Istorija Sokobanje

Sokobanja je menjala svoj naziv, te ima podataka da se zvala: BALNEA, VELIKA BANJA, BANJA, ALEKSINAČKA BANJA, SOKOL BANJA. Današnji naziv je u upotrebi od sredine XIX veka.
Godine 1413. biograf despota Stevana Lazarevića, Konstantin Filozof, u svom delu “Život despota Stevana Lazarevića” kaže:”Musija idući takvim mislima udari prvo na odmetnutog njegovog vojvodu u gradovima Sokolnici i Svrljigu…” Pominjući grad Sokolicu, biograf je sigurno mislio na Soko-grad, staro srednjevekovno utvrđenje.

Sokobanja u turskom periodu

Turci su zauzeli Sokobanju 1398, devet godina posle kosovske bitke. Konstantin Filozof u biografiji despota Stevana Lazarevića pominje da je 1413. godine u Banji zapovednik bio turski podanik Hamza koji se odmetnuo od Sultana Muse. Zbog toga je Sultan Musa zauzeo grad Sokolac, a Hamzu uputio u Jedrene, gde je pogubljen.
Turski geograf Hadži-kalfa (1658) pominje Banju kao sedište kadiluka.
Dva puta je Banja prelazila u vlast Austrijanaca za vreme ratova 1690 i 1737. godine, a kasnije, opet, pripada Otomanskoj imperiji, posto je prema Požarevackom miru (1718) granica prolazila severno od Banje. U to vreme Banja je veliko i živo mesto.
Sredinom prve polovine prošlog stoleća u Banji je bilo oko 50 srpskih i 700 turskih kuća. Srpske kuće nalazile su se oko današnjeg Vrela i taj kraj se zvao Varoš. U nižem delu naselja, bliže Moravici, nalazio se turski deo naselja, podeljen na mahale. Najglavnije mahale u to doba su bile – Amam potok, Palilule i Đamajiste. Tada je u Sokobanji bilo pet džamija.
Prema pisanju generala Smetausa, u vreme boravka Austrijanaca 1737. godine, mesto je u doba Turaka bilo varošica sa kupatilima za koja se navodi da su lepo građena, ozidana mermerom i drže se vrlo čisto. Turci su dolazili u Banju sa svih strana, pa i iz daleke Azije.
General Smetaus u svom zapisu navodi da su pre Turaka ovde na lečenje i oporavak dolazili još rimski legionari, ratnici Vizantije i srednjevekovne velmože. Danas nema tragova njihovih zgrada ni temelja srušenih gradova.

Sokobanja u XIX veku

Godina 1818. Hajduk Veljko Petrović oslobađa Sokobanju od Turaka.
Godina 1813. Turci ponovo osvajaju Banju i u njoj ostaju do 1832. godine.
Godina 1832. Knjaz Miloš oslobađa Banju od Turaka i pripaja je Srbiji. Banja tada, zajedno sa Srvljiškom kapetanijom, predstavlja nahiju.
Godina 1834. Osnovano je “Banjsko okružje” kome pripadaju srezovi: zaglavski, timočki, banjski, svrljiški, aleksinački i ražanjski. Po nalogu kneza Miloša te godine izvršena je opravka amama u Sokobanji. Iz tog vremena sačuvan je i plan kupatila, za koje se smatra da je prvi plan jednog kupatila u srpskim banjama. U to vreme završen je Milošev konak (Gospodarska kuća), za potrebe kneza, njegove porodice i svite, a zatim još neke zgrade. Te godine počela je sa radom Prva normalna (osnovna) škola u Sokobanji, a prvi učitelj bio je Anatacko Radosavljević.
Godina 1836. U Sokobanji je bilo: 10 terzija, 17 ćurčija, 11 mehandžija, 1 tufekdžija (puškar), i 1 mumdžija (sapundžija).
Godina 1837. Sagrađena je velika državna zgrada za smeštaj banjskih posetilaca. Prema do sada pronađenim dokumentima prvi čovek koji je ovamo upućen na lečenje bio je zastavnik Lazarević iz Kragujevca. Prvi doktor u Banji je bio Đoka Jovanović, a posle njega kao stalni lekar pominje se dr. Šulek. Za unapređenje i dalju afirmaciju Sokobanje kao lečilišta i turističkog mesta poseban doprinos dao je dr. Emerik Lindermajer, koji je 1835. godine prešao iz Austrije u Srbiju da bi radio kao lekar. Inače, Sokobanjci su 1837. godinu uzeli kao početak organizovanog razvoja zadravstvenog turizma.
Godina 1846. Banja se počela naseobinski “postrojavati”, po propisima oizgradnji naselja i kuća u kneževini Srbiji. “Zdanja i sokaci su u red dovedeni i dobar izgled i uređenost dobili”
Godina 1848. Kneževina Srbija odobrila 5.000 talira za uređenje Sokobanje.
Godina 1849. Postavljen je nadzornik Banje. Bio je to prvi banjski nadzornik u Kneževini Srbiji.
Godina 1850. Izvršena je temeljna oprava kupatila, uključujući i ženski amam koji je do tada bio zasut i zazidan.
Godina 1851. Sokobanja je dobila stalnog sezonskog lekara čija je dužnost bila “da tokom tri letnja meseca vrši sve svoje zvanične dužnosti”. Sa uvođenjem kontrolisanog zdravstvenog turizma počeo je u Sokobanji prvi period njenog balneološkog razvitka.
Godina 1850. Sredinom XIX veka bogati seljaci iz Rujišta, Sesalca i Milušinca napuštaju svoja sela, dolaze u Sokobanju i počinju da se bave trgovinom. Najpre su u prometu bili: stoka, co, gas, duvan i drugi industrijski proizvodi.
Godina 1860. Banja ima 53 varoška dućana i 17 varoških mehana.
Godina 1861. U Banji je doneta uredba “da se meane ne mogu podizati blizu crkvi i škola, a prva učiteljica bila je Jelena Tomić”.
Godina 1874. Posle kratkotrajnog prekida obnovljena je čitaonica u Sokobanji. Na njenom čelu nalazila se uprava čiji je predsednik bio Ljuba Didić, trgovac iz Sokobanje. Čitaonica je imala 39 redovnih članova koji su plaćali godišnju članarinu po 48 groša. Te godine radila je i “Pevačka družina banjska”, koj je bila u “sojedinjenju” sa čitaonicom i pružila joj znatnu novčanu pomoć od 1.200 groša.
Godina 1880. Policijska vlast u Sokobanji izdala detaljno uputstvo o banjskom lečenju.
Godina 1889. Inženjer r. Rabecki uradio je “Plan situacioni za regulaciju varošice Sokobanje. Ovo je najstariji urbanistički dokument Sokobanje.
Godina 1894. U Sokobanji je formirano “Društvo za unapređenje Sokobanje i ulepšavanje njene okoline. Ono je, između ostalog, uredilo pristup Soko-gradu, prostor oko kupatila, banjski park, strelište i kuglanu.

