Šta treba preduzeti kada smrt nastupi u inostranstvu?

Kada neko umre u inostranstvu, potrebno je preduzeti niz praktičnih i pravnih koraka, kako bi se organizovao prevoz pokojnika. 

Takođe je važno da znate šta da očekujete u danima nakon smrti u inostranstvu, posebno ako putujete sa decom ili starijim članovima porodice koji možda neće moći da se nose sa situacijom kao drugi.

Pravne procedure kada je prevoz pokojnika u pitanju?

Prilikom transporta pokojnika, postoje zakonske procedure koje se moraju završiti kako bi se osiguralo da je transport ovlašćen i legalan.

Kada je u pitanju prevoz pokojnika, svi pravni papiri moraju pratiti telo tokom transporta. 

Telo se stavlja u sanduk ili odgovarajući kontejner odobren za transport. 

Pored toga, prevoz pokojnika mora odobriti specijalizovana transportna kompanija ili direktor pogreba, što znači da im je zakonski dozvoljeno da transportuju posmrtne ostatke. 

Procedure prilikom prijave smrti u stranoj državi

Prilikom prijave smrti u inostranstvu postoje određeni uslovi koji se moraju ispuniti. 

Konzularno odeljenje mora potvrditi smrt, identitet i državljanstvo preminule osobe. Pokušaće da locira i obavesti najbližeg rođaka, ukoliko preminula osoba nema pored sebe nekog od svoje najbliže porodice. 

Pokušaće da koordinira sa pravnim zastupnikom u vezi sa posmrtnim ostacima i ličnim podacima preminule osobe. 

Daće smernice za prosleđivanje sredstava sa pravnim zastupnikom u vezi sa pokrivanje troškova.

Osim toga, kada se prevoz pokojnika transportuje iz inostranstva, mora se dostaviti kopija izvoda iz matične knjige umrlih koji uključuje uzrok smrti, a mogu se tražiti i drugi dokumenti u zavisnosti od zemlje porekla i odredišta posmrtnih ostataka, kao što je poništeni pasoš pokojnika.

Potrebno je takođe, pribavljanje umrlice i drugih potrebnih dokumenata.

Rukovanje stvarima pokojnika i svim pravnim stvarima u vezi sa njegovom imovinom, uključujući:

Zatvaranje bankovnih računa i otkazivanje kreditnih kartica, ako je primenljivo.

Imenovanje izvršitelja ili poverenika koji može da se bavi svim finansijskim stvarima u vaše ime kao najbližeg rođaka, ako je potrebno – ovo je često propisano zakonom.

Prevoz pokojnika

Kada neko umre u inostranstvu, proces transporta može biti komplikovan i skup. 

Troškovi prevoza pokojnika nazad u svoju domovinu, zavisiće od toga da li izaberete putovanje vazduhom, železničkim, morskim ili kopnenim putem. 

Pored ovih troškova mogu postojati i troškovi vezani za sahranu i sve potencijalne isplate osiguranja koje možete dobiti kao rezultat smrti vaše voljene osobe.

Obratite se ambasadi ili konzulatu vaše matične zemlje u kojoj se smrt dogodila.

Ako niste sigurni šta da radite, obratite se iskusnom advokatu koji će vas posavetovati kako najbolje da postupite.

Zaključak

Uvek treba da budete spremni na najgore. 

Ako putujete u inostranstvo i nešto se dogodi vašoj voljenoj osobi, važno je da znate koje korake treba da preduzmete. 

Poslednje što neko želi je da strane vlasti tretiraju smrt člana porodice ili prijatelja na neprijatan način.

Ako je moguće, pokušajte da ne putujete sami kada posećujete drugu zemlju; ovo će pomoći da se osigura da je neko tu sa vama ko može pomoći na bilo koji način ako nešto krene naopako. 

Takođe imajte na umu da bez obzira na to gde se u svetu nalazite u trenutku smrti neke bliske osobe, sarađujte sa lokalnim zvaničnicima kako bi sve proteklo glatko tokom ovog teškog perioda za vas, i kako bi vam pomogli da olakšate deo tereta koji nosite sa sobom.