Značaj instruktora u auto školama

Auto školama se obično obraćamo onda kada želimo da pohađamo teorijske i praktične časove vožnje kako bismo ispunili uslove za polaganje vozačkog ispita i sticanje dozvole koja nam omogućava da upravljamo motornim vozilom.

Ponekad ljudi koji su nekoliko godina ranije položili vožnju, ali se dugo vremena nisu našli iza volana, takođe u auto školi uplate nekoliko časova kako bi obnovili svoje znanje i proverili vozačke sposobnosti.

Od svih osoba koje su zaposlene u jednoj auto školi, ipak su instruktori ti koji su najviše u interakciji sa kandidatima i koji su zaduženi da im prenesu potrebno znanje i da ih vozački osposobe. Od stručnosti instruktora koje jedna auto škola zapošljava najviše će zavisiti i prolaznost njenih kandidata, kao i njena reputacija i ugled. Posledično od reputacije auto škole u mnogome zavisi i njen profit.

Osobine dobrog instruktora vožnje

Ne može svako biti instruktor vožnje. Instruktori vožnje mogu biti osobe koje poseduju stečenu školsku diplomu za instruktora odgovarajuće kategorije ili osobe koje su položile ispit za instruktora vožnje. Pored toga, ukoliko neko želi da postane instruktor vožnje, u poslednjih pet godina ne sme biti kažnjavan.

Iako svi instruktori vožnje moraju da poseduju odgovarajuće obrazovanje, nisu svi podjednako dobri. Postoji nekoliko osobina koje razlikuju dobrog od lošeg instruktora. Pre svega, najbitnije za jednog instruktora vožnje jeste da zna kako da sopstveno znanje prenese svom učeniku. Dakle, u neku ruku, on mora biti dobar pedagog.

Još jedna bitna karateristika „učitelja“ vožnje jesu dobre komunikativne veštine koje igraju važnu ulogu u procesu obučavanja kandidata.

Dodatno, te veštine instruktorima omogućavaju da izgrade jedan prijateljski, ali istovremeno i autoritativan odnos sa kandidatima. Kandidat i instruktor se međusobno moraju poštovati i uvažavati kako bi na kraju njihova saradnja urodila plodom i dovela do rezultata koji kandidat očekuje, odnosno do uspešno položenog vozačkog ispita.

Smirenost i strpljivost su takođe odlike koje dobre instruktore vožnje razlikuje od onih loših.

Nervozan instruktor svoju nervozu prenosi i na kandidata. Kada se početnik prvi put nađe iza upravljača bilo kog motornog vozila, normalno je da je zbunjen i da instruktoru postavlja gomilu pitanja.

Dobar instruktor imaće strpljenja da sva ta pitanja sasluša i da odgovore na njih. Stvar je jednostavna – to je deo njegovog posla za koji ga auto škola u kojoj je zaposlen plaća. Nervozan i nestrpljiv instruktor svoju nervozu preneće i na kandidata. Ukoliko kandidat napravi grešku, dobar instruktor na njega neće vikati već će mu polako i strpljivo objasniti kakvu grešku je napravio.

Instruktori vožnje moraju biti veoma pažljivi za vreme svih časova. Čak i kada kandidat brzo i jednostavno savlada vozačke veštine, instruktor se ne sme opustiti već mora dobro paziti kako ne bi ugrozio sopstvenu, bezbednost kandidata, kao i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju.

Uz dobrog instruktora vožnje, kandidati brzo stiču vozačku dozvolu i postaju spretni vozači. Uz lošeg instruktora proces polaganja vozačkog ispita može da traje dugo. Dakle, instruktori sa kandidatima provode najviše vremena prenoseći im sopstveno znanje i učeći ih sigurnoj vožnji. Kandidati koji su zadovoljni radom svojih instruktora preporučiće auto školu u kojoj su oni zaposleni svojim prijateljima i poznanicima. Kandidati nezadovoljni svojim instruktorima, ujedno su i nezadovoljni auto školom kojoj su časove vožnje platili.