Termomineralni izvori

Sokobanjski termo-mineralni izvori spadaju u radioaktivne akvatoterme sa osobinama termo-alkalnih voda. Temperatura vode je od 28 o do 45,5o C sa visokim stepenom radioaktivnosti do 13 MJ. Radioaktivni gas radon, sa radioaktivnošću od 33,7 do 50 MJ, takodje se koristi u lečenju. Klima ima blagotvorno dejstvo na organizam.

Medicinske indikacije

Bronhijalna astma, hronični hepatitis, psihoneuroze, neurastenije, lakši oblici povišenog krvnog pritiska. Hronični reumatizam, išijas. Stanje nakon povreda. Kontraindikacije: Tuberkuloza, teža srčana oboljenja, tumori, krvarenja, infektivne bolesti.

Način lečenja

Kupanje, inhalacije, balneoterapija, fizioterapija, masaža, kineziterapija, edukacija bolesnika. Lečenje se obavlja u Specijalnoj bolnici za prevenziju i lečenje nespecifičnih plućnih obolenja “Sokobanja”.

Legenda o Sokobanji


Neobična legenda pripoveda se u narodu o nastanku Sokobanje, jačini i snazi njene mineralne vode.
“Nekad, u vremena davna, silan velmoža, gospodar tvrdog Soko-grada, jahaše kotlinom. Odjednom, smrači se nebo nad Ozrenom, sevnu munja sa Ostre čuke, grunu grom i zadrhta zemlja sve do Šiljka na surom Rtnju. Skoči uplašeni hat. Jahac pade s njega i izgubi svest. Kada se gospodar Soko-grada osvesti, učini mu se da su mu sve kosti polomljene. Nije mogao na noge da se osloni. Ležao je tako i čekao smrt. Iznenada, začu klokot vodenog ključa. Polako i bolno se pridiže, da se bar žedan od sveta ne rastavi.
Kad velmoža prvi gutljaj vode s dotle vrela nepoznatog popi, u glavi mu se namah sve razbistri. Kad desnicu ruku u vodu stavi, snaga u njoj ožive. Kad gospodar Soko-grada vide, onako u odelu gospodskome, okupa se u kladencu, ozdravi odmah, pa se orno vrati u tvrdi grad. Odmah naredi da se kuća nad izvorom digne.
Zamalo proču se glas o vodi isceliteljici na sve četiri strane sveta. Sa svih strana navali kljasto i bogaljasto – oni što im dusa u nosu bejaše da na ključu vode vidarice melemom svojim boljkama potraze.
Ozdraviše mnogi od vode u kotlini među Ozrenom i Rtnjem. Oni što su najviše bolni bili, tu domove podigoše”.

OK Ozren

Odbojkaški klub ’’ Ozren’’ iz Sokobanje je veoma mlad klub koji je nastao 2007 godine oktobra meseca, tačnije dvadeset četvrtog oktobra, kada se slavi i rodjendan kluba. Ovaj klub je nastao na inicijativu grupe entuzijasta – sportista iz Sokobanje koji vole ovaj sport, grupa je pre formiranja kluba osnovala neafirmisanu ekipu pod nazivom ’’Flamingosi’’ koja je nastala 2003 godine i koja je organizovala turnire u odbojci i takmičila se na njima sa zavidnim rezultatima. Turniri su organizovani kako na tvrdoj podlozi tako i na pesku. Za više informacija posetite web sajt kluba www.ok-ozren.tk

OKK Ozren

Omladinski košarkaški klub OZREN osnovan je 1973. godine. Okuplja mlade košarkaše Sokobanje i okolnih mesta OKK Ozren postiže zapažene rezultate, a trenutno se nalazi u II Srpskoj ligi – grupa istok. Veliki problem OKK „Ozren“ ima u tome što Sokobanja ne poseduje sportsku salu, (još je u izgradnji) gde bi se nadomaćem terenu pripremao i igrao utakmice kod kuće.

