All posts by admin

Srpska imena

MUŠKA IMENA
ŽENSKA IMENA
A
A
Avram
Antonije
Agnija
Anđelija
Adam
Aran|el
Aleksandra
Anđelka
Aksentije
Arsenije
Aleksija
Anica
Aleksa
Atanasije
Ana
Anka
Aleksandar
Aćim
Anastasija
Antonina
Alimpije
Aca
Angelina
Anđelko
Aco
Andrijana
Andrija
Anđa
B
B
Bane
Borivoje
Biljana
Borka
Blagoje
Borisav
Bisenija
Bosiljka
Blagomir
Borislav
Biserka
Branislava
Blaža
Boško
Blaginja
Branka
Bogdan
Branimir
Blagica
Bratislava
Bogoljub
Bratislav
Blaženka
Bogomir
Branko
Bogdana
Bogosav
Bratoljub
Bogdanka
Borko
Budimir
Božana
Božidar
Budislav
Božidarka
Bojan
Buda
Bojana
V
V
Vasilije
Vladislav
Valerija
Višnja
Vekoslav
Vlajko
Varvara
Vladanka
Velibor
Vlastimir
Vasilija
Vlastimirka
Velimir
Vojimir
Veliborka
Vojislava
Velislav
Vojin
Velinka
Vujadinka
Veljko
Vojislav
Vera
Vujka
Veroljub
Vujadin
Verica
Vukadinka
Veselin
Vuk
Verka
Vukica
Vidak
Vukadin
Veronika
Vukosava
Vidoje
Vukajlo
Veroslava
Vuksana
Viktor
Vukan
Veselinka
Vitomir
Vukašin
Vesna
Višeslav
Vukoje
Vidosava
Vladan
Vukosav
Viktorija
Vladeta
Vukota
Violeta
Vladimir
Vuksan
Višeslava
G
G
Gavra
Gradimir
Gabrijela
Grozda
Gavrilo
Gradiša
Gaga
Gvozden
Grigorije
Glorija
Georgije
Grozdan
Gordana
Gligorije
Gruja
Gorica
Gojko
Grujica
Goca
Golub
Gradimirka
Goran
Grozdana
D
D
David
Dositej
Daliborka
Dragoslava
Dalibor
Dragan
Damjanka
Dubravka
Damjan
Dragiša
Danica
Dunja
Danilo
Dragoje
Danojlo
Dušanka
Danojlo
Dragojlo
Darinka
Dušana
Darko
Dragoljub
Desanka
Dušica
Dejan
Dragomir
Divna
Desimir
Drgorad
Dobrila
Despot
Dragoslav
Dobrinka
Dimitrije
Dragutin
Dobroslavka
Dmitar
Dražo
Doris
Dobrašin
Draško
Doroteja
Dobrivoj
Dušan
Dragana
Dobrilo
Draginja
Dobrica
Dragica
Dobrosav
Dragojla
Đ
Đ
Đoka
Đurađ
Đulijana
Đurica
Đokica
Đurđe
Đurđa
Đorđe
Đurica
Đurđija
Đukan
Đuro
Đurđina
Đura
Đurđevka
E
E
Emil
Eva
Elena
Emilijan
Egenija
Elizabeta
Evica
Eleonora
Ekatarina
Emilija
Ž
Ž
Žarko
Živojin
Žaklina
Živkica
Želimir
Živomir
Želimirka
Živodarka
Željko
Živorad
Željka
Živoratka
Živadin
Života
Živadinka
Živoslava
Živan
Žika
Živana
Živoslavka
Živanko
Živanka
Živko
Živka
Z
Z
Zaviša
Zlatoje
Zaga
Zlatomirka
Zdravko
Zlatomir
Zagorka
Zora
Zlatibor
Zlatoslav
Zvezdana
Zorana
Zlatko
Zoran
Zvonka
Zorica
Zdravka
Zorislava
Zlatica
Zorka
Zlata
I
I
Ivan
Igor
Ivana
Isidora
Ivica
Ilija
Ivanka
Ivko
Isailo
Ivka
Ivo
Isak
Ivona
Ignjat
Isidor
Ilinka
Ignjatije
Irena
J
J
Jagoš
Jovica
Javorka
Jelika
Jakov
Joviša
Jagoda
Jelisaveta
Jakša
Joksim
Jadranka
Jelisavka
Janko
Jordan
Jana
Jelica
Jevrem
Josif
Janovka
Jelka
Jevta
Jugomir
Jasmina
Jefimija
Jezdimir
Jugoslav
Jasminka
Jovana
Jelenko
Julijan
Jasna
Jovanka
Jelisije
Justin
Jevdokija
Jordanka
Jeremije
Jevrosima
Julija
Jerotije
Jela
Julijana
Jovan
Jelena
Julka
K
K
Kamenko
Krsman
Kadivka
Kosara
Kirilo
Krsta
Kasija
Kosovka
Kojadin
Krstan
Katarina
Kostadinka
Konstantin
Kristivoje
Katica
Kristina
Kornelije
Kuzman
Kleopatra
Krsmanija
Kosta
Koviljka
Kruna
Kostadin
Kosana
Krunoslava
L
L
Laza
Luka
Lara
Lepa
Lazar
Latinka
Leposava
Lale
Lela
Lidija
Leontijr
Lena
Liza
Lepoje
Lenka
Lilijana
Lepomir
Leonida
Lola
Lola
Leonora
Lucija
LJ
LJ
Ljuba
Ljubo
Ljeposava
Ljubinka
Ljuban
Ljubomir
Ljilja
Ljubomirka
Ljubivoje
Ljupče
Ljiljana
Ljupka
Ljubinko
Ljuba
Ljubiša
Ljubica
M
M
Makarije
Milojko
Magdalena
Maksim
