Brzo i efikasno učenje uz mape uma

Mape uma su najbolji način da uhvatite svoje misli i ispoljite ih u vizuelnoj formi. Kroz samo jedan dijagram mape uma vam mogu pomoći da budete kreativniji, da zapamtite više podataka i mnogo bolje rešite probleme. Kad se koriste zabeleške kao standardni način učenja troši se mnogo vremena na ponovono čitanje istih i informacije se pamte na osnovnom nivou. Uz program mape uma se potroši mnogo manje vremena za učenje jer se informacije pamte na dubljem nivou.

Kako se crtaju mape uma

Postoji nekoliko koraka i saveta za izradu mapa uma koje potiču od njihovog osnivača Tonija Buzana.

Počinje se od centra praznog belog papira zato što naš mozak tada ima slobodu da se širi dalje u svim pravcima spontano i prirodno. Odredi se slika ili simbol za centralnu ideju. Simbol ili slika u sebi sadrže mnogo informacija koje podstiču imaginaciju. Centralna slika daje fokus i pomaže koncetraciju. Koriste se razne boje zato što je kreativnije i zabavnije. Glavna slika se povezuje sa glavnim granama, I dalje sa drugim, pa trećim nivoom grana, itd. Pošto naš mozak radi kroz asocijacije i voli da spaja stvari, mnogo mu je lakše da razume i pamti ukoliko spaja grane. Svaka reč ili slika se stavljaju na svoju određenu granu.

Linije grana bi trebalo da budu krive, a ne prave. Prave linije su dosadne našem mozgu. Linije prave jasnu asocijaciju između ideja. Linija je uvek povezana sa linijom iz prethodnog nivoa i obično je jedna linija deblja na početku i sve tanja pred kraj crtanja. Može i da se eksperimentiše sa drugačijim načinima crtanja linija, da se koriste pojačivači, strelice, itd. Sve zavisi od mašte kreatora i njegove kreativnosti.

U nekim srednjim školama ova tehnika učenja se uveliko primenjuje. Najčešće je to u privatnim srednjim školama, gimnazijama, sportskim gimnazijama i medicinskim školama. Više o školi koja primenjuje ove tehnike učenja možete videti na linku https://www.skolest.com/.

Koristi se jedna ključna reč za svaku liniju jer tada je mapa moćnija i fleksibilnija. Najbolje bi bilo koristiti slike ili simbole kroz celu mapu. 10 različitih slika je kao 10 000 različitih reči.

Lični je izbor ako neko želi da koristi više od jedne ključne reči ili više teksta po grani. Sve zavisi koji stil ima najviše efekta za njega lično.
Mogu se napraviti na običnom belom papiru uz pomoć olovke i boja ili uz pomoć softvera za crtanje mapa uma. Možda je najbolji način pravljenja mapa uma uz pomoć papira i olovke jer nam tada misli brže rade. Nekome je zanimljivije da radi u softveru za mape uma i da dodaje linkove, stavlja priloge ili koristi prečice do ključnih reči, itd.

Kako su bolje mape uma od zabeleški

Mape uma kao metod mogu biti efektnije od uobičajenih zabeleški koje se koriste kao metoda učenja, i to iz više razloga. Mape uma su grafički alat u koji mogu da se ubace reči, slike, brojevi i boje. Iz tog razloga se sadržaj koji želimo da naučimo brže pamti i zabavnije je. Kombinacija slike i reči se bolje i brže pamti nego kada su samo reči ispisane.

Mape uma povezuju i grupišu određene koncepte kroz prirodne asocijacije što pomaže da se dođe do ideja, nađe dublje značenje i sagleda ono što možda nedostaje. Mape uma daju mogućnost da se sagleda velika tema i istovremeno da se pamti veliki broj informacija. One daju mogućnost da se intuitivno organizuju misli jer oponašaju način kako mozak radi – vezuje ideje jednu za drugu umesto linearnog razmišljanja. Pomoću mape uma ideje se brže stvaraju i iznalaze se kreativni načini razmišljanja.