KK “Ozren-Sokotop“

Karate klub “Ozren-Sokotop“, je najtrofejniji sportski klub u Sokobanji. Najuspešnija je Ivana Zamfirović koja je osvojila pet evropskih zlata. Na svetskom prvenstvu osvojila je treće mesto.

Zamfirovićeva je primer uspešnog sportiste. U 2006. i 2007. godini proglašena je sportistom godine.  Karate klub “Ozren Soko-top” je klub sa najviše šampiona!  Podmladak kluba nastupa sa isto toliko uspeha. Karatisti nastupaju na domaćim i medjunarodnim takmičenjima i nikada se sa manifestacija u Sokobanju ne vraćaju bez mnogobrojnih medalja, trofeja i priznanja.

 

FK Ozren

FK „Ozren“ , osnovan je 1912. godine. 2009. Obeležava 97 godina postojanja. Od 1945. godine klub nosi ime „Ozren“ i redovno se takmiči. Stadion na kome igra utakmice nosi naziv po čoveku zahvaljujući čijem velikom entuzijazmu je i sagradjen – Bata Nole.U vreme prvenstva stadion na Podini je prepun navijača i obožavatelja „Zelenih“. Klub ima odličnu saradnju i sa ostalim klubovima u Srbiji, naročito su atraktivne prijateljske utakmice sa Partizanom i Crvenom Zvezdom.

FK Trebič

FK Trebič iz Sokobanje je formiran  01.05.1972 na predlog Predsednika omladinske organizacije Trebič Nikolić Petra. A 04.04.1975 i zvanično je registrovan kao FK Trebič Sokobanja gde i danas postoji i radi. FK Trebič ima dugu tradiciju i učestvovao je u svim takmičenjima koje je organizovao Opštinski savez Sokobanje.
FK Trebič je 10 godina učestvovao u Okružnoj ligi Zaječar sa dobrim rezultatima. A najveći uspeh je treće mesto, 2002/2003 godine, u Okružnoj ligi Zaječar pored ostalih jakih ekipa.
FK Trebič je osvojio sedam titule prvaka Opštinske lige Sokobanja i pet Kupa Sokobanje.
Dres FK Trebiča od njegovog osnivanja do danas nosilo je preko trista igrača, 60 članova Uprave kluba i 15 trenera.
Klub se finansirao iz Budžeta Opštine Sokobanja, iz firme Trebič, pojedinih sponzora i  pojedinaca iz samog kluba.
Za tri godine FK Trebič slavi 40 godina postojanja.

Trenutno klub pod vodjstvom novog predsednika kluba Dragana M Nikolića  ima šansu da se vrati u Okružnu ligu Zaječar, jer je formiran odličan tim mladih igrača željnih dokazivanja koji su već osvojili Kup Sokobanje i realno imaju najbolji tim u Opštinskoj ligi.

Horoskop

Astroskop & Dr Trigonis     Originalni www.Astroskop.com dnevni horoskop za – utorak 07.Decembar 2010.

POSAO: Previše trošite
ZDRAVLJE: Ne propuštajte obroke
LJUBAV: Prepuštate inicijativu
POSAO: Krećete se uzlaznom linijom
ZDRAVLJE: Loše ste raspoloženi
LJUBAV: Krupna promena
POSAO: Stupate u otvorenu borbu
ZDRAVLJE: Bez promena
LJUBAV: Previše popuštate
POSAO: Ne vodite računa o hijerarhiji
ZDRAVLJE: Meditacija bi vam prijala
LJUBAV: Problemi sa partnerom
POSAO: Stabilizacija prilika
ZDRAVLJE: Gojaznost
LJUBAV: Velike oscilacije
POSAO: Opustili ste se
ZDRAVLJE: Dobro
LJUBAV: Cvetaju vam ruže
POSAO: Ne uživate povlastice koje ste imali
ZDRAVLJE: U dobroj ste formi
LJUBAV: Ljubomora
POSAO: Kolege vam odaju priznanje
ZDRAVLJE: Povedite računa o srcu i plućima
LJUBAV: Tajna veza
POSAO: Razmišljate o promeni posla
ZDRAVLJE: Preterali ste sa hedonizmom
LJUBAV: Osećate se zapostavljenim
POSAO: Sačuvajte objektivnost
ZDRAVLJE: Hranite se raznovrsnije
LJUBAV: Nove sentimentalne radosti
POSAO: Dobro bi vam došao dodatni posao
ZDRAVLJE: Prijala bi vam masaža
LJUBAV: Krećete u nova osvajanja
POSAO: Zamerate se poslovnom partneru
ZDRAVLJE: Problemi sa disajnim organima
LJUBAV: Stvari mogu izmaći kontroli

 