Milorad
Makrena
Manojlo
Miloš
Malina
Marijan
Milun
Margareta
Marinko
Milutin
Marija
Marjan
Miodrag
Mašinka
Marko
Miomir
Melenija
Mateja
Mirko
Mila
Matija
Miroljub
Miladinka
Melentije
Miroslav
Mileva
Metodije
Mitar
Milena
Mijalko
Mihailo
Milenija
Mijat
Mladen
Milesa
Miladin
Mladomir
Milijana
Milan
Mojsilo
Milica
Milanko
Momir
Milka
Milentije
Momcilo
Milojka
Mileta
Moša
Milja
Milivoj
Mirjana
Milija
Mira
Milijan
Miroslava
Milinko
Mitra
Milisav
Milovan
Miloje
N
N
Najdan
Neško
Nada
Ninoslava
Naum
Nikola
Nadežda
Nina
Nebojša
Ninko
Nastasija
Novka
Negovan
Ninoslav
Natalija
Negomir
Nićifor
Nevena
Negoslav
Novak
Nevenka
Nedeljko
Novica
Negosava
Nemanja
Novko
Nedeljka
Nenad
Nikolija
NJ
NJ
Njegovan
Njegoslav
Njegosava
Njegoje
Njegoš
Njegoslava
Njegomir
Njeguš
Njegosav
O
O
Obrad
Ozren
Obradinka
Olgica
Obradin
Oliver
Obrenija
Olivera
Obren
Ostoja
Ozrenka
Oliverka
Ognjen
Olga
Olja
P
P
Pavle
Prodan
Pava
Petra
Pantelija
Prokopije
Pavlija
Petrija
Paun
Prohor
Pajka
Petruška
Peran
Puniša
Pauna
Podgorka
Petar
Puriša
Pelagija
Poleksija
Petko
Peladija
Prvoslava
Petronije
Perka
Prvoslavka
Prvoslav
Persa
Prodana
Predrag
Persida
Poljka
Prerad
Perunika
R
R
Radan
Ranđel
Radenka
Radenko
Ranisav
Radivojka
Radivoj
Ranko
Radinka
Radivoje
Ratislav
Radmila
Radisav
Rastko
Radojka
Radiša
Ratibor
Radojla
Radmilo
Ratimir
Radomirka
Radovan
Ratko
Radoslava
Radoje
Ratomir
Radoslavka
Radojica
Rafailo
Razumenka
Radojko
Raško
Ranka
Radojlo
Relja
Ranđa
Radoljub
Ristivoj
Ranka
Radoman
Ristivoje
Ratiborka
Radomir
Rodoljub
Ratka
Radonja
Roksanda
Radosav
Ruža
Radoslav
Ružica
Radoš
Ruzmirka
Radul
Rumenka
Radule
Rajica
Rajko
S
S
Sava
Srđan
Sava
Sonja
Svetislav
Sredoje
Saveta
Sofija
Svetozar
Sreten
Savka
Spasenija
Svetoje
Sretoje
Sajka
Spomenka
Svetolik
Srećko
Sandra
Srbijanka
Svetomir
Srpko
Sanja
Srbislava
Sekula
Stavra
Sara
Sretenka
Selimir
Stamenko
Svetislava
Stojka
Sergije
Stanimir
Svetislavka
Stamena
Sibin
Stanislav
Svetlana
Stamenija
Sima
Staniša
Selena
Stamenka
Simeon
Stanko
Sibinka
Stana
Siniša
Stanoje
Simeuna
Stanija
Slaven
Stanojlo
Simka
Stanika
Slavenko
Steva
Simona
Stanislava
Slaviša
Stevan
Simonida
Stanica
Slavko
Stepan
Sin|elija
Stanka
Slavoljub
Stefan
Slavenka
Stanojka
Slobodan
Stojadin
Slavica
Stanojla
Sotir
Stojan
Slavka
Stevanija
Sofronije
Stojiljko
Slavna
Stevka
Spasoje
Stojko
Slobodanka
Stoja
Spira
Stojmen
Smilja
Stojadinka
Spridon
Stokan
Smiljana
Stojana
Spomenko
Stole
Snežana
Stojanka
Srba
Strajin
Soja
Stojka
Srbislav
Strahinja
Sojka
Stojna
Srboljub
Stracimir
Soka
Suzana
Suncica
T
T
Tadija
Toma
Tada
Tanasije
Tomislav
Tamara
Tanasko
Toplica
Takosava
Tatomir
Toša
Tanja
Taško
Trajan
Tatjana
Teodor
Trajko
Teodora
Teodosije
Trivun
Tijana
Teofan
Trifun
Tina
Teohar
Tugomir
Todora
Tešman
Tomanija
Timotije
Tomka
Tiosav
Trajanka
Tihomir
Toda
Todor
Ć
Ć
Ćetko
Ćirilo
Ćana
Ćirka
Ćile
Ćira
Ćanka
Ćuba
U
U
Uglješa
Uranko
Ubavka
Ugren
Uroš
Una
F
F
Fedor
Filotej
Fanija
Feodor
Fotije
Fema
Filip
Filipa
Filiman
Filipinka
H
H
Hariton
Hristivoj
Helena
Hranislavka
Hranislav
Hristivoje
Hranislava
Hristina
C
C
Cane
Cvijan
Caja
Cveta
Cvetin
Cvijetin
Cajka
Cvetana
Cvetko
Cvijo
Caka
Cvetanka
Cvetomir
Cviko
Cana
Ceca
Č
Č
Časlav
Čedomir
Časlavka
Čeda
Čubrilo
Čedomirka
Š
Š
Šako
Šiško
Šana
Šale
Špiro

