Vrste releja i njihova upotreba

Postoji nekoliko različitih podela releja. Tako se razlikuju releji prema načinu napajanja, prema funkciji, ali postoji i posebna kategorija ovih električnih komponenti.

Reč je o vremenskim relejima.  Ako se kao kriterijum za podelu releja uzme način napajanja, postoje neutralni, odnosno obični releji, i polarizovani elektromagnetski releji. Karakteristika neutralnih releja je u tome što electromagnet đeleznu kotvu privlači bez obzira koji smer struje protiče kroz nju. Ova vrsta releja može da radi in a naizmeničnu in a jednosmernu struju. Za polarizovane releje ključan je stalni magnet, jer su veoma osetljivi na jedan smer struje, stoga je neophodo da se posebno pazi na polaritet napajanja prilikom povezivanja.

Prema funkciji releji se dele na automobilske, relefonske, telegrafske, frekventne, indukcione, strujno-naponske, ali i releje za opštu upotrebu. Međutim, posebnu kategoriju čine vremenski releji. Njih posebno karakteriše unapred definisano, tačnije uglavnom podesivo kašnjenje prilikom isključivanja ili uključivanja kontakata nakon što se dovede upravljački signal.

Vrste kontakata releja

Razlikuju se normalno zatvoreni i normalno otvoreni kontakti. Ali kako se oni razlikuju? Da bi se ovakvo stanje razjasnilo, za noramalno stanje se uzima kada struja kroz elektromagnet ne teče. Tada je relej isključen. Kada je definisano da je određeni par kontakata normalno otvoren, onda je relej isključen, struja ne protiče kroz elektromagnet i tada su kontakti otvoreni. Kada je relej uključen i kada kroz electromagnet protiče struja, onda su kontakti zatvoreni. 

Koja struja protiče kroz kontakte?

Ako se razdvajaju kontakti i dolazi do prekida jednosmernih struja, onda može da dođe i do većeg varničenja nego što je to slučaj sa naizmeničnom strujom. Kod naizmenične struje, na 50 ili 60 Hz dolazi do protoka minimum struje i to je oko 100 ili 120 puta u sekindi što dovodi do ređeg varničenja koje je i znatno manje, pa onda je i vek trajanja kontakata duži. Kontakti su uglavnom sačinjeni od metala, a često su presvučeni slojevima srebra ili platine kako bi njihova provodljivost bila veća.

Radni napon kod releja

Kada je reč o random naponu kod releja treba pažljivo posmatrati podatke koje releji sadrže. Naime, često na njima pišu sledeće oznake: 3 A, 12 Vdc i 120 Vac. Ali šta oni zapravo označavaju? Krenimo redom. Struja koja protiče nije veća od 3 A, a kontakti jesu predviđeni za prekidanje napona koji je naizmeničan i koji je od 120 V, dok 12 Vdc označava da je reč o radnom naponu elektromagneta koji je 12 V i jednosmernog napona. Najčešće su radni naponi elektromagneta releja 5, 12 ili 24 V, dok si kontakti uglavnom 12 i 24 V jednosmernog ili 120 i 220 V naizmeničnog napona.

Prednosti i mane releja

Releji su veoma rasprostranjeni u upotrebi i ove električne komponente imaju brojne prednosti, ali i nekoliko mana. Najvažnija prednost releja jeste što oni mogu da se prilagođavaju različitim naponima i da rade na temperaturama u opsegu od -40 do +80 stepeni Celzijusovih. Kada su isključeni kontakti između njih postoji visok otpor, doj je moguće isključiti ili uključiti veliki broh nezavisnih električnih kola. Lako i jednostavno se održavaju, a imaju i galvansko razdvajanje između radnog i upravljačkog električnog kola.

Mane relaja se ogledaju u tome što zahtevaju dosta prostora i što se pri reagovanju pojavljuju šumovi, a imaju i ograničenu brzinu reagovanja koja se kreće od 3 do 17ms. Takođe, veoma su osetljivi na uticaj prašine i prljavštine.