lakše je osuti paljbu po posredniku, nego izraziti otvoreno neslaganje s drugom stranom. I konačno – zato što je glasnik, a glasnik je taj koji ostaje bez glave na ramenima. Stoga je svaki dan koji preguramo nevidljivi i nebitni jedan dobar i uspešan prevodilački dan.

Kada ste agencijski prevodilac -outsource

Dobijete dokument za prevođenje… vratite dokument za prevođenje. Nema rukovodilaca sektora.

Može biti pritisak samo usled malog vremena, ali to je zajednička osobina i kod prevodioca koji je deo veće koorporacije.

Posle korekture stručnjaka evidentiraju se greške i to ume da bude neprijatno po prevodioca. Ali to je situacija u kojoj se analiziraju argumenti, a ne raspoloženje šefa. I tako se najbolje usavšava prevodilac u nekoj oblasti.

Ako nema grešaka prevodilac likuje.

A onda ako vam se ne dopadne agencija, tražite novu agenciju. Dok ne nađete onu u kojoj ste zadovoljni, na primer www.Prevodioci.Co.Rs/.

Ako ne nađete, onda se menjajte!