Srbi u Ginisovoj knjizi

Već u prvom izdanju našao se izvesni Demetrijus Filipović koji je sa 110 godina u to vreme bio treći na listi najstarijih stanovnika planete. Među rekorderima i bik Ferdinand, stjuardesa Vesna Vulović, teniserka Monika Seleš…

Od kada se 1955. godine pojavilo prvo izdanje Ginisove knjige rekorda, na hiljade fanatika spremni su na razne ludorije samo da bi im se ime našlo na stranicama svojevrsne zbirke superlativa u raznim kategorijama (od najstarijeg čoveka, do najviše ispisanih slova na zrnu pirinča). A kakva bi to knjiga bila kad u njoj ne bi bilo i Srba, koji su, kako je već poznato, NAJ – bolji, lepši, sposobniji, pametniji…

Tako se već u prvom izdanju knjige našao izvesni Demetrijus Filipović koji je, sa svojih 110 godina, u to vreme bio treći na listi najstarijih stanovnika planete. Poslednji, čije je ime prošlog vikenda upisano u nju, bili su mionički pekari. Oni su ispekli najveću gibanicu na svetu. Džinovska gužvara pečena je ceo dan na glavnom trgu, a merenjem je utvrđeno da je dugačka 127,58 metara, široka 60 centimetara i teška 1.200 kilograma.

Iz Mionice je i Ferdinand, koji je 2003. godine bio najteži bik planete. Bio je težak 2.200 kilograma, a ubrzo pošto je maestralno ušetao u „almanah ludorija“, iz rodne Mionice se preselio na Mačkat. Iako je mamio uzdahe krava na Mačkatu, one nisu mogle da računaju na njegove ljubavničke „usluge“. Nijedna nije mogla da izdrži toliki „teret“, pa je tako Ginisovac ubrzo završio u pršuti.

Kao što se, shodno našem mentalitetu, i moglo pretpostaviti, većina rekorda koje u knjizi ludih rekorda drže Srbi, vezani su za hranu. Ne ovaj ili onaj način. Uporni žitelji Turije svake godine četiri dana prave kobasicu uvek dužu za metar, koja je ove godine dostigla 2.023 metra. U nju su „smestili“ 24 svinje. Na listi rekorda su i kotlić iz Bačke Palanke i torta niškog poslastičara Zvonka Mihajlovića, duga 140 metara i teška 2200 kilograma.

Nedavno je i Milijan Stojanić, kuvar iz Kosjerića, postao rekorder, kao tvorac najveće količine čorbe na svetu. U četiri metara dubokom i tri metra širokom kazanu, 12 sati je kuvao čorbu, za koju je utrošeno četiri tone povrća i samo jedna vrsta začina. U Srebrnom jezeru je svojevremeno uhvaćen šaran rekorder, težak 44 kilograma, a i Grad Beograd je 1992. godine ušao u Ginisovu knjigu rekorda kao grad sa najviše zasađenih sadnica – 502.000.

