Koliko sun nam toplotne pumpe zaista korisne

Iako ih svi zovu toplotne pumpe, veoma su svrsishodne i kada je u pitanju hlađenje. Tokom zimskih dana, toplotne pumpe hladan vazduh pretvaraju u topli, dok tokom letnjih meseci toplotu izbacuju napolje. Najbolja strana ovakvih pumpi jeste njihov mali utrošak, odnosno smanjena potrošnja električne energije a samim tim i velika finansijska ušteda, u odnosu na klima uređaje, TA peći, radijatore itd.

 

Vrste toplotnih pumpi

 

Postoje tri glavne vrste toplotnih pumpi -pumpe koje rade preko izvora vazduha, dvojni system toplotne pumpe i geotermalne toplotne pumpe. Sve navedene sisteme toplotnih pumpi potrebno je instalirati u domu uz pomoć stručnog osoblja za grejanje I hlađenje. Pumpe Toshiba Estia su sigurno izbor koji vas neće razočarati.

 

Geotermalne toplotne pumpe

 

Geotermalne toplotne pumpe (takođe nazvane zemlja- voda) rade tako što se toplota pomera kroz cevi koje se nalaze u zemlji a ispunjene su vodenim rastvorom koji se zagreva temperaturom od 50-60 stepeni F na tlu, jezeru ili bunaru, pa tako kruži do kuće i izlazi iz nje.

Geotermalne pumpe služe i za smanjenje vlage i smanjuju potrošnju električne energije skoro čak i do 50% u poređenju sa ostalim sistemima za grejanje, koji se češće koriste u domaćinstvima. Iako zahtevaju minimalno održavanje, proizvođači sa sigurnošću tvrde da su ovi sistemi dugotrajni i da rade u ekstremno hladnim i toplim uslovima. Pored svega navedenog, postoji još jedna dobra strana a to je njihova nečujnost dok rade.

Loša strane, ako se tako može reći, jeste skupa instalacija koja se kreće u rasponu od 20,000 do 25,000 dolara za kuću od 2,500 kvadratnih metara. Međutim, proizvođači podsećaju da se tokom korišćenja ovih sistema znatno ušteđuje u odnosu na korišćenje drugih grejnih tela, pa tako tvrde da će se sav uloženi novac vratiti za 5-10 godina.

 

Dvojni sistem toplotne pumpe

 

Ove pumpe kao što i sam naziv govori imaju podeljene jedinice u dva dela- spoljni kompresor/kondenzator i jedan ili više ventilatora u unutrašnjosti prostorije. Unutrašnje jedinice postavljaju se na zidu visoko i njima se upravlja preko daljinskog upravljača. Ovakvi sistemi ne zahtevaju kanalizaciju, pa su praktični za jednu sobu ili jednu prostoriju. Veoma su štedljive kada je u pitanju potrošnja električne energije. Troškovi instalacije sa više unutrašnjih jedinica mogu biti znatno veći od drugih sistema, međutim kao i kod prethodnih toplotnih pumpi, ušteđevina se može postići dužim korišćenjem ovakve pumpe.

 

Toplotne pumpe vazduh

 

Toplotne pumpe sa izvorom vazduha takođe imaju dve jedinice- unutrašnju i spoljašnju. U njima se nalazi i rashladno sredstvo koje kruži između dve jedinice oslobađajući toplotu. Ove toplotne pumpe kao i sve prethodne veoma su povoljne za korišćenje jer smanjuju potrošnju električne energije za oko skoro 50%. Takođe je dokazano da bolje hlade u najvrelijim letnjim mesecima, čak bolje od klima uređaja.

 

Iako veoma pouzdane. sa viskoim koeficijentom štednje, potrebno je ukazati da sistemi topolotne pumpe pogoduju predelima sa stabilnom klimom, odnosno ne pogoduju područjima gde postoje veliki rasponi I razlike u temperaturama. Sada kada se tehnologija poboljšala, toplotne pumpe se mogu koristiti čak i u delovima na severu zemlje, sa ponekad možda potrebnim pomoćnim sistemom grejanja.

 

Veličine

 

Veličina sistema je jedna od bitnih stavki pri upotrebi toplotne pumpe. Ukoliko je tolplotna pumpa suviše mala ili suviše velika, postoji mogućnost da svoj posao “ne radi” kako treba, odnosno da ne greje ili ne hladi onako kako se to očekuje. Pored toga postoji mogućnost da troši previse električne energije i tako stvara nepotrebni utrošak povećavajući račune. Ukoliko se više puta pali i gasi njena dugotrajnosti i životni vek se smanjuju. Iz tog razloga, pre nego što se odlučite za kupoivinu i ugradnju sistema toplotne pumpe, najbolje je raspitati se kod prodavca o njihovim kvalitetima, dobrim i lošim stranama, kako bi vaš novac bio dobro uložen, a vi sigurni tokom hladnih zimski I vrelih letnjih dana.