Pozivni brojevi Srbija

010 PIROT, DIMITROVGRAD, BABUŠNICA,
011 GRAD BEOGRAD SA SVIM OPŠTINAMA: LAZAREVAC, MLADENOVAC, OBRENOVAC, SOPOT, GROCKA, BARAJEVO, NOVI BEOGRAD, ZEMUN, STARI GRAD, SAVSKI VENAC, PALILULA, VOŽDOVAC, VRAČAR ,ČUKARICA, RAKOVICA, ZVEZDARA.
012 POŽAREVAC, GOLUBAC, KOSTOLAC, PETROVAC NA MLAVI, VELIKO GRADIŠTE, ŽAGUBICA, KUČEVO, MALO CRNIŠTE, ŽABARI,
013 PANČEVO, VRŠAC, ALIBUNAR, BELA CRKVA, KOVIN, KOVAČICA, OPOVO, PLANDIŠTE,
014 VALJEVO, LAJKOVAC, LJIG, MIONICA, OSEČINA, UB,
015 LOZNICA, ŠABAC, MALI ZVORNIK, BOGATIĆ, KOCELJEVA, KRUPANJ, LJUBOVIJA, VLADIMIRCI,
016 LESKOVAC, BOJNIK, LEBANE, MEDVEĐA, VLASOTINCE,
017 VRANJE, BUJANOVAC, VLADIČIN HAN, BOSILEGRAD, PREŠEVO, SURDULICA, TRGOVIŠTE,
018 NIŠ, ALEKSINAC, BELA PALANKA, DOLJEVAC, GADŽIN HAN, MEROŠINA, SOKOBANJA, SVRLJIG,
019 ZAJEČAR, KLADOVO, KNJAŽEVAC, NEGOTIN,
020 NOVI PAZAR, SJENICA,
021 NOVI SAD, VRBAS, BAČKA PALANKA, BEČEJ, SREMSKI KARLOVCI, TEMERIN, BAČ, BAČKI PETROVAC, BEOČIN, SRBOBRAN, TITEL, ŽABALJ,
022 RUMA, SREMSKA MITROVICA, ŠID, INĐIJA, IRIG, STARA PAZOVA, PEĆINCI,
023 ZRENJANIN, ČOKA, SEČANJ, NOVI BEČEJ, ŽITIŠTE,
0230 KIKINDA, NOVA CRNJA, NOVI KNEŽEVAC
024 SUBOTICA, BAČKA TOPOLA, BAČKI PETROVAC, SENTA, ADA, MALI IĐOŠ, KANJIŽA,
025 SOMBOR, APATIN, KULA, ODŽACI,
026 SMEDEREVO, SMEDEREVSKA PALANKA, VELIKA PLANA,
027 KURŠUMLIJA, PROKUPLJE, BLACE, ŽITORAĐA,
028 KOSOVSKA MITROVICA, LEPOSAVIĆ, SRBICA, VUČITRN,
029 PRIZREN, TUTIN, DRAGAŠ, ORAHOVAC, SUVA REKA,
030 BOR, DONJI MILANOVAC, MAJDANPEK, BOLJEVAC,
031 UŽICE, POŽEGA, ARILJE, BAJNA BAŠTA, KOSJERIĆ, ČAJETINA, KOSJERIĆ,
032 ČAČAK, GORNJI MILANOVAC, LUČANI, IVANJICA,
033 NOVA VAROŠ, PRIBOJ, PRIJEPOLJE,
034 KRAGUJEVAC, TOPOLA, ARANĐELOVAC, RAČA KRAGUJEVAČKA, BATOČINA, KNIĆ,
035 ĆUPRIJA, JAGODINA, PARAĆIN, DESPOTOVAC, REKOVAC, SVILAJNAC,
036 KRALJEVO, RAŠKA, VRNJAČKA BANJA
037 KRUŠEVAC, ALEKSANDROVAC, TRSTENIK, BRUS, ĆIĆEVAC, RAŽANJ, VARVARIN,
038 PRIŠTINA, KOSOVO POLJE, KAČANIK, GLOGOVAC, GNJILANE, LIPLJAN, KLINA, KOSOVSKA KAMENICA, PODUJEVO, UROŠEVAC, VITINA,
039 PEĆ, DEČANE, ĐAKOVICA, ISTOK,

Razdaljine

Beograd

332 Bijelo Polje
136 468 Kikinda
317 143 453 Kosovska Mitrovica
576 224 712 357 Kotor
139 263 275 208 472 Kragujevac
527 175 663 308 157 423 Nikšić
237 296 373 163 520 154 471 Niš
75 386 111 392 651 214 602 312 Novi Sad
372 107 508 68 296 263 247 204 447 Peć
315 81 451 224 283 250 150 377 390 188 Pljevlja
473 121 609 254 103 369 54 417 548 193 180 Podgorica
81 363 217 308 572 100 523 198 156 363 350 469 Požarevac
355 171 491 38 395 246 346 125 430 79 252 292 321 Priština
173 484 139 490 735 312 700 410 98 691 488 646 254 528 Sombor
178 489 104 495 754 317 705 415 103 550 493 651 259 533 58 Subotica
90 317 192 336 541 136 492 327 81 424 300 438 171 374 179 184 Šabac
181 151 317 246 375 116 326 248 247 258 134 272 208 284 345 350 166 Užice
82 414 156 399 658 221 609 319 147 454 397 555 163 437 245 228 172 263 Vršac
240 430 376 259 654 157 605 96 315 300 413 551 162 221 413 418 293 279 322 Zaječar
76 408 60 393 652 215 603 313 51 448 391 549 157 431 149 132 132 257 96 316 Zrenjanin