 

I protiv svoje volje, Vesna Vulović ušla je 1972. godine u knjigu rekorda, u kategoriji „pad sa najviše visine koju je neko preživeo bez padobrana“. U to vreme stjuardesa, Vesna je preživela pad Jatovog aviona DC 9 sa 10.160 metara. Avion se, posle eksplozije terorističke bombe, srušio u tadašnjoj Čehoslovačkoj 26. januara 1972. godine. Vulovićeva je pri padu slomila obe noge i jedno vreme bila paralizovana. Pronašao ju je lokalni šumar i odveo u bolnicu u Češkoj Kamenici, u kojoj se, posle tri dana, probudila iz kome.

Rekorder je i Monika Seleš, najmlađa pobednica u istoriji Rolan Garosa. Kad je 1990. godine osvojila turnir, Selešova je imala samo 16 godina i 169 dana. Vlasnik najvećeg opanka na svetu, dugačkog 265, i širokog 105 centimetara, jeste Miodrag Jevtić iz Svilajnca, a na trgu u Čačku nekad je bio izložen radijator-ginisovac, koji je napravila firma „Cini“. Veličine šest puta šest metara i sa kapacitetom od 1.500 kilovata, mogao je bez problema da ugreje prostor od 1.000 kvadrata.

U vreme raspada one, velike Juge, ansambl „Sedmorica mladih“ upisao se na stranice Ginisove knjige rekorda kao bend sa najdužim stažom, od 1959. do 1991. godine.

Da ne bude da znamo samo da kuvamo i mesimo, ima nas i na listi čudnih rekorda. Slaviša Pajkić iz Požarevca, zvani Biba Struja, čovek je koji, bez problema, kroz telo sprovodi struju od 20.000 volti. U Ginisovu knjigu je prvi put ušao još 1983. godine, a pre nekoliko godina je ponovo oborio sopstveni rekord. U Stokholmu je izveo desetominutni program, tokom kojeg je strujom iz svog tela za minut golim rukama zagrejao potpuno hladnu vodu! Pre petnaestak godina Vladimir Bireš, turistički tehničar iz Stare Pazove, uspeo je da se, u istom trošku, upiše i u Ginisovu i u Riplijevu knjigu, vozivši bicikl unazad, uz istovremeno udaranje lopte reketom za tenis.

Tu su, naravno, i snagatori. Miodrag Stojanović Gidra, sportski funkcioner i bivši bokser, bio je svojevremeno rekorder u disciplini „trbušni sklekovi“, dok je Vojislav Mijić, pored toga što je direktor „Šabačkog maratona“, ujedno i trostruki Ginisovac u maratonskom plivanju. Modi da se na ovakve izazove prijavljuju celi gradovi, pokušavajući da budu najmasovniji u nečemu, pridružili su se nedavno i naši maturanti. Oni su, sa kolegama iz još 40 gradova, oborili svoj prošlogodišnji rekord u „najvećem simultanom plesu“, istovremeno igrajući kadril.
Ovo su samo neki rekordi, a biće ih, ne sumnjamo – još.

Kulturno-istorijski spomenici

Od svih kulturno istorijskih spomenika na području opštine Sokobanja daleko najveći značaj ima Soko-grad. Nastao je u periodu Justinijana (I do VI vek) za odbranu od Avara i Slovena. Pominje se u vreme Stevana Nemanje oko proterivanja bogumila – tada je razaran. Obnovljen, ostaje u sastavu srednjevekovne Srbije do 1413. godine kada ga Bajazitov sin Musa Kesedžija konačno razara. Sam grad sastoji se, u stvari, od dva grada: donjeg, koji je izgradžen samo na mestima lakog prilaza, i gornjeg, koji je na višem vrhu grebena.

U samom centru Sokobanje nalazi se nekoliko kulturno-istorijskih spomenika. Kupatilo “Park”, u kome je i kada kneza Miloša Obrenovića, je muzejske vrednosti i pod zaštitom države. Podigli su ga Turci, na rimskim temeljima, ali je dva puta obnovljeno.
Prvi put ga je obnovio knez Miloš Obrenović, a drugo obnavljanje je bilo posle drugog svetskog rata.

Nasuprot kupatila “Park” je “Milošev konak”, izgrađen za potrebe administracije kneževine Srbije (danas restoran).

Od posebne arhitektonske i kulturne vrednosti je crkva Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Sokobanji. Pre oslobođenja od turaka, kako piše u “Spomenici Timočke Eparhije 1834-1934″ Sokobanja je imala bogomolju, sudeći po tome što je imala sveštenika. Godine 1835. podignuta je crkva u Sokobanji od tvrdog materijala uzetog iz Svrljiga od ruševina “srljiškog grada”.

