Kako utvrditi koji si tip ličnosti?

Prilikom zaposlenja ili angažovanja u radnoj organizaciji, kompaniji ili firmi poslodavac će obično težiti da proveri tip ličnosti. Oduvek je sklonost ka analiziranju tipova ličnosti i opredeljenju za određeni posao bio potreban, međutim danas je značajan. Koji si tip ličnosti i kako utvrditi isti u svojoj režiji, biće odgovoreno u narednom tekstu. 

Tipovi ličnosti

Vrsni naučnici poput Junga ili Majersa pokušali su da odgonetnu zagonetku koja se zove tip ličnosti. Zapravo tip ličnosti u sebi sadrži splet karakternih osobina, navika, ponašanja i telesne manifestacije. To je izuzetno složen sistem, koji je praktičo laički teško dokučiti. Upravo iz tih razloga patentirani su kvizovi, testovi ili seminari koji mogu odgonetnuti koji si tip licnosti i kako se kasnije istim može modelovati. Utvrđivanje tipa ličnosti netreba smatrati negativnim procesom, već isključivo kao pozitivan način da se razvojem ličnosti upravlja u određenom pravcu.

Zbog čega je značajna spoznaja tipa ličnosti?

Iako su osobe slične po određenim osobinama, ipak sve su individue za sebe. Naime, utvrđivanjem tipa ličnosti, a samim tim karakternih osobina, potenicjala, prednsoti ili mana utvrdiće se mogući razvoj svake osobe. Na taj način može se dobiti slika o svakom karakteru i mogućnosti radnog angažovanja. Način primene određenih informacija i procesuiranje istih biće različite kod različitih tipova ličnosti. Upravo zog toga poslodavci teže da se utvrede jasan tip ličnosti svakog evenutalnog budućeg zaposlenog, jer na taj način stiče se utisak o mogućnostima i napredovanju.  

Stručna pomoć

Od momenta prepoznavanja potrebe za utvrđivanjem tipa ličnosti na tržištu se ističu mnoge agencije ili škole koje nude stručnu i savetodavnu podršku. Tim stručnjaka iz različitih oblasti usmeriće polaznike ili osobe koje žele da saznaju koji su tip ličnosti u određenom pravcu. Socijolozi, psiholozi, pedagozi ili stručnjaci iz drugih prirodnih i društvenih struka pojasnice značaj utvrđivanja tačnog tipa ličnosti. Zahvaljujući jasno definisanim testovima ili raznim drugim mehanizmima utvrdiće se trenutno stanje svake ličnosti i moguć napredak. 

Kako izgleda ispitivanje tipova ličnosti

Kako bi mnogi rekli samo ispitivanje tipova ličnosti je „ne invazivna“ metoda. Šalu na stranu, to je tehnika koja polaznike neće ugnjetavati ili ih opteretiti, već će na kreativan rad učiniti da se pravovremeno dođe do informacije. Upotreba tehničkih dostignuća, pametnih uređaja, ali i korišćenjem literature formiraju se testovi ili radni zadaci. Polaznici mogu obaviti zadatke samostalno ili u timu, sve u zavisnosti od koncepcije trenutnog zadatka. Putem logičnkih odgovora, razmišljanjem i postupanjem u određenim situacijama dobija se jasna slika o tipu ličnosti određenog polaznika. Putem šifrovanih zadataka, stručna lica mogu odgonetnuti na kom je intelektualnom nivou svaki polaznik, koji su mu potencijali, koje su mu mane, strahovi, da li je sposoban da za rad u grupi i sl.

Savet

Savet bi bio da se svaka osoba opredeli i proveri koji je tip ličnosti. Na taj način u svojoj režiji će biti obavljeno testiranje, pa ćete traženje posla usloviti u skladu sa tipom ličnosti. Zatim, razne afinitete i ambicije razvijaćete baš u tom domenu. Savet bi bio i da se se strah ili bilo kakva bojaz prevaziđe, obzirom da će se na osnovu izuzetno brze procene saznati trenutno stanje i mogućnost napredovanja.