Ambasade u Srbiji

ALBANIJA
AMBASADA REPUBLIKE ALBANIJE
Kneza Miloša 56
11000 Beograd
Tel. 646-864; 645-595
Fax: 642-941
alembassy_Belgrade@hotmail.com

Bulevar mira 25a, 11000 Beograd
Tel: 011/266 54 39, 306 66 42, 306 66 43
Fax:011/266 54 39

ALŽIR
AMBASADA ALŽIRSKE DEMOKRATSKE NARODNE REPUBLIKE
Maglajska 26b
11000 Beograd
Tel. 668-211; 668-200
Fax: 667-060


ANGOLA
AMBASADA REPUBLIKE ANGOLE
Tolstojeva 53
11000 Beograd
Tel. 663-199; 663-978
Fax: 662-916


ARGENTINA
AMBASADA REPUBLIKE ARGENTINE
Knez Mihailova 24/IMr.
11000 Beograd Tel. 623-751, 623-569
Fax: 622-630


AUSTRALIJA
AUSTRALIJSKA AMBASADA
Cika Ljubina 13
11000 Beograd
Tel. 624-655
Fax: 624-029; 628-189 (Odeljenje za useljeništvo i vize)  –  austemba@eunet.yu

Tel: 011/330 34 00
Fax: 011/330 34 09


AUSTRIJA
AMBASADA REPUBLIKE AUSTRIJE
Kneza Sime Markovica 2
11000 Beograd
Tel. 635-955; 635-500
Fax: 638-215; 635-606
Kancelarija za trgovinu:
Terazije 45/IV
Tel. 330-587; 335-686; 336-279
Fax: 3220-574  –  beograd-obblegra@obbelgra.bmaa.gv.at

Tel: 011/303 19 56, 303 19 64, 328 15 98
Fax: 011/635 606


BELGIJA
KRALJEVSKA BELGIJSKA AMBASADA
Proleterskih brigada 18
11000 Beograd
Tel. 3230-016; 3230-017; 3230-018
Fax: 3244-394; 3247-587  –  embassy@belgium.org.yu

Krunska 18, 11000 Beograd
Tel: 011/324 52 35
Fax: 011/324 43 94

 

BOSNA I HERCEGOVINA
Ambasada Bosne i Hercegovine
Krunska 9, 11000 Beograd
Tel: 011/329 12 77, 329 19 93, 329 19 95, 329 19 97
Fax: 011/766 507
–  ambasadabih@yubc.net


BELORUSIJA
AMBASADA REPUBLIKE BELORUSIJE
Vojvode Toze 31
11000 Beograd
Tel. 415-323


BRAZIL
AMBASADA SAVEZNE REPUBLIKE BRAZIL
Proleterskih brigada 14
11000 Beograd
Tel. 339-781; 339-782; 339-783
Fax: 3230-653
Kancelarija vojnog izaslanika:
Tel./Fax: 625-280  –  brasbelg@eunet.yu

Krunska 14, 11000 Beograd
Tel: 011/323 97 81, 323 97 82, 323 97 83
Fax: 011/323 06 53


BUGARSKA
AMBASADA REPUBLIKE BUGARSKE
Bircaninova 26
11000 Beograd
Tel. 646-222; 646-243
Fax: 641-080  –  bulgamb@eunet.yu

Tel: 011/361 39 80
Fax: 011/361 11 36


ČEŠKA REPUBLIKA
AMBASADA ČEŠKE REPUBLIKE
Bulevar revolucije 22
11000 Beograd
Tel. 3230-133, 3230-134, 3235-318
Fax: 3236-448 – belgrade@embassy.mzv.cz –  www.mzv.cz/belgrade

Bulevar Kralja Aleksandra 22,
Tel: 011/323 01 33, 323 01 34
Fax: 011/323 64 48


ČILE
AMBASADA REPUBLIKE ČILE
Cakorska 3
11000 Beograd
Tel. 3670-403
Fax: 3670-405


DANSKA
Tel: 011/3679-500 (09-16)

Vizno odeljenje: 011/3679-501 (od 09-10 i od 14-16)

Fax:011/3679-502

Fax viznog odeljenja: 011/2660 759

Email: begamb@um.dk


DNR KOREJA
AMBASADA DEMOKRATSKE NARODNE REPUBLIKE KOREJE
Dr Milutina Ivkovica 9
11000 Beograd
Tel. 668-739
Tel./Fax: 668-739


EGIPAT
AMBASADA ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT
Andre Nikolica 12
11000 Beograd
Tel. 650-585; 651-225
Fax: 652-036
Trgovinski biro:
Terazije 45/II
Tel. 336-073
Fax: 340-902


EVROPSKA UNIJA
DELEGACIJA KOMISIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA
Kablarska 29
11000 Beograd
Tel. 648-666
Fax: 651-458; 647-479


FINSKA
AMBASADA FINSKE
Bircaninova 29
11000 Beograd
Tel. 646-322; 646-166; 646-343; 646-378; 646-799
Fax: 683-365   –  finembas@eunet.yu