 

 

Dvadeset godina kasnije crkva j enapukla, zatim popravljena i najzad “usled trošnosti” srušena. Današnji hram podignut je i osvećen 1892. godine od Mitropolita Srbije Mihaila. Arhitekta je bivsi bečki student g. Ivačković. Stil crkve je srpsko-vizantijski i jedna je od prvih radova pomenutom arhitekte. Nije poznato ko je radio ikonostas, iako je nastao krajem XIX i početkom XX veka. Ako se ima u vidu sredina školovanja arhitekte i stil slikara koji je radio ikonostas, onda se može pretpostaviti da je ikonostas predložio Ivačković.

Zvonara, koja je odvojena od crkve, sagrađena je 1936. godine. Građena je sredstvima i pomoći vernika Sokobanje i okoline.

U crkvenoj porti nalazi se bista Mitropolita Mihajla. On je rođen u Sokobanji 1826. godine. Osnovnu školu je završio u mestu svoga rođenja, a nižu gimnaziju u Zaječaru i Negotinu, posle čega je primljen za redovnog učenika beogradske bogoslovije.

 

 

U centru Sokobanje su još dva značajna objekta, nedaleko jedan od drugoga – muzej i biblioteka. Adaptirana zgrada muzeja je skromnih dimenzija, ali dovoljna da svojim sadržajima upotpuni kulturne potrebe meštana i turista. U muzeju se redovno organizuju prigodne izložbe slika, skulptura knjiga ili predmeta i eksponata koji mogu da zadovolje najrazličitija interesovanja. Ispred muzeja je uređen “mini-amfiteatar”, koji se u letnjoj sezoni koristi za pozorišne predstave, književn evečeri ili neke druge manifestacije.

Gradska biblioteka raspolaže sa 30.000 knjiga, ima svoju čitaonicu i video klub, a u ovoj zgradi je i Međunarodni centar za turističku i ekološku dokumentaciju.

U Sokobanji su često boravili poznati književnici i umetnici, a među njima: Branislav Nušić, Stevan Sremac i Ivo Andrić, kojima su Sokobanjčani podigli spomen biste.

Tri spomen-česme su kulturno-istorijski spomenici vredni pažnje: Hajduk-Veljkova česma, česma knjaza Miloša i česma Ljube Didića.

U selu Vrdžma, desetak kilometara od Sokobanje prema Rtnju, nalazi se još jedan spomenik istorijske prošlosti ovoga kraja – Vrmdžanski (Vrmaški) grad. Nema mnogo pisanih podataka o njemu, ali se veruje da je nastao kada i Soko-grad.

 

Manastir “Jermenčić” na Ozrenu je, takođe, iz starijih vremena. Za njegovo postojanje vezano je predanje da su ga osnovali kaluđeri, Jermeni, koji su pobegli od turske sile.

Dok su Turci opet udarili na manastir i spalili ga, a kaluđeri pobegli u Frušku Goru. Prošlo je mnogo vremena, pa su tek 1870-80. godine neki fruškogorski kaluđeri pitali da li postoji manastir na Ozrenu, svakako misleći na ostatke “Jermenčića”.

Istorija Sokobanje

Sokobanja je menjala svoj naziv, te ima podataka da se zvala: BALNEA, VELIKA BANJA, BANJA, ALEKSINAČKA BANJA, SOKOL BANJA. Današnji naziv je u upotrebi od sredine XIX veka.
Godine 1413. biograf despota Stevana Lazarevića, Konstantin Filozof, u svom delu “Život despota Stevana Lazarevića” kaže:”Musija idući takvim mislima udari prvo na odmetnutog njegovog vojvodu u gradovima Sokolnici i Svrljigu…” Pominjući grad Sokolicu, biograf je sigurno mislio na Soko-grad, staro srednjevekovno utvrđenje.

