Ugradnja zubnih implanta u samo četiri koraka

Postavljanje zubnih implanta danas spada u klasičan operativni postupak koji se sa velikim uspehom sprovodi zadnjih nekoliko godina u nazad. Veoma je popularan kod svih onih koji bi da urade nešto korisno kada je estetski izgled zuba u pitanju. Pojedini pacijenti su usled loše genetike prinuđeni da još u ranijoj životnoj fazi ugrade implante jer je to jedini način da normalno funkcionišu (da bez problema žvaću hranu). 

Sa samom operacijom pacijenti bi trebalo da budu dobro upoznati kako bi mogli da odvoje svoje slobodno vreme ali i određenu sumu novca jer se radi o ne tako jeftinom operativnom postupku, naročito ukoliko se radi cela vilica. 

Za početak ugradnje zubnih implanta važno je napraviti detaljan plan

Kada zakažete prvi pregled kod stomatologa, najpre ćete sa njim napraviti jasan plan koji se tiče samog toka operacije. U zavisnosti od trenutnog stanja zuba, kao i od toga da li ćete zubne implante raditi u kontinuitetu ili sa pravljenjem češćih pauza, zavisi koliko ćete novca morati da odvojite na samom početku. 

Nakon dogovora, zubar pripisuje pacijentima određene lekove kao priprema za ovaj hirurško implantski zahvat, a prepisanoj terapiji pacijenti se moraju strogo pridržavati. Takođe, obavezno je potpisivanje saglasnosti da pacijent svojevoljno pristaje na ovu rutinsku stomatološku operaciju. 

Ako se dogovorite sa svojim stomatologom oko toga da vam najpre sve zube izvadi, treba da znate da mora proći barem dva ili tri dana, a kod nekih pacijenata i po nekoliko meseci kako bi rana mogla adekvatno da zaraste. 

Izrada privremene proteze – drugi korak

Nakon detaljnog ortopanskog snimka, započinje se proces izrade proteze koja je privremenog karaktera. Pacijenti će morati da je nose određeni period koja se uz pomoć šrafova podešava tako da bude što udobnija kako pacijentima ne bi stvorila bilo kakvu nelagodnost. 

Koliko će sama intervencija ugradnje implanata vremenski trajati zavisi od znanja i iskustva protetičara, ali i od toga koliko šrafova se ugrađuje u samu vilicu. U proseku, ugradnja jednog titanijumskog šrafa traje oko pola sata, a ako se odjednom ugrađuje više implanata tada hirurški zahvat može trajati i po nekoliko sati. 

Izrada i pozicioniranje krunica – treća faza

Sledeća faza kojom se nastavlja hirurška procedura i operativni postupak odnosi se na izradu krunica i njihovo postavljanje na zubne implante. Pre nego što vam stomatolog napravi krunice, važno je da u konsultaciji sa njim odaberete odgovarajuću boju koja će se savršeno uklopiti, kao i njihovu dužinu i oblik. 

Još jedan korak koji protetičara deli do same izrade jeste uzimanje otiska implanta. Nakon ove faze pacijent ima pauzu od nedelju do dve nedelje dana koliko je  proseku potrebno da se izrade zubne krunice po meri. Povremeno je potrebno doći na probe u slučaju da treba da se odrade neke korekcije pre konačne faze. 

Cementiranje krunica – završna faza

Da bi se moglo reći da je kompletan hirurški postupak okončan, važno je da svaka krunica na zubnom implantu bude potpuno cementirana. Druga opcija je fiksiranje krunica šrafovima umesto ubacivanja cementa. 

Vremenom, pacijent će pratiti kako implanti srastaju sa vilicom, da li primećuju neke promene i sl. Takođe, obavezna je adekvatna nega oko implanta kako bi vam što duže trajali.