Kako postati ekspert za parkiranje?

Polaganje vožnje mnogi pamtimo kao traumatično iskustvo, kojem se nemali broj nas podvrgavao i više puta. Baksuzne raskrsnice, uličice niotkuda, znak koji nismo ozbiljno shvatili, i naravno, bočno, poznato i kao paralelno, parkiranje, tiha patnja finog broja mladih,budućih vozača. Ukoliko tek treba da polažete vožnju, pokušaćemo da vam rasvetlimo mitove o parkiranju. Ukoliko ste od skoro vozač, ovo može biti i tekst za vas – da se preslišate i utvrdite znanje.

Pre polaganja vožnje krucijalno je jako puno, i fokusirano, vežbati parkiranje. Na taj način ćete postati sposobni da se parkirate uspešno svaki put kada vam je to potrebno, i to da uradite iz prvog pokušaja. Dok se parkirate ne žurite, ne brzajte i ne srljajte. Ovo ne znači da usporite preko svake mere i odvojite sve vreme ovog sveta ne biste li se uspešno parkirali, već da prosto to učinite u prilagođenoj i odgovarajućoj brzini. Ne zaboravite da podignete ručnu kočnicu, kada je sve gotovo. Ovo je poseban problem ljudima koji su se navikli na automobile sa automatskim upravljanjem. Kada se isparkiravate, setite se da je spustite pre nego što krenete u vožnju. U globalu, to je to, u detaljima, sledi.

Paralelno parkiranje

I da pređemo na konkretan slučaj, i prodiskutujemo o bočnom parkiranju. Bićemo detaljni, bićemo temeljni. Polaganje vožnje nije mala stvar. Kada vidite slobodno mesto, usporite i provereti sve mrtve tačke. Poravnjajte desni retrovizor vašeg vozila sa već parkiranim automobilom. Pre nego uđete u proces parkiranja, pogledajte automobil koji je već parkiran ispred vas, i obratite pažnju na njegovu veličinu i koliko je udaljen od ivičnjaka. Ovo će vam pomoći da procenite situaciju i pravilno pozicionirate vaš auto.

Upalite znak za parkiranje. Proverite situaciju iza vas, ili pomoću ogledala, ili okretanjem preko ramena. Menjačem ubacite u rikverc, volan okrenite u desno i polako puštajte kočnicu i započnite ulazak na željeno mesto. Proveravajte situaciju pogledima preko oba ramena. Kada u vaš vidokrug u vetrobranu uđu zadnja svetla najbližeg automobila, ukočite. Vreme je da se volan okrene potpuno u drugom smeru. Situaciju konstantno proveravajte preko ramena, i zatim pustite kočnicu, krenite napred i parkirajte se. Podignite ručnu kočnicu i to je to. Parkirani ste.

Parkiranje unazad

Kod parkiranja unazad, ili u rikverc, najvažnije je da vam je vozilo u ispravnom položaju i da stoji pravo ispred parking mesta. Pažljivo i polako, koliko vam je neophodno da biste bili sigurni da držite situaciju pod kontrolom, krenite unazad. Proverite da li ste u prostoru predviđenom za parkiranje i da li ste ispoštovali linije koje ograničavaju parking mesto. Ukoliko je potebno popravite svoj položaj, ukoliko ne, podignite ručnu i to je to.

Parkiranje na uzbrdici / nizbrdici

Našli ste parking mesto. Odlično. Procenite koliko imate prostora na raspolaganju, proverite da li postoji ivičnjak. Uključite znak za parkiranje, proverite situaciju preko oba ramena i usporite. Zaustavite vaše vozilo najbliže moguće desnom obodu puta (ukoliko nema ivičnjaka). Podignite ručnu. Postavljanje vaših točkova u odgovarajući ugao je najbitnija stvar kod ove vrste parkiranja. Ako se parkirate uzbrdo, okrenite svoje točkove što dalje od ivičnjaka (ili oboda), a ukoliko se parkirate na nizbrdici usmerite ih što je više moguće ka ivičnjaku. Polako pustite vaše gume da se okreću sve dok ne dođu u položaj da se nežno odmaraju na ivičnjaku. Ne zaboravite svaki put kada ste na uzbrdici ili nizbrdici, po završetku parkiranja da podignete ručnu kočnicu.

Nakon što je uspešno polaganje vožnje iza vas, ne zaboravite da ste od tog trenutka učesnik u saobraćaju i da sve neće zavisiti od vas. Ne pretpostavljajte da znate šta će drugi vozači uraditi tokom vožnje, i budite pažljivi. Vežite pojas, vozite samo onoliko putnika za koliko je vaše vozilo osposobljeno i ne zaboravite da niste vi vlasnici puta kojim se vozite, već automobila, i ponašajte se kao da njega treba da štitite – tako će svi biti najbezbedniji.