Sokobanja u turskom periodu

Turci su zauzeli Sokobanju 1398, devet godina posle kosovske bitke. Konstantin Filozof u biografiji despota Stevana Lazarevića pominje da je 1413. godine u Banji zapovednik bio turski podanik Hamza koji se odmetnuo od Sultana Muse. Zbog toga je Sultan Musa zauzeo grad Sokolac, a Hamzu uputio u Jedrene, gde je pogubljen.
Turski geograf Hadži-kalfa (1658) pominje Banju kao sedište kadiluka.
Dva puta je Banja prelazila u vlast Austrijanaca za vreme ratova 1690 i 1737. godine, a kasnije, opet, pripada Otomanskoj imperiji, posto je prema Požarevackom miru (1718) granica prolazila severno od Banje. U to vreme Banja je veliko i živo mesto.
Sredinom prve polovine prošlog stoleća u Banji je bilo oko 50 srpskih i 700 turskih kuća. Srpske kuće nalazile su se oko današnjeg Vrela i taj kraj se zvao Varoš. U nižem delu naselja, bliže Moravici, nalazio se turski deo naselja, podeljen na mahale. Najglavnije mahale u to doba su bile – Amam potok, Palilule i Đamajiste. Tada je u Sokobanji bilo pet džamija.
Prema pisanju generala Smetausa, u vreme boravka Austrijanaca 1737. godine, mesto je u doba Turaka bilo varošica sa kupatilima za koja se navodi da su lepo građena, ozidana mermerom i drže se vrlo čisto. Turci su dolazili u Banju sa svih strana, pa i iz daleke Azije.
General Smetaus u svom zapisu navodi da su pre Turaka ovde na lečenje i oporavak dolazili još rimski legionari, ratnici Vizantije i srednjevekovne velmože. Danas nema tragova njihovih zgrada ni temelja srušenih gradova.

Sokobanja u XIX veku

Godina 1818. Hajduk Veljko Petrović oslobađa Sokobanju od Turaka.
Godina 1813. Turci ponovo osvajaju Banju i u njoj ostaju do 1832. godine.
Godina 1832. Knjaz Miloš oslobađa Banju od Turaka i pripaja je Srbiji. Banja tada, zajedno sa Srvljiškom kapetanijom, predstavlja nahiju.
Godina 1834. Osnovano je “Banjsko okružje” kome pripadaju srezovi: zaglavski, timočki, banjski, svrljiški, aleksinački i ražanjski. Po nalogu kneza Miloša te godine izvršena je opravka amama u Sokobanji. Iz tog vremena sačuvan je i plan kupatila, za koje se smatra da je prvi plan jednog kupatila u srpskim banjama. U to vreme završen je Milošev konak (Gospodarska kuća), za potrebe kneza, njegove porodice i svite, a zatim još neke zgrade. Te godine počela je sa radom Prva normalna (osnovna) škola u Sokobanji, a prvi učitelj bio je Anatacko Radosavljević.
Godina 1836. U Sokobanji je bilo: 10 terzija, 17 ćurčija, 11 mehandžija, 1 tufekdžija (puškar), i 1 mumdžija (sapundžija).
Godina 1837. Sagrađena je velika državna zgrada za smeštaj banjskih posetilaca. Prema do sada pronađenim dokumentima prvi čovek koji je ovamo upućen na lečenje bio je zastavnik Lazarević iz Kragujevca. Prvi doktor u Banji je bio Đoka Jovanović, a posle njega kao stalni lekar pominje se dr. Šulek. Za unapređenje i dalju afirmaciju Sokobanje kao lečilišta i turističkog mesta poseban doprinos dao je dr. Emerik Lindermajer, koji je 1835. godine prešao iz Austrije u Srbiju da bi radio kao lekar. Inače, Sokobanjci su 1837. godinu uzeli kao početak organizovanog razvoja zadravstvenog turizma.
Godina 1846. Banja se počela naseobinski “postrojavati”, po propisima oizgradnji naselja i kuća u kneževini Srbiji. “Zdanja i sokaci su u red dovedeni i dobar izgled i uređenost dobili”
Godina 1848. Kneževina Srbija odobrila 5.000 talira za uređenje Sokobanje.
Godina 1849. Postavljen je nadzornik Banje. Bio je to prvi banjski nadzornik u Kneževini Srbiji.
Godina 1850. Izvršena je temeljna oprava kupatila, uključujući i ženski amam koji je do tada bio zasut i zazidan.
Godina 1851. Sokobanja je dobila stalnog sezonskog lekara čija je dužnost bila “da tokom tri letnja meseca vrši sve svoje zvanične dužnosti”. Sa uvođenjem kontrolisanog zdravstvenog turizma počeo je u Sokobanji prvi period njenog balneološkog razvitka.
Godina 1850. Sredinom XIX veka bogati seljaci iz Rujišta, Sesalca i Milušinca napuštaju svoja sela, dolaze u Sokobanju i počinju da se bave trgovinom. Najpre su u prometu bili: stoka, co, gas, duvan i drugi industrijski proizvodi.
Godina 1860. Banja ima 53 varoška dućana i 17 varoških mehana.
Godina 1861. U Banji je doneta uredba “da se meane ne mogu podizati blizu crkvi i škola, a prva učiteljica bila je Jelena Tomić”.
Godina 1874. Posle kratkotrajnog prekida obnovljena je čitaonica u Sokobanji. Na njenom čelu nalazila se uprava čiji je predsednik bio Ljuba Didić, trgovac iz Sokobanje. Čitaonica je imala 39 redovnih članova koji su plaćali godišnju članarinu po 48 groša. Te godine radila je i “Pevačka družina banjska”, koj je bila u “sojedinjenju” sa čitaonicom i pružila joj znatnu novčanu pomoć od 1.200 groša.
Godina 1880. Policijska vlast u Sokobanji izdala detaljno uputstvo o banjskom lečenju.
Godina 1889. Inženjer r. Rabecki uradio je “Plan situacioni za regulaciju varošice Sokobanje. Ovo je najstariji urbanistički dokument Sokobanje.
Godina 1894. U Sokobanji je formirano “Društvo za unapređenje Sokobanje i ulepšavanje njene okoline. Ono je, između ostalog, uredilo pristup Soko-gradu, prostor oko kupatila, banjski park, strelište i kuglanu.