Tel: 011/306 54 00
Fax: 011/306 53 75


FRANCUSKA
AMBASADA FRANCUSKE REPUBLIKE
Pariska 11
11000 Beograd
Tel. 636-555
Fax: 636-274
Odeljenje za vize:
Tel. 639-959
Privredni i trgovinski biro:
Vladimira Popovica 6/B-35
Tel. 3112-201
Fax: 3112-160
Kancelarija atašea za kulturu:
Zmaj Jovina 11
Tel. 639-663; 639-689
Fax: 636-571

Tel: 011/302 35 00
Fax: 011/302 35 10


GANA
AMBASADA REPUBLIKE GANE
Ognjena Price 50
11000 Beograd
Tel. 4442-401; 4442-445
Fax: 436-314

http://www.ghanaembelgrade.com/


GRCKA
AMBASADA GRCKE REPUBLIKE
Perside Milenkovic 9
11000 Beograd
Tel. 324-91-59; 647-284
Fax: 621-022
Konzularno odeljenje:
Kralja Milutina 6
Tel. 323-2409; 334-15-07
Biro izaslanika odbrane:
Strahinjica Bana 76
Tel. 625-381
Privredni i trgovinski biro:
Terazije 45/IV
Tel. 3248-966; 323-15-77
Fax: 3249-215
Biro za štampu:
Francuska 16a
Tel. 334-15-07
Fax: 624-757
Konzularno Odeljenje Niš:
Kej Mike Paligorica 18a
Tel. 018/ 353-599   –  office@greekemb.co.yu –  www.greekemb.co.yu

Francuska 33, 11000 Beograd
Tel: 011/ 322 65 23
Fax: 011/ 334 4746

GVINEJA
AMBASADA REPUBLIKE GVINEJE
Ohridska 4
11000 Beograd
Tel. 431-830; 451-391
Fax: 438-692


HOLANDIJA
KRALJEVSKA HOLANDSKA AMBASADA
Simina 29
Postanski fah 489
11000 Beograd
Tel. 3282-332; 3281-147; 3281-148; 3281-127
Fax: 628-986  –  bel@minbuza.nl


HRVATSKA
AMBASADA REPUBLIKE HRVATSKE
Kneza Miloša 62
11000 Beograd
Tel. 3610-535
Fax: 3610-032
Konzularno odeljenje:
Tel. 2351-939, 2351-101  –  croambg@eunet.yu


INDIJA
AMBASADA INDIJE
Vase Pelagica 30
11000 Beograd
Tel. 644-641; 644-878
Fax: 688-822


INDONEZIJA
AMBASADA REPUBLIKE INDONEZIJE
Bulevar mira 18
11000 Beograd
Tel. 662-122
Fax: 665-995
Kancelarija izaslanika odbrane:
Vladimira Gacinovica 20
Tel. 661-941


IRAN
AMBASADA ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN
Proleterskih brigada 9
11000 Beograd
Tel. 3238-782; 3238-785; 3242-975


IRAK
AMBASADA REPUBLIKE IRAK
Vladete Kovacevica 8
11000 Beograd
Tel. 652-965
Fax: 652-979


IZRAEL
AMBASADA DRŽAVE IZRAEL
Hotel Beograd Intercontinental
11070 Novi Beograd
Tel. 132-991
Fax: 3113-959


ITALIJA
AMBASADA REPUBLIKE ITALIJE
Bircaninova 11
11000 Beograd
Tel. 659-722; 657-692
Fax: 3249-413; 658-177
Odeljenje za vize:
Bircaninova 9
Biro vojnog izaslanika:
Bircaninova 9
Tel. 659-394  –  office@italy.org.yu –  www.italy.org.yu

Tel: 011/306 61 00, 306 61 22
Fax: 011/324 94 13


JAPAN
AMBASADA JAPANA
Genex apartmani
Vladimira Popovića 6
11070 Novi Beograd
Tel. 3111-434; 3112-264
Fax: 145-690  –  protocol@jpemb.org.yu

Tel: 011/301 28 00
Fax: 011/311 82 58


JORDAN
AMBASADA HASEMITSKE KRALJEVINE JORDAN
Kablarska 28
11000 Beograd
Tel. 651-642; 652-236
Fax: 647-233


KANADA

KANADSKA AMBASADA
Kneza Miloša 75
11000 Beograd
Tel. 644-666; 644-547 (van radnog vremena)
Fax: 641-480  –  bgrad@dfait-maeci.gc.ca –  www.canada.org.yu

Tel: 011/306 30 00
Fax: 011/306 30 42

KOREJA
Ambasada Republike Koreje
Užička 32Tel: 011/3674-225Fax: 011/3674-229 –  mail@koreanemb.org.yu


KINA
AMBASADA NARODNE REPUBLIKE KINE
Trešnjin cvet 3 (Bulevar umetnosti bb)
11000 Beograd
Tel. 2221-277; 2221-648
Fax: 130-983; 130-947
Privredno i trgovinsko odeljenje:
Vasilija Gacese 5
Tel. 651-630
Fax: 650-726
Odeljenje za protokol:
Tel. 3111-525, 3111-277
Odeljenje za politiku:
Tel. 130-532
Administrativno odeljenje:
Tel. 3111-648
Konzularno odeljenje:
Tel. 132-620
Kancelarija vojnog, pomorskog i vazduhoplovnog izaslanika:
Tel. 136-476
Odeljenje za kulturu:
Tel. 3111-622


