Čime se konkretno bave sudski tumači?

Ako ste se nekad našli u situaciji da Vam je potreban prevod određenog dokumenta, a niste znali kome da se obratite onda će Vam ove informacije sigurno pomoći. Ljudi često mešaju prevodioce i sudske tumače baš iz razloga nedostatka informacija. U nastavku pogledajte čime se tačno bave sudski tumači, a čime prevodioci kako bi Vam sledeći put, kada Vam zatreba ovakva usluga, posao bio lakši.

Koje usluge pruža sudski tumač?

Zabuna oko prevodioca i sudskog tumača nastaje zbog toga što se sudski tumači često nazivaju i sudski prevodioci. Usluge koje pružaju i jedni drugi su prevođenje. Razlika je zapravo ta što sudski tumač poseduje pečat i pravo da overava prevedena dokumenta i na taj način ih validira. Ovlašćenje da dokumenta čini validnim sudski tumači dobijaju od strane suda. Pored adekvatnog obrazovanja i poznavanje jezika, sudski tumači polažu i zakletvu u Ministarstvu pravde. Iako su sudski tumači uglavnom diplomirani filolozi to nije obavezni uslov za dobijanje ovog posla. Nije retkost videti i advokate ili ekonomiste kao sudske tumače s obzirom da je najbitniji uslov odlično poznavanje maternjeg i određenog jezika.

Sudski tumači su najviše potrebni naravno u sudu. Zahteve za prevođenje dobijenih od strane suda su obavezni deo posla a pored toga, fizička i pravna lica takođe mogu koristiti njegove usluge. Ukoliko Vam je potreban prevod diplome ili uverenja, sudski tumač će pored samog prevođenja staviti svoj pečat i time garantovati vernost dokumenta. U poslednjih par godina najčešće se traže prevodi za diplome, uverenja i ugovore.

Koja je razlika između prevodioca i sudskog tumača?

Kao što smo već pomenuli često dolazi do zabune oko ova dva zanimanja. Glavna razlika je upravo ta što sudski tumač ima pravo da legalizuje dokument dok prevodilac pruža samo uslugu prevoda. U prevodilačkim agencijama možete dobiti i jednu i drugu uslugu. Prevodilac pruža usluge prevoda u usmenoj i pisanoj formi. Njegove kvalifikacije su svakako dobro poznavanje jezika ali i pored toga može imati određenu oblast u kojoj je ekspert. Tako da, ukoliko Vam je potreban prevod za dokument iz medicinske oblasti možete pronaći stručnjaka koji je za to specijalizovan. Takođe, ukoliko niste sigurni za koju oblast je Vaš dokument pogodan, uslugu procene dokumenta možete dobiti u prevodilačkoj agenciji.

Šta je apostille pečat?

Pre prevođenja određenog dokumenta potrebno je proveriti da li Vam je potreban Apostille pečat. Ovaj pečat se koristi za jednostavniju legalizaciju stranih dokumenata. Uveden je 1961. godine kako ne bi svaki dokument na stranom jeziku prolazio kroz proces legalizacije pa tek onda bio preveden. Ovaj pečat se koristi za isprave izdate od strane organa iz državnog pravosuđa i time se potvrđuje potpis i pečat te osobe. Samim tim sadržaj dokumenta i dalje ostaje nepotvrđen i zbog toga se proces nastavlja kod sudskih tumača. Nakon dobijenog Apostille pečata sudski tumač prevodi i overava dokument i na taj način potvrđuje veodostojnost dokumenta.

Cena sudskih tumača

U prevodličkim agencijama možete dobiti najtačnije informacije o cenama za prevođenje dokumenata. Cene zavise od jezika, vrste dokumenata i toga da li je potrebna overa ili ne. Najčešće se cena kreće od 600 dinara po prevodilačkoj strani pa na više. S obzirom da se cena određuje po prevedenoj strani osnovno pravilo je da jedna strana sarži 1800 karaktera s obzirom na različitost veličine i zbijenosti slova.