Termomineralni izvori

Sokobanjski termo-mineralni izvori spadaju u radioaktivne akvatoterme sa osobinama termo-alkalnih voda. Temperatura vode je od 28 o do 45,5o C sa visokim stepenom radioaktivnosti do 13 MJ. Radioaktivni gas radon, sa radioaktivnošću od 33,7 do 50 MJ, takodje se koristi u lečenju. Klima ima blagotvorno dejstvo na organizam.

Medicinske indikacije

Bronhijalna astma, hronični hepatitis, psihoneuroze, neurastenije, lakši oblici povišenog krvnog pritiska. Hronični reumatizam, išijas. Stanje nakon povreda. Kontraindikacije: Tuberkuloza, teža srčana oboljenja, tumori, krvarenja, infektivne bolesti.

Način lečenja

Kupanje, inhalacije, balneoterapija, fizioterapija, masaža, kineziterapija, edukacija bolesnika. Lečenje se obavlja u Specijalnoj bolnici za prevenziju i lečenje nespecifičnih plućnih obolenja “Sokobanja”.

Legenda o Sokobanji


Neobična legenda pripoveda se u narodu o nastanku Sokobanje, jačini i snazi njene mineralne vode.
“Nekad, u vremena davna, silan velmoža, gospodar tvrdog Soko-grada, jahaše kotlinom. Odjednom, smrači se nebo nad Ozrenom, sevnu munja sa Ostre čuke, grunu grom i zadrhta zemlja sve do Šiljka na surom Rtnju. Skoči uplašeni hat. Jahac pade s njega i izgubi svest. Kada se gospodar Soko-grada osvesti, učini mu se da su mu sve kosti polomljene. Nije mogao na noge da se osloni. Ležao je tako i čekao smrt. Iznenada, začu klokot vodenog ključa. Polako i bolno se pridiže, da se bar žedan od sveta ne rastavi.
Kad velmoža prvi gutljaj vode s dotle vrela nepoznatog popi, u glavi mu se namah sve razbistri. Kad desnicu ruku u vodu stavi, snaga u njoj ožive. Kad gospodar Soko-grada vide, onako u odelu gospodskome, okupa se u kladencu, ozdravi odmah, pa se orno vrati u tvrdi grad. Odmah naredi da se kuća nad izvorom digne.
Zamalo proču se glas o vodi isceliteljici na sve četiri strane sveta. Sa svih strana navali kljasto i bogaljasto – oni što im dusa u nosu bejaše da na ključu vode vidarice melemom svojim boljkama potraze.
Ozdraviše mnogi od vode u kotlini među Ozrenom i Rtnjem. Oni što su najviše bolni bili, tu domove podigoše”.

OK Ozren

Odbojkaški klub ’’ Ozren’’ iz Sokobanje je veoma mlad klub koji je nastao 2007 godine oktobra meseca, tačnije dvadeset četvrtog oktobra, kada se slavi i rodjendan kluba. Ovaj klub je nastao na inicijativu grupe entuzijasta – sportista iz Sokobanje koji vole ovaj sport, grupa je pre formiranja kluba osnovala neafirmisanu ekipu pod nazivom ’’Flamingosi’’ koja je nastala 2003 godine i koja je organizovala turnire u odbojci i takmičila se na njima sa zavidnim rezultatima. Turniri su organizovani kako na tvrdoj podlozi tako i na pesku. Za više informacija posetite web sajt kluba www.ok-ozren.tk

OKK Ozren

Omladinski košarkaški klub OZREN osnovan je 1973. godine. Okuplja mlade košarkaše Sokobanje i okolnih mesta OKK Ozren postiže zapažene rezultate, a trenutno se nalazi u II Srpskoj ligi – grupa istok. Veliki problem OKK „Ozren“ ima u tome što Sokobanja ne poseduje sportsku salu, (još je u izgradnji) gde bi se nadomaćem terenu pripremao i igrao utakmice kod kuće.