KIPAR
AMBASADA REPUBLIKE KIPAR
Diplomatska kolonija 9
11000 Beograd
Tel. 663-725; 661-909
Fax: 665-348


KONGO
AMBASADA DEMOKRATSKE REPUBLIKE KONGO
Diplomatska kolonija 3
11000 Beograd
Tel. 011/266-4131


KUBA
AMBASADA REPUBLIKE KUBE
Vasilija Gaceše 9b
11000 Beograd
Tel. 653-410
Tel./Fax: 647-858


LIBAN
AMBASADA REPUBLIKE LIBAN
Vase Pelagica 38
11000 Beograd
Tel. 651-290; 651-429
Fax: 650-638


LIBIJA
NARODNI BIRO VELIKE SOCIJALISTIČKE NARODNE LIBIJSKE ARAPSKE DŽAMAHIRIJE
Generala Ždanova 42
11000 Beograd
Tel. 644-782;657-860; 2351-679; 657-567; 685-974
Fax: 2351-522


MAĐARSKA
AMBASADA REPUBLIKE MAĐARSKE
Proleterskih brigada 72
11000 Beograd
Tel. 4440-472; 4447-479; 4447-039
Fax: 4445-708
Konzularno odeljenje:
Ivana Milutinovića 74
Tel./Fax: 4443-739
Kancelarija vojnog izaslanika:
Proleterskih brigada 72
Tel./Fax: 4441-312
Trgovinsko odeljenje:
Nemanjina 4/III
Tel. 641-966
Fax: 641-674  –  hunemblg@eunet.yu

Krunska 72, 11000 Beograd
Tel: 011/244 04 72, 244 74 79, 244 70 39
Fax: 011/311 18 76


MAKEDONIJA
AMBASADA REPUBLIKE MAKEDONIJE
Gospodar Jevremova 34
11000 Beograd
Tel. 633-348
Tel./Fax: 182-287  –  macemb@eunet.yu


Tel: 011/328 49 24
Fax: 011/328 50 76


MAROKO
AMBASADA KRALJEVINE MAROKO
Sanje Zivanovica 4
11000 Beograd
Tel. 651-775; 652-033
Fax: 647-296


MEKSIKO
AMBASADA MEKSIKA
Trg Republike 5/IV
11000 Beograd
Tel. 638-111; 638-822; 629-227; 632-440
Fax: 629-566


MIJANMAR
AMBASADA UNIJE MIJANMAR
Kneza Miloša 72
11000 Beograd
Tel. 645-420; 645-128
Fax: 2351-802


NEMAČKA
AMBASADA SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE
Kneza Miloša 74-76
11000 Beograd
Tel. 645-755
Fax: 656-989
Odeljenje za vize:
Bircaninova 19a
Tel. 643-380; 642-130; 656-452
Fax: 641-780  –  germemba@tehnicom.net

Tel: 011/306 43 00
Fax: 011/306 43 03


NIGERIJA
AMBASADA SAVEZNE REPUBLIKE NIGERIJE
Geršiceva 14a
11000 Beograd
Tel. 413-411; 413-329; 401-315; 419-814
Fax: 401-305


NORVEŠKA
KRALJEVSKA NORVEŠKA AMBASADA
Kablarska 30
11000 Beograd
Tel. 651-626; 652-552
Fax: 651-754  –  emb.belgrade@mfa.no

Užička 43, 11000 Beograd
Tel: 011/367 04 04, 367 04 05 367 04 81
Fax: 011/369 01 58


PAKISTAN
AMBASADA ISLAMSKE REPUBLIKE PAKISTAN
Bulevar mira 63
11000 Beograd
Tel. 661-676; 667-289
Fax: 660-219


PALESTINA
AMBASADA DRŽAVE PALESTINE
Maglajska 14
11000 Beograd
Tel. 663-497; 663-372
Fax: 663-830


PERU
AMBASADA REPUBLIKE PERU
Vukovarska 3 (Senjak)
11000 Beograd
Tel. 651-873; 652-453
Fax: 651-475


POLJSKA
AMBASADA REPUBLIKE POLJSKE
Kneza Miloša 38
11000 Beograd
Tel. 644-866
Fax: 646-275
Trgovinski biro:
Debarska 12
Tel. 4448-484
Fax: 4444-085  –  ambrpfrj@eunet.yu


Tel: 011/206 53 00, 206 53 01
Fax: 011/361 69 39


PORTUGAL
AMBASADA REPUBLIKE PORTUGAL
Koste Glavinica 23a
11000 Beograd
Tel. 647-050; 652-857
Fax: 652-605  –  embporbg@yubc.net

Vladimira Gaćinovića 4, 11000 Beograd
Tel: 011/266 28 95, 266 28 94, 266 28 97
Fax: 011/266 28 92


REPUBLIKA KOREJA
AMBASADA REPUBLIKE KOREJE
Genex medjunarodni centar (B/24)
Vladimira Popovica 6
11070 Novi Beograd
Tel. 3113-531; 3113-655; 3113-779
Fax: 3113-903


RUMUNIJA
AMBASADA RUMUNIJE
Kneza Miloša 70
11000 Beograd
Tel. 646-071
Fax: 646-267
Konzularno odeljenje:
Tel. 645-685
Odeljenje za politiku, štampu i kulturu:
Tel. 646-151
Kancelarija izaslanika odbrane:
Tel. 643-836
Privredno odeljenje:
Tel. 641-242  –  ambelgro@infosky.net

Tel: 011/361 83 27
Fax: 011/361 83 39


RUSKA FEDERACIJA
AMBASADA RUSKE FEDERACIJE
Deligradska 32
11000 Beograd
Tel. 657-533; 658-251; 646-068
Odeljenje za protokol:
Tel. 656-724
Odeljenje vojnog izaslanika:
Tel. 675-533
Konzularno odeljenje:
Tel. 645-345
Trgovinsko predstavništvo:
Katiceva 8-10
Tel. 641-656; 642-255   –   ambarusk@eunet.yu

Tel: 011/361 01 92, 361 39 64
Fax: 011/656 845


SAD
AMBASADA SJEDINJENIH AMERIčKIH DRžAVA
Kneza Miloša 50
11000 Beograd
Tel. 645-655; 645-465; 645-999; 645-383
Fax: 645-221  –  www.belgrade.usembassy.gov

Tel: 011/361 93 44, 361 30 43, 361 39 09
Fax: 011/361 54 89

 

SLOVENIJA
Ambasada Republike Slovenije
Zmaj Jovina 33a, 11000 Beograd
Tel: 011/328 44 58
Fax: 011/625 884
vbg@mzz-dkp.gov.si


SIRIJA
AMBASADA SIRIJSKE ARAPSKE REPUBLIKE
Mlade Bosne 31
11000 Beograd
Tel. 430-619; 4449-985
Fax: 453-367


SLOVAČKA REPUBLIKA
AMBASADA SLOVAČKE REPUBLIKE
Bulevar umetnosti 18
11000 Beograd
Fax: 134-520
Konzularno odeljenje:
Tel. 3113-418  –  skembg@eunet.yu


Tel: 011/301 00 00
Fax: 011/301 00 20


ŠPANIJA
AMBASADA ŠPANIJE
Moravska 5
11000 Beograd
Tel. 459-366
Fax: 4440-614
Trgovinska kancelarija:
Njegoseva 72
Tel. 4440-367; 4448-735
Fax: 454-563  –  embajada@sezampro.yu, embespyu@mail.mae.es – SAJT

Prote mateje 45, 11000 Beograd
Tel: 011/344 02 31, 344 02 32, 344 02 34
Fax: 011/344 42 03


ŠRI LANKA
GENERALNI KONZULAT DEMOKRATSKE SOCIJALISTICKE REPUBLIKE ŠRI LANKE
Sanje Zivanovica 15a
11000 Beograd
Tel. 648-160; 653-409
Fax: 647-060


ŠVAJCARSKA

AMBASADA ŠVAJCARSKE KONFEDERACIJE
Bircaninova 27
11000 Beograd
Tel. 646-899; 646-843; 646-974
Fax: 657-253  –  vertretung@bel.rep.admin.ch

Birčaninova 27,
Tel: 011/306 58 20, 306 58 25
Fax: 011/657 253


ŠVEDSKA
AMBASADA ŠVEDSKE
Pariska 7
11000 Beograd
Tel. 626-422; 628-280; 626-466; 626-443
Fax: 626-492
Odeljenje za vize:
Tel. 627-047
Fax: 620-223   –  ambassaden.belgrad@foreign.ministry.seambassaden.belgrad@foreign.ministry.se  –
ambassaden.belgrad-visum@foreign.ministry.se

Ledi Pedžet 2, p.f. 5, 11000 Beograd
Tel: 011/20 69 200
Fax: 011/20 69 250
Fax: 011/20 69 251


SVETA STOLICA
APOSTOLSKA NUNCIJATURA (SVETA STOLICA)
Svetog Save 24
11000 Beograd
Tel. 432-822
Fax: 434-631


TUNIS
AMBASADA TUNISKE REPUBLIKE
Vase Pelagica 19
11000 Beograd
Tel. 652-722; 652-966
Fax: 647-656


TURSKA
AMBASADA REPUBLIKE TURSKE
Kunska 1
11000 Beograd

Tel. +381 11 / 3332-400
Fax: 381 11 / 3332-433


Biro trgovinskog savetnika:
Strahinjica Bana 47/IV
Tel./Fax: 630-303   –   turem@eunet.yu


UKRAJINA
AMBASADA UKRAJINE
Josipa Slavenskog 27
11000 Beograd
Tel. / fax: 36-71-516


VELIKA BRITANIJA
AMBASADA VELIKE BRITANIJE
Generala Ždanova 46
11000 Beograd
Tel. 645-055; 645-034
Fax: 659-651
Odeljenje za informacije:
Fax:642-293  –  ukembbg@eunet.yu

Resavska 46
Tel: 011/264 50 55, 306 09 00, 361 56 60
Fax: 011/659 651


ZIMBABVE
AMBASADA REPUBLIKE ZIMBABVE
Diplomatska kolonija 6
11000 Beograd
Tel. 660-359; 664-731