KK “Ozren-Sokotop“

Karate klub “Ozren-Sokotop“, je najtrofejniji sportski klub u Sokobanji. Najuspešnija je Ivana Zamfirović koja je osvojila pet evropskih zlata. Na svetskom prvenstvu osvojila je treće mesto.

Zamfirovićeva je primer uspešnog sportiste. U 2006. i 2007. godini proglašena je sportistom godine.  Karate klub “Ozren Soko-top” je klub sa najviše šampiona!  Podmladak kluba nastupa sa isto toliko uspeha. Karatisti nastupaju na domaćim i medjunarodnim takmičenjima i nikada se sa manifestacija u Sokobanju ne vraćaju bez mnogobrojnih medalja, trofeja i priznanja.

 

FK Ozren

FK „Ozren“ , osnovan je 1912. godine. 2009. Obeležava 97 godina postojanja. Od 1945. godine klub nosi ime „Ozren“ i redovno se takmiči. Stadion na kome igra utakmice nosi naziv po čoveku zahvaljujući čijem velikom entuzijazmu je i sagradjen – Bata Nole.U vreme prvenstva stadion na Podini je prepun navijača i obožavatelja „Zelenih“. Klub ima odličnu saradnju i sa ostalim klubovima u Srbiji, naročito su atraktivne prijateljske utakmice sa Partizanom i Crvenom Zvezdom.

FK Trebič

FK Trebič iz Sokobanje je formiran  01.05.1972 na predlog Predsednika omladinske organizacije Trebič Nikolić Petra. A 04.04.1975 i zvanično je registrovan kao FK Trebič Sokobanja gde i danas postoji i radi. FK Trebič ima dugu tradiciju i učestvovao je u svim takmičenjima koje je organizovao Opštinski savez Sokobanje.
FK Trebič je 10 godina učestvovao u Okružnoj ligi Zaječar sa dobrim rezultatima. A najveći uspeh je treće mesto, 2002/2003 godine, u Okružnoj ligi Zaječar pored ostalih jakih ekipa.
FK Trebič je osvojio sedam titule prvaka Opštinske lige Sokobanja i pet Kupa Sokobanje.
Dres FK Trebiča od njegovog osnivanja do danas nosilo je preko trista igrača, 60 članova Uprave kluba i 15 trenera.
Klub se finansirao iz Budžeta Opštine Sokobanja, iz firme Trebič, pojedinih sponzora i  pojedinaca iz samog kluba.
Za tri godine FK Trebič slavi 40 godina postojanja.

Trenutno klub pod vodjstvom novog predsednika kluba Dragana M Nikolića  ima šansu da se vrati u Okružnu ligu Zaječar, jer je formiran odličan tim mladih igrača željnih dokazivanja koji su već osvojili Kup Sokobanje i realno imaju najbolji tim u Opštinskoj ligi.

Horoskop

Astroskop & Dr Trigonis     Originalni www.Astroskop.com dnevni horoskop za – utorak 07.Decembar 2010.

POSAO: Previše trošite
ZDRAVLJE: Ne propuštajte obroke
LJUBAV: Prepuštate inicijativu
POSAO: Krećete se uzlaznom linijom
ZDRAVLJE: Loše ste raspoloženi
LJUBAV: Krupna promena
POSAO: Stupate u otvorenu borbu
ZDRAVLJE: Bez promena
LJUBAV: Previše popuštate
POSAO: Ne vodite računa o hijerarhiji
ZDRAVLJE: Meditacija bi vam prijala
LJUBAV: Problemi sa partnerom
POSAO: Stabilizacija prilika
ZDRAVLJE: Gojaznost
LJUBAV: Velike oscilacije
POSAO: Opustili ste se
ZDRAVLJE: Dobro
LJUBAV: Cvetaju vam ruže
POSAO: Ne uživate povlastice koje ste imali
ZDRAVLJE: U dobroj ste formi
LJUBAV: Ljubomora
POSAO: Kolege vam odaju priznanje
ZDRAVLJE: Povedite računa o srcu i plućima
LJUBAV: Tajna veza
POSAO: Razmišljate o promeni posla
ZDRAVLJE: Preterali ste sa hedonizmom
LJUBAV: Osećate se zapostavljenim
POSAO: Sačuvajte objektivnost
ZDRAVLJE: Hranite se raznovrsnije
LJUBAV: Nove sentimentalne radosti
POSAO: Dobro bi vam došao dodatni posao
ZDRAVLJE: Prijala bi vam masaža
LJUBAV: Krećete u nova osvajanja
POSAO: Zamerate se poslovnom partneru
ZDRAVLJE: Problemi sa disajnim organima
LJUBAV: Stvari mogu